blog | werkgroep caraïbische letteren

Uitgifte plein Tembe Art Studio een feit

door Audry Wajwakana

Paramaribo – Het kwam als donderslag bij heldere hemel. Een deel van het terrein van het voormalige Suralco ziekenhuis in Moengo dat in bruikleen is gegeven aan Stichting Kibii van Marcel Pinas is uitgegeven aan een particulier. Verbazingwekkend is dat niemand schijnt te weten wie de nieuwe eigenaar is.

marcel_pinas_jl___5__Detailfoto

Marcel Pinas. Foto De Ware Tijd Archief

De schok is binnen het kunst en cultuurveld groot temeer aangezien het terrein door de stichting gezien werd als gemeenschapsgoed. Het terrein wordt door de jeugd van Moengo en omstreken gebruikt om hun creatieve talenten aan de wereld te tonen middels het Moengo Festival. Nationale en internationale kunstenaars hebben middels kunstwerken ook hun bijdrage geleverd om het voormalig bauxietstadje tot het kunstcentrum te maken.

“Wij zien het terrein als de Onafhankelijkheidsplein van Moengo”, zegt Marcel Pinas, voorzitter van de stichting. Een jaar geleden was Pinas al geconfronteerd met de eerste stappen hiertoe. Bij nader onderzoek toen bij het districtscommissariaat en het ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer (ROGB) werd echter ontkend dat zij een bereidverklaring of beschikking hiervoor hebben uitgegeven.

“Aan mij werd medegedeeld dat de overheid nimmer met Suralco die formeel over de concessie beschikt, heeft gecommuniceerd over een eventuele nieuwe bestemming voor de grond. Laat staan over de goedkeuring ervan. Ik kan me echt niet voorstellen dat de overheid toestemming hiervoor heeft gegeven”, zegt Pinas teleurgesteld.

[uit De Ware Tijd, 19/10/2016]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter