blog | werkgroep caraïbische letteren

Uitnodiging en oproep voor bijdragen CARAN-conferentie op 9–11 december 2021, Curaçao

Neerlandistiek in een meertalige Caribische context, met bijzondere aandacht voor vreemdetaalbenadering.

Het bestuur van de Caribische Associatie voor Neerlandistiek nodigt u van harte uit om deel te nemen aan de zesde CARAN-conferentie die gehouden wordt van donderdag 9 tot en met zaterdag 11 december aanstaande op Curaçao.

Voor de conferentie verwelkomen we graag bijdragen met betrekking tot het conferentiethema: Neerlandistiek in een meertalige Caribische context. Onderwerpen over taalkunde, literatuur en taalonderwijs Nederlands kunnen aan de orde komen. Er is bijzondere aandacht voor het Nederlands als vreemde taal.

Lopend taalonderzoek

Om studenten en jonge onderzoekers te ondersteunen zal tijdens de conferentie een platform worden georganiseerd voor lopend onderzoek. Deelnemers kunnen hun onderzoeksvoorstel of onderzoeksresultaten presenteren aan een deskundig panel en hierop reactie ontvangen.

Abstract en organisatie

Graag ontvangen wij voor 15 augustus 2021 de titel van uw bijdrage met een abstract tussen de 100 en 200 woorden, met maximaal 5 kernbegrippen, voorzien van naam, affiliatie en contactgegevens. Wilt u ook aangeven of uw bijdrage bestemd is voor een workshop (45 minuten), een lezing (20 minuten) of voor lopend onderzoek (30 minuten)? Uw abstract kunt u per e-mail sturen aan: CARAN2021Curacao@gmail.com Na de conferentie bestaat de mogelijkheid uw gepresenteerde paper, na de nodige aanpassingen, aan te bieden aan de redactie, om opgenomen te worden in de zesde editie van de serie van CARAN-conferentiebundels.

Wij hopen u te mogen begroeten op donderdag 9 december aanstaande op Curaçao.

Het organiserend comité, Bernadette Bérénos, MEd en drs. Maria Severing-Halman Mede namens de decaan van de Algemene Faculteit van de UoC, drs. Adrienne Fernandes

De Caribische Associatie voor Neerlandistiek, CARAN, is in november 2011 in samenwerking tussen de universiteiten van Aruba, Curaçao en Suriname opgericht. Doel is de versterking van de samenwerking in onderwijs en onderzoek in de Neerlandistiek van het Caribisch gebied. Dit gebeurt onder meer door middel van een tweejaarlijks colloquium en een daaraan gekoppelde publicatie. Mede dankzij de Taalunie zijn inmiddels vijf bijeenkomsten georganiseerd, tweemaal op Aruba, tweemaal in Suriname en eenmaal op Curaçao. De zesde bijeenkomst zal wederom op Curaçao plaatsvinden.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter