blog | werkgroep caraïbische letteren

Venezuela wilde in 1969 ingrijpen

door Ton de Jong

Willemstad – Venezuela was op 30 mei 1969 bereid en paraat om militair in te grijpen op Curaçao. Voor de kust van Curaçao lagen vier marineschepen klaar om samen met de Amerikanen in actie te komen.

30 Mei ’69 – politie bij Berg Altena aan de rand van het centrum van Willemstad, Curaçao – marinefotograaf – collectie B.M. Smit

Het was de eerste en enige keer in de lange en roerige geschiedenis van de twee landen dat Venezuela serieus overwoog om het leger in te zetten.
Deze onthulling wordt gedaan in een rapport van het Nederlandse ministerie van Defensie dat op 2 januari dit jaar openbaar werd. Het rapport, dat is voorzien van het predicaat ‘zeer geheim’, zit in het archief van de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied dat bewaard wordt bij het Nationaal Archief in Den Haag.

Een anonieme onderzoeker in dienst van Defensie geeft in 167 pagina’s een doorwrochte analyse van de verhoudingen tussen Venezuela en de – toen nog- Nederlandse Antillen. De auteur beschrijft alle gevoeligheden en alle incidenten die vanaf de negentiende eeuw tot 1970 plaatsvonden. Het rapport dateert van 1 maart 1970 en is kennelijk opgesteld naar aanleiding van de onlusten in mei 1969.

Lees hier verder in het Antilliaans Dagblad, 20 januari 2018.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter