blog | werkgroep caraïbische letteren

Uitgifte Panaike van Deryck Ferrier vertraagd

In een eerder bericht is vermeld dat de uitgave van de eerste roman van de hand van Deryck Ferrier met als titel: In de ban van de bosgeest: Ontmoetingen met Panaike, in de tweede helft van november zou plaatsvinden. De uitgever van het boek, het Carlo Jad Fonds in samenwerking met Ralicon, deelt mee dat vanwege externe omstandigheden de verschijning van het boek ietwat is verschoven.

Gestreefd wordt naar publicatie in december 2020, maar de mogelijkheid bestaat ook dat het iets later wordt, aangezien het boek in het buitenland wordt gedrukt en naar Suriname verscheept moet worden. 


Geïnteresseerden worden binnenkort in de gelegenheid gesteld om in te tekenen op het boek en kunnen informatie hieromtrent bekomen via carlojad@hotmail.com of op telefoon: 424946/ 410413/ 476757. 

on 30.10.2020 at 9:50
Tags:

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter