blog | werkgroep caraïbische letteren

Twee Ramlila-opvoeringen

door Sabitrie Gangapersad

Paramaribo – De sociaal-culturele en religieuze verenigingen Vishwe Jyoti en Shri Maha Shakti Doerga Samadj houden elk jaar in de grote vakantie een negendaags Ramlila. Het spel dat in de openlucht wordt opgevoerd en het verhaal van Rama uit het epos Ramayana illustreert, trekt steeds weer honderden mensen. Ramlila biedt het publiek niet alleen vakantievertier; jongeren krijgen op speelse wijze waarden en normen aangereikt en de saamhorigheid in de buurt groeit.

Beide verenigingen houden dit jaar niet op dezelfde dagen het Ramlila. Het spel van de Shri Maha Shakti Doerga Samadj is eerder begonnen en wordt op zondag 4 september beëindigd. Voor Vishwe Jyoti begint het spel morgenavond. Deze vereniging zet alles op alles om het publiek te vermaken en het spel zo interessant mogelijk te houden. Een vliegende Hanuman (apengod), Vishnu die op een opgeblazen zevenkoppige slang rust, Brahma die in een lotusbloem verblijft en Shiva die van heel hoog neerkijkt, zijn enkele van de innovatieve ideeën van de vereniging Vishwe Jyoti. Elk jaar is er ook een verrassing in het spel.

Dit trekt mensen steeds weer naar het voetbalveld van Vredenburg Serie B. De vereniging heeft ook dit jaar iets nieuws in petto. Maar dat wil Anroedh Tewarie nog niet verklappen. De belangrijkste boodschap van het Ramayana is de overwinning van het goede op het kwade. Net als het epos leert het Ramlila de mens over zijn plichten, idealen, normen en waarden. Het verhaal geeft universele antwoorden op vragen over familierelaties en hoe als ideale mens te handelen. Ook voor een koning en leider zijn er wijze lessen vervat. Ram wordt in het Ramlila uitgebeeld als Maryada Purushottam (ideale persoon die het goede symboliseert). Zijn tegenstander is Ravan, de koning van de demonen (rakshas). Ravan heeft door middel van meditatie en goede daden speciale gaven ontvangen van God. Hij raakt door zijn ego verblind en begint zijn gaven te misbruiken. Dit is het moment voor Vishnu om te incarneren als mens. Hij wordt als kroonprins in de stad Ayodhya geboren. Zijn familie stamt af van de Raghuvansh. Na zijn huwelijk met Sita wordt Ram voor veertien jaren naar het bos verbannen vanwege een belofte die zijn vader Dasrath eens aan zijn vrouw Kaikeyi had gedaan. De avonturen en heldendaden in het bos, de ontvoering van Sita en het gevecht met Ravan zijn allemaal vervat in het Ramlila.

[uit de Ware Tijd, 02/09/2011; lidwoorden gecorrigeerd]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter