blog | werkgroep caraïbische letteren

Tula, het goede doen met de goede redenen

door R.D. Eugène Boeldak

In dit artikel belicht ik de uitzonderlijke moed en blijk van leiderschap van Tula vanuit het gezichtspunt of perspectief van ethisch leiderschap. Ter inleiding bespreek ik ethisch leiderschap en de kenmerkende waarden binnen ethiek als oriëntatie voor moreel gedrag. De kernboodschap ligt in de duiding van de ethische waarden die Tula in woord en daad liet zien en het voorbeeld dat hij voor mensen in de 21e eeuw kan zijn.

Op 19 en 20 augustus 2023 heb ik in Den Haag resp. Amsterdam een lezing gehouden getiteld ‘Tula, gids in ethisch leiderschap’. Dit artikel is een bewerking en uitbreiding van deze lezingen.

Lees het artikel hier in pdf

on 24.09.2023 at 13:13
Tags: /

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter