blog | werkgroep caraïbische letteren

Unesco ontkent bestaan resolutie Blakamandei

door Audry Wajwakana

Vorig jaar werd de Blakamandei in het district Marowijne op Moengo herdacht. Aanstaande zondag vindt de herdenking plaats in de Botanische tuin ‘Prakwaki’ van de Fedrasi Fu Afrikan Srananman. (Foto dWT archief)
Paramaribo – De door Unesco aanbevolen herdenking van de ‘Dag der Zwarte volkeren’ is geenszins vastgelegd in een resolutie. Dit zegt Anuradha Kamtasing, secretaris generaal van de Unesco Commissie in Suriname. “Wel werd er op de twintigste vergadering in Parijs in december 1978 een aanbeveling door de Unesco gedaan om deze dag te herdenken”, zegt Kamtasing.
Deze aanbeveling werd gedaan nadat de toenmalige premier van Trinidad & Tobago Eric Williams in 1972 begon met de viering van Blackman Day van Afrikanen in diaspora in zijn land. Deze opzet viel de Unesco op en zij hebben samen het samen met hem verder uitgebreid naar de andere wereldetniciteiten van niet-blanke volken. Daarbij werd er onder meer ook aanbevolen dat alle belangstellende lidstaten op de eerste zondag van het nieuwe jaar een zwartevolkendag op hun manier en in de lijn van hun traditie en onder toezicht van hun overheid te vieren.
Niet correct
Kamtasing vindt het niet correct dat de Feydrasi fu Afrikan Srananman, van Iwan Wijngaarde, steeds verwijst naar de resolutie van de Unesco dat het een internationale dag is. De andere afro-organisatie Collectief Broki van Rudie Bottse verwijst wel naar ‘aanbevelingsresolutie’. Ook deze benaming klopt volgens Kamtasing niet. “Indien het een internationale dag is, zou het op de lijst van de Verenigde Naties voorkomen”, stelt zij.
Foto @ Nicolaas Porter
Eigen manier
“Omdat dat de viering niet in een resolutie is vastgesteld, kan de overheid geen richting geven in het organiseren van deze dag”, zegt Kamtasing. Beide organisaties geven een andere vertaling over de inhoud van deze dag. Feydrasi fu Afrikan Sranman die de dag heeft vertaald naar Blakamandey, stelt dat deze dag is voor de herdenking van nakomelingen van Afro-Surinamers. Terwijl Bottse vasthoudt aan de letterlijke vertaling: ‘Dag der zwarte volkeren’ of ‘Dag van de Zwarte Beschaving’, waarin alle bevolkingsgroepen, die niet blank zijn meegenomen moet worden. Bottse zegt al drie jaren Wijngaarde hiervan te willen overtuigen. “Maar die man vindt dat ik hem altijd aanval.” De herdenking die zoals het in de aanbeveling van de Unesco staat een evenement van bezinning en eenheid moet zijn, is hierdoor een feest van verdeeldheid onder deze twee Afro-organisaties. Volgens Kamtasing zijn partijen vrij om deze dag op hun eigen manier te vieren. “Maar laat de Unesco er buiten.”
Blakamandei 2012, met in het groen Hilli Arduin
[uit de Ware Tijd, 05/01/2013]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter