blog | werkgroep caraïbische letteren

Van de redactie van de Ware Tijd Literair

‘Literair’ in 2015! Alweer een nieuw jaar. Het wordt een spannend jaar in politiek opzicht. Heeft dat wat met literatuur te maken, met lezen? Wel degelijk! Lezen maakt bewust. Door lezen gaat men nadenken. Wij proberen daar steeds de aandacht op te vestigen en zullen dat dit jaar zeker nog meer doen.

Paramaribo officierswoning sophie walraven

Paramaribo, officierswoning op het complex Zeelandia. Foto © Sophie Walraven

Vooral voor de jeugd is het belangrijk om in dit verkiezingsjaar na te denken en te discussiëren over de situatie in het eigen land. Samen in de klas praten over de thematiek van een boek kan een stap naar bewustwording zijn. Maar ook volwassenen en ouderen kunnen door boeken te lezen, vooral uit Suriname, het Caraïbisch Gebied en Zuid-Amerika, wijzer worden op het gebied van een samenleving. Vandaag hebben we al een mooi voorbeeld, een aan Suriname aangepaste roman van een Pakistaanse auteur die in Nederland woont. Deze roman gaat over een stuk geschiedenis vanuit het heden en geeft de lezer een beeld van de opvattingen over het steeds terugkerende leven binnen het hindoeïsme. Zo een roman zet ons aan om na te denken over de rol van het verleden in ons eigen leven. Kortom, we hopen dat we in het komende jaar aanzetten geven tot bewust lezen. Leisibakru e kisi yu?

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter