blog | werkgroep caraïbische letteren

Tula revisited; Macht, Onderdrukking, Opstand

door Fred de Haas

Het is traditie geworden om in de maand Augustus het feit te herdenken dat in 1795 de ‘slaaf’ Tula op Curaçao een opstand ontketende tegen het gezag van het Nederlandse koloniale bewind.

De betrekkelijk kleine groep vrijheidsstrijders bleek niet opgewassen tegen het op het eiland gevestigde koloniale Nederlandse leger. De opstand was hiervoor te kleinschalig en de geografische situatie op het eiland niet gunstig.

Het zou in dit verband dan ook absurd zijn om de opstand van Tula te vergelijken met, bijvoorbeeld, de grote revolutionaire bewegingen op Haiti waar er sprake was van de aanwezigheid van een betrekkelijk groot Frans koloniaal leger en honderdduizenden opstandige – soms vrijgemaakte – slaven die werden geleid door zwarte commandanten als Toussaint en Dessalines die hoge rangen hadden bekleed in het Franse leger en door Franse militairen waren getraind.

Lees de column in pdf Fred de Haas – Tula – AD – 15 maart 2017; ontleend aan Antilliaans Dagblad.

Lees ook de reactie op De Haas’ column van Trudi Martinus-Guda: Trudi Guda – Nederlands nationalisme – AD 16 maart 2017, eveneens ontleend aan Antilliaans Dagblad.

 

 

1 comment to “Tula revisited; Macht, Onderdrukking, Opstand”

  • Hoe kan iemand dit duidelijke stuk, waarin de geschiedenis en de problematiek van de slavenopstand op Curacao worden ingebed in een groter, mondialer kader, zo uitleggen dat Fred de Haas daarin te kijk staat als een enghartig nationalist.
    Mij lijkt hier sprake van een geborneerde reactie van iemand die vindt dat niet-Curaçaoënaars zich niet mogen bemoeien met wat op Curacao speelt of heeft gespeeld. Over enghartig nationalisme gesproken.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter