blog | werkgroep caraïbische letteren

Utrecht en het slavernijverleden

Op woensdag 23 februari heeft burgemeester Sharon Dijksma namens het college van Utrecht excuses aangeboden voor de rol van hun voorgangers in het koloniale en slavernijverleden van de stad. Het boek met de onderzoeksresultaten zal gratis verspreid worden.

Utrecht was nauw verbonden met de koloniale handel en slavernij en profiteerde van de opbrengsten, blijkt uit het onderzoek. Verschillende lagen van de Utrechtse bevolking hebben aangezet tot, investeerden in en verdienden geld aan slavernij in Amerika, Afrika en Azië. Burgemeester Dijksma lichtte deze excuses toe tijdens een besloten bijeenkomst in de Janskerk.

Lees de speech van de burgemeester

Kijk de livestream van de bijeenkomst terug

Doorwerking van het slavernijverleden

Ook is er stil gestaan bij de doorwerking van het slavernijverleden op de inwoners in onze stad. Sporen van dit verleden zijn zichtbaar in de hedendaagse cultuur, architectuur en samenleving en voelbaar voor inwoners waarvan de voorouders afkomstig zijn uit de voormalige koloniën. De wreedheden en schendingen van mensenrechten hebben bij de nazaten sporen achtergelaten die tot de dag van vandaag voelbaar zijn. Het stadsbestuur kondigt daarom aan om met de stad in gesprek te gaan over het slavernijverleden voor meer bewustwording over deze pijnlijke bladzijde in de Utrechtse geschiedenis en op verschillende manieren aandacht te besteden aan het thema.

De gemeente zet zich in om de kennis over het koloniale en slavernijverleden te vergroten en de doorwerking ervan in het heden onder de aandacht te brengen.

  • Er komt een subsidieregeling voor initiatieven in 2022 en 2023 die bijdragen aan het bredere historisch besef over het slavernijverleden in onze stad en de doorwerking ervan in het heden. De subsidie is naar verwachting beschikbaar in het tweede kwartaal van 2022.
  • We gaan gratis exemplaren van het boek ‘Slavernij en de stad Utrecht’ verspreiden voor inwoners die het boek niet kunnen kopen of lenen via de bibliotheek (midden 2022)
  • Er komt een publieksversie van het boek dat het verhaal over het slavernijverleden en de rol van Utrecht voor iedere Utrechter toegankelijk maakt. De publieksversie is naar verwachting eind 2022/ begin 2023 beschikbaar.
  • Utrechtse nazaten van tot slaafgemaakte mensen kunnen in 2022 een tegemoetkoming krijgen in de kosten van een achternaamswijziging vanwege het slavernijverleden. Deze tegemoetkoming is vanaf midden maart 2022 aan te vragen. Mail voor meer informatie naar slavernijverleden@utrecht.nl
  • Het slavernijverleden krijgt een structurele plek in het beleid en handelen van de gemeente zodat dit onderwerp ook op de langere termijn aandacht blijft krijgen.

Meer weten over het koloniale en slavernijverleden van Utrecht?

Op 30 juni 2021 is het boek Slavernij en de stad Utrecht verschenen met de resultaten van een onderzoek naar het Slavernijverleden van Utrecht. Wilt u meer weten over de geschiedenis van de slavernij in Utrecht? Kijk dan op sporenvanslavernijutrecht.nl. In Utrecht zijn 2 wandelingen met het koloniale- en slavernijverleden van Utrecht als thema:

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter