blog | werkgroep caraïbische letteren

Tweederde basisschoolleerkrachten incompetent voor leesbevordering

Schokkende cijfers over het leesgedrag van pabostudenten in een onderzoek naar het leesgedrag van aankomende basisschoolleerkrachten.

Er zijn meer pabostudenten die nooit lezen (10%) dan pabostudenten die elke dag lezen (9%). Ruim 40 procent leest geen romans of verhalen; 35 procent leest nooit kinderboeken wanneer dat niet verplicht is, 23 procent leest ze ook niet wanneer dat wél verplicht is voor school. Voor het onderzoek werden 823 pabo-studenten ondervraagd over hun leesgedrag. Van de studenten vindt 25 procent lezen ‘niet leuk’ of ‘vervelend’. 23 procent vindt lezen ‘erg leuk’. Op de vraag of hun pabo een boekencollectie heeft, antwoordt 24 procent ‘Weet ik niet’. Tijdens hun stage besteedt bijna de helft geen aandacht aan vrij lezen; 48 procent denkt onvoldoende kennis te hebben om kinderen te enthousiasmeren voor lezen. Tweederde van de docenten vindt de afgestudeerde studenten onvoldoende competent om lezen te bevorderen.

Het onderzoek naar het leesgedrag van aankomende basisschoolleerkrachten (Monitor de ­Bibliotheek op school pabo 2020-2021) is hier te vinden.

Aleid Truijens schreef er een scherpe column over in de Volkskrant, klik hier.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter