blog | werkgroep caraïbische letteren

Universiteit van Aruba wil onderwijs-hub zijn

door Mirte de Rozario

Oranjestad — De Universiteit van Aruba (UA) kan fungeren als een onderwijs-hub tussen Europa en Latijns-Amerika en op die manier een bijdrage leveren aan de derde economische pijler ‘kennis’ van Aruba. Daarnaast ziet UA mogelijkheden om in eigen land de betrokkenheid van burgers bij de universiteit te vergroten.

Betrokkenheid, dat was vrijdagochtend het sleutelwoord tijdens een ontmoeting tussen een delegatie van de Universiteit van Aruba (UA) en de minister van Algemene Zaken, Mike Eman (AVP). De delegatie, onder leiding van decaan Paula Kibbelaar van de Faculteit Arts and Science (FAS), sprak met Eman omdat ze wil dat meer bedrijven betrokken zijn bij de universiteit door zich als leerbedrijf aan te bieden. Op die manier hoopt de universiteit nog meer dan wat ze nu doet, in de samenleving te staan. De wil van de universiteit is er, de inzet van de ‘buitenwereld’ wordt nu gevraagd. Tijdens de ontmoeting werden meerdere voorbeelden aangehaald en suggesties gedaan van hoe die betrokkenheid gestalte kan krijgen.
Mentoren
Eman vertelde dat hij met Onderwijs-minister Arthur Dowers (AVP) heeft gesproken over de mogelijkheid om op Aruba mentoren aan te stellen die het contact stimuleren tussen in het buitenland studerende studenten en het eiland. “Want jongeren missen die maatschappelijke betrokkenheid met Aruba zodra ze het eiland verlaten om bijvoorbeeld in Nederland te gaan studeren”, aldus Eman. Om die betrokkenheid te behouden en er voor te zorgen dat jongeren weten wat er op Aruba gebeurt en na hun studie bewuster kunnen kiezen om al dan niet terug te keren, is een mentor gewenst.
Yolanda Richardson, die als docent aan de UA in de delegatie zat, merkte op dat UA een dergelijk initiatief zelf al heeft genomen. “Dit jaar studeren vier studenten van de studierichting Organization Governance & Management in het buitenland. Twee in Nederland, twee op Curaçao. We onderhouden e-mailcontact met deze studenten en zorgen ervoor dat ze Aruba niet vergeten. Op die manier zijn de studenten in staat om met twee werelden kennis te maken. Dat komt hun ontwikkeling alleen maar ten goede.”
Alumni-programma
Een andere docent in de delegatie, Helmut Vink, meldde Eman dat de studierichting Organization Governance & Management nu het vierde jaar draait. “In het kader van dezelfde betrokkenheid willen we een alumni-programma (oud-studenten, red.) opzetten. Op die manier hopen we te weten waar onze oud-studenten terechtkomen en houden we contact met het bedrijfsleven.” Een opmerking die decaan Kibbelaar inkopte: “En dat is de reden waarom we hier zijn. We zoeken bedrijfsleven die al in een eerder stadium, namelijk tijdens de opleiding, betrokken willen zijn bij de universiteit en bij onze faculteit door zich als stageplaats of leerbedrijf aan te bieden.”
[uit Amigoe, 2 maart 2013]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter