blog | werkgroep caraïbische letteren

UvA Erepenningen voor Michiel van Kempen, Jessica Piotrowski, Jan Laan en Hanneke Lips

Tijdens Penningendag 2023 op vrijdag 16 juni zijn vier bijzondere mensen onderscheiden met de UvA Erepenning: medewerkers Michiel van Kempen, Jessica Piotrowski en Hanneke Lips en alumnus Jan Laan. Zij ontvangen de Erepenning voor hun buitengewone inzet en waardevolle bijdragen aan de UvA. Nadat rector magnificus Peter-Paul Verbeek vertelde over de betekenis van het werk van de laureaten voor de UvA, reikte bestuursvoorzitter Geert ten Dam de penningen aan hen uit.

Het gezelschap dat Michiel van Kempen vergezelde bij de uitreiking van de Erepenning op 16 juni 2023. V.l.n.r. spreker prof. Gaston Franssen, Els van Diggele, Michiel van Kempen, José Beijer, Kenneth Herdigein, Ellen Steenvoorden, Johan Herrenberg, Willy van Grondelle, Cherida Adama-de Ziel, Felix Burleson, Joke Gerritsen, Carl Haarnack. Foto © Katja Diroen.

‘Penningendag is een relatief nieuwe traditie aan de UvA. We zijn er in 2021 mee begonnen en ik kijk er sindsdien elk jaar naar uit’, vertelt Ten Dam. ‘Het is ontzettend mooi om op deze manier onze waardering te uiten voor mensen die zich uitzonderlijk hebben ingespannen voor onze universiteit. Extra bijzonder dit jaar is dat het de eerste Penningendag was, waarop ook een alumnus voor zijn inzet is onderscheiden.’

‘Ik ben erg onder de indruk van alle vier de laureaten’, vult Verbeek aan: ‘Opvallend is dat ze, terwijl ze zich op sterk van elkaar verschillende terreinen begeven, veel met elkaar gemeen hebben. Naast hun tomeloze inzet, enthousiasme en doorzettingsvermogen, zijn ze alle vier bruggenbouwers pur sang, die zich met veel succes vooral ten dienste van het onderwijs aan de UvA hebben ingespannen.’

De laureaten

Michiel van Kempen bijzonder hoogleraar Nederlands-Caraïbische letteren aan de Faculteit der Geesteswetenschappen

Michiel van Kempen met zijn Erepenning. Foto © Katja Diroen

Van Kempen is een groot ambassadeur voor zijn vakgebied de Nederlands-Caraïbische literatuur en cultuur, en daarmee voor de UvA. Zijn inzet overstijgt op alle terreinen wat er van een bijzonder hoogleraar verwacht kan en mag worden. Naast een wetenschapper van formaat met baanbrekend onderzoek is hij een bevlogen docent en een betrokken verbinder, die er altijd op gericht is de belangstelling voor zijn vakgebied te verspreiden en bij te dragen aan inclusiever en diverser onderwijs aan de UvA. Als geen ander weet Van Kempen studenten te inspireren om zich te verdiepen in postkoloniale kwesties en/of Caraïbische literatuur en cultuur. Vanuit de UvA onderhoudt hij met veel enthousiasme een uitgebreid mondiaal netwerk van onderzoekers en wetenschappers, geeft hij internationaal lezingen en (gast)colleges en stelt hij zijn brede en diepgaande kennis, ervaring en netwerken ter beschikking aan het publieke domein. Ook betrekt hij heel nadrukkelijk schrijvers en andere beeldende kunstenaars bij de kennisvorming en kennisverspreiding. Dat hij naast dit alles zelf ook een actief schrijver is van fictie en poëzie, maakt van Van Kempen een zeer bijzondere bijzonder hoogleraar.


De laudatio voor Van Kempen door prof. dr Gaston Franssen, hoogleraar Nederlandse letterkunde en intermedialiteit

Lees hier ook over de andere gelauwerden op de site van de UvA, 16 juni 2023

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter