blog | werkgroep caraïbische letteren

Universiteiten Suriname en Frans-Guyana een stap verder

Ruim 50 wetenschappers van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en de Universiteit van Frans-Guyana hebben de vorige week een ontmoeting gehad in St. Laurent du Maroni. Het betrof een eendaagse brainstormsessie over mogelijkheden van gezamenlijke wetenschappelijke projecten. De universiteiten hebben vorig jaar een algemene samenwerkingsovereenkomst gesloten.

 

Wetenschappers van de Anton de Kom Universiteit van Suriname en die van Frans-Guyana in St. Laurent bijeen.

Aangezien de wetenschappers elkaar onvoldoende kennen is besloten om eerst een cross border-meeting te houden en te brainstormen in workshops om te komen tot mogelijke projecten. Van beide kanten hebben ongeveer 25 wetenschappers geparticipeerd in deze eendaagse ontmoeting. Elke deelnemer kreeg de ruimte om in te gaan op het werk dat men doet en toe te lichten welk project men graag samen zou willen doen.

De delegaties stonden onder leiding van de voorzitters van beide universiteiten, te weten prof. dr. Jack Menke (AdeKUS) en prof. dr. Richard Laganier (Frans-Guyana). Er zijn goede contacten gelegd, er is ook nagegaan waar mogelijk uitwisseling van studenten en docenten kan plaatsvinden, deelt Menke mee. Ook is er belangstelling voor samenwerking op het gebied van promoties. Over gezamenlijk onderzoek zijn er diverse mogelijkheden geïdentificeerd, welke verder uitgewerkt moeten worden. Het betreft onder meer geologie en mijnbouw, ecologie, en een studie naar gemeenschappen in het grensgebied.

Er is een Stuurgroep gevormd met drie vertegenwoordigers van elke universiteit. Deze stuurgroep zal het rapport maken en voor de follow-up zorgen. Van beide kanten was men zeer tevreden met deze ontmoeting, die gezien werd als een belangrijke stap naar verdere wetenschappelijke samenwerking. De cross border-meeting past binnen de speerpunten van de universiteit om activiteiten sterker te concentreren binnen de thematische gebieden van biodiversiteit, culturele diversiteit en duurzame productie. Om kosten en reistijd te beperken werd de ontmoeting in St. Laurent gehouden. Het consulaat van Suriname in St. Laurent heeft het geheel goed ondersteund, laat Menke optekenen.

 

[van Starnieuws, 14 februari 2017]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter