blog | werkgroep caraïbische letteren

Tussen Ratio en Geloof 3: Edward Said

Leven, werk en oriëntalisme
Lezingen

vrijdag 9 december 2011 – 19:30

Beursschouwburg│Beurskafee, A.Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel

Gratis, reserveren aanbevolen

Dit is de derde avond in de reeks ‘Tussen Ratio en Geloof’. Edward Said (1935-2003) was een Palestijns-Amerikaans literatuurwetenschapper en voorvechter van de Palestijnse zaak. Saids gedachtegoed blijft tot op vandaag onderwerp van hevige discussie. Michiel Leezenberg (UvA en NRC Handelsblad) en Karel Arnaut (Max Planck Instituut) geven achtereenvolgens een lezing over het leven en werk van Said en over de academische erfenis van zijn begrip ‘orientalisme’ waarmee hij zijn kritiek op de Westerse perceptie van de Arabische wereld duidde. Hoe gaan jonge denkers vandaag om met Saids intellectuele nalatenschap?

Said is vandaag vooral bekend om zijn kritiek op de Westerse perceptie van de Arabische wereld. In zijn veelgeprezen, vaak geciteerde, maar ook fel bekritiseerde boek Orientalism uit 1978 schetst Said het ‘oriëntalisme’ als een invloedrijke, effectieve, Europees ideologische creatie, waarvan de wortels tot de oudheid zijn terug te brengen. Schrijvers, filosofen en koloniale bestuurders zouden de beeldvorming van het ‘vreemde’ van de oosterse cultuur, van de daar voorkomende gewoonten en godsdienstige overtuigingen, in dienst stellen van de macht.

Pas in 2005 werd het boek vertaald naar het Nederlands. Bij een herdruk van zijn werk liet Said geen kans onbenut om uit te leggen wat hij precies bedoelt met het begrip ‘orientalisme’. Kort voor zijn dood in 2003 vindt Said dat de beeldvorming van de Arabische wereld in het Westen er eerder op achteruit dan vooruit is gegaan. Hij nam toen de Amerikaanse inval in Irak, en de daarvoor gehanteerde argumenten als voorbeeld. Anderzijds vond Said de beeldvorming van het Westen in de Arabische wereld nauwelijks van meer accuraatheid getuigen.

“Ik ben ongelooflijk jaloers op de manier waarop Edward Said over het Oosten kan spreken. Ik ken niemand die zo helder en genuanceerd kan formuleren als hij.” Chokri Ben Chika tijdens De Leeskamer van HOB in Daarkom op 29/9/2011

Michiel Leezenberg – over het leven en werk van Said
Michiel Leezenberg is een Nederlands filosoof. Na te zijn afgestudeerd in klassieke talen, filosofie en algemene taalwetenschap, promoveerde Leezenberg in 1995. Hij verbleef enige tijd in het Midden-Oosten, keerde terug, publiceerde het met de Socrates-wisselbeker bekroonde Islamitische filosofie (2001) en is momenteel verbonden aan de afdeling Wijsbegeerte van de UvA. Sinds 2002 schrijft hij voor het NRC Handelsblad.

Karel Arnaut – over de academische erfenis van Said
Karel Arnautis antropoloog en Research Fellow aan het Max Planck Instituut voor de Studie van Religieuze en Etnische Diversiteit in Göttingen. Hij studeerde in Gent, Utrecht en Oxford en was voorheen verbonden aan de Vakgroep Afrikaanse Talen en Culturen (Universiteit Gent). Momenteel werkt hij op het thema superdiversiteit in stedelijke manifestaties van transnationale verbindingen tussen Europa en Afrika. Dit ligt in het verlengde van zijn vroeger werk over postkoloniale dynamieken met betrekking tot de beeldvorming, de maatschappelijke positie, en de diasporische identiteiten van Afrika(nen) in België en Europa. Voorheen focuste zijn onderzoek zich op transformaties van de publieke ruimte door jongeren in Ivoorkust (West-Afrika).

Tussen Ratio en Geloof
In het najaar van 2011 organiseren deBuren en MANA een reeks over grote universele denkers uit de islamitische wereld. Ze willen daarmee aantonen dat deze wereld geen verstarde entiteit of eenzijdig blok is. De recente revoluties in de Arabische wereld is een extra goede reden om het gedachtegoed van deze denkers niet verloren te laten gaan, en ook de hedendaagse theorieën rond de moderne islam voor het voetlicht te brengen.

Zie ook:
Tussen Ratio en Geloof #1: Nasr Abu Zayd
Tussen Ratio en Geloof #2: Fethullah Gülen
Tussen Ratio en Geloof #4: Tariq Ramadan


Organisatie: deBuren en MANA

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter