blog | werkgroep caraïbische letteren

Uit de nalatenschap van Boeli van Leeuwen

door Aart G. Broek
De literaire nalatenschap van mr. dr. W. C. J. (Boeli) van Leeuwen (Curaçao 1922-2007) bevat onder meer versies van de onvoltooide tekst ‘Inventaris’. Als bezorger van deze nalatenschap kon ik de meest uitgewerkte versie redigeren en onderbrengen op de website van het literaire tijdschrift Liter

Boeli - typoscript met handgeschreven correcties - Inventaris p 1 - foto AGB - red.

Gegeven enkele verwijzingen, kan het schrijven van ‘inventaris’ gedateerd worden in 1970. De tekst bevat aanwijsbare overeenkomsten met de biografische werkelijkheid van Van Leeuwen. Toch moet die vooral gelezen worden als een inspanning om ervaringen in een ‘verhaal’ om te zetten. Het lijkt mij zelfs in de bedoeling gelegen te hebben om tot een roman te komen. Dit bracht onvermijdelijk en meer of minder doelbewust de nodige fictionalisering met zich mee.

Boeli van Leeuwen - kast in sala - nov. 2012 - foto res. A.G. Broek

Indruk van de – toen nog ongeordende – nalatenschap van Van Leeuwen; foto © Aart G. Broek

Het benutte typoscript telt 29 vellen, waarop her en der met pen aantekeningen zijn gemaakt. Het wordt bewaard in het Letterkundig Museum, Den Haag, waar de literaire nalatenschap van Van Leeuwen kon worden ondergebracht, mede door een handreiking van het Nederlands Letterenfonds. Het digitaal beschikbaar maken van de manu- en typoscripten uit de nalatenschap van Boeli van Leeuwen is mogelijk geworden mede met financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied – alleszins motiverend.
Dank is tevens verschuldigd aan de erven Van Leeuwen, aan Nic Møller (†2015), Marijke Schweitz, Klaas de Groot en Gert Oostindie voor vertrouwen en bijzondere medewerking. De betrokkenheid van de redactie van tijdschrift/website Liter was voorbeeldig. Daarenboven toont Van Leeuwens uitgever Franc Knipscheer zich steevast een betrouwbare baken.

Lees Boeli van Leeuwens ‘inventaris’ op de website van het tijdschrift Liter.

Boeli van Leeuwen - typoscript 30 mei - foto res. A.G. Broek - nov. 2012

Typoscript ’30 mei’ van Van Leeuwen; foto © Aart G. Broek

De literaire nalatenschap van Van Leeuwen bevat nóg een onvoltooid typoscript dat het verdient om publiekelijk toegankelijk te worden gemaakt. Onder de titel ’30 mei [1969]’ schreef Van Leeuwen aan een verwerking van de revolte die de samenleving heftig deed beven.Het omvat 25 vellen A4 met flink veel handgeschreven kanttekeningen.
Voorstellen om de (digitale) publicatie van de tekst ’30 mei’ te realiseren, ook in financiële zin, zijn van harte welkom!

 

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter