blog | werkgroep caraïbische letteren
1
 

Trobiman niet welkom te Bastion Veere

door Hugo A.M. Essed

Op 9 oktober j.l. heeft de heer Dew Baboeram aangekondigd dat hij op 8 december 2017 – na 35 jaar – persoonlijk aanwezig zal zijn bij de jaarlijkse 8 december herdenkingen. Met name heeft hij aangekondigd ook een bloem te zullen leggen tijdens de jaarlijkse bloemenhulde bij het monument Bastion Veere, de plek in Fort Zeelandia waar de 15 slachtoffers, na te zijn gemarteld, met kogels werden doorboord. Deze ‘bloemenhulde’ op die plek des onheil, is een uitdrukkelijk “eerbetoon” aan de 15 vermoorde mannen en wordt jaarlijks georganiseerd door de Stichting 8 december 1982.

Fort Zeelandia, Bastion Veere. Foto © Michiel van Kempen

Ideologisch opnieuw vermoord
De jongste wens van Dew Baboeram roept bij iedere weldenkende Surinamer vragen op. Immers, was het niet Baboeram die sinds augustus 2015 in tientallen persconferenties, toespraken en columns heeft aangegeven dat de ‘slachtoffers van politiek geweld’ wiens belangen hij zegt te behartigen, ‘doodziek’ worden van ‘dat jaarlijks gejammer’ van de 8 december nabestaanden?
Was het niet Baboeram die er 35 jaar voor gekozen heeft niet aanwezig te zijn op de 8 december herdenkingen, omdat het volgens hem bijeenkomsten zijn met een ‘politieke agenda’ om het ‘kolonialisme’ in Suriname te handhaven? Was het niet Dew Baboeram die ons meedeelde dat hij daarom jaar in jaar uit niet naast zijn eigen rouwende ouders wilde staan in de Mozes en Aron Kerk in Amsterdam en hij er voor koos ‘hen af te zetten en weer op te halen’?
Was het niet Baboeram die met zijn ‘waarheidsvinding’ tot de conclusie is gekomen dat de 15 vermoorde mannen samen met de CIA een ‘rechtse coup’ beraamden tegen ‘de grote leider van revolutie D.D. Bouterse’, waarbij de gehele legertop zou worden ‘geliquideerd’ en er ‘honderden doden zouden vallen’?
Met deze leugenachtige beschuldigingen die rechtstreeks uit de koker van de hoofdverdachte komen heeft Baboeram de 15 mannen ideologisch opnieuw vermoord.

 

Desi Bouterse en Sandew Hira. Foto © De Ware Tijd

 
Aanval op 8 december nabestaanden
Maar Baboeram heeft zich niet alleen gericht tegen de op 8 december vermoorde mannen en hun nagedachtenis. Baboeram heeft zich vooral ontpopt als de man die persoonlijk ten strijde is getrokken tegen de nabestaanden van de op 8 december vermoorde mannen.
Was het niet Baboeram die eind 2015 een poging deed tot splitsing van 8 december nabestaanden, door verschillende nabestaanden persoonlijk te benaderen met het verzoek een verklaring te onderteken dat zij ‘zich terugtrekken uit het 8 decemberstrafproces’?
Was het niet Baboeram die daarna een aanval opende op de leiders van de 8 december nabestaanden, die werden afgeschilderd als ‘door haat verblinde personen’ die de 8 december nabestaanden aanzetten tot een ‘burgeroorlog’?
Was het niet Baboeram die heeft beweerd dat de 8 december nabestaanden ‘schuldig zijn aan de binnenlandse oorlog’ en dus ‘zelf bloed aan hun handen’ hebben, waarmee hij poogde de nabestaanden van slachtoffers van de binnenlandse oorlog op te hitsen tegen de 8 december nabestaanden?

Mr Hugo Essed. Screenshot

Aanval op de rechterlijke macht
Baboeram had echter ook pijlen op zijn boog voor de rechterlijke macht . Was het niet Baboeram die beweert heeft dat de rechters in de Republiek Suriname ‘politici in toga’ zijn die ‘buitenlandse koloniale belangen’ dienen en dat de regering daarom in het 8 decemberstrafproces zou moeten ‘ingrijpen’?
Was het niet Baboeram bij wie na de strafeis van 20 jaar tegen de heer D.D. Bouterse kennelijk de stoppen doorsloegen toen hij woordelijk neerpende:
‘Roy Baidjnath Panday als leider van het OM, Cynthia Valstein-Montnor als leider van de Krijgsraad en Iwan Rasoelbaks als leider van het Hof van Justitie, zouden zich moeten schamen dat zij allen hebben meegewerkt om dit proces als een politiek proces neer te zetten’, aldus Baboeram na de strafeis van 20 jaar.


Hitlergroet?
Waarom wil Baboeram – nadat hij de 8 december slachtoffers ideologisch opnieuw vermoord heeft, de 8 december nabestaanden heeft willen vergruizen en de rechters in het 8 december strafproces als handlangers van het buitenland heeft weggezet – anno 2017 ‘nomo nomo’ aanwezig zijn op een eerbetoon aan de 15 vermoorde mannen? Volgens mij is dat niet zo moeilijk te raden.
Baboeram wil als een provocateur van het zuiverste water de orde en rust op de jaarlijkse bloemenhulde komen verstoren. Immers, Baboeram weet dat vanwege zijn eerder beschreven gedragingen, zijn aanwezigheid op het jaarlijks eerbetoon aan de 15 vermoorde mannen, tot gevoelens van onrust zal leiden. En dat is volgens mij nu precies wat Baboeram beoogt.
Indien Baboeram het invoelend vermogen mist om zijn voorgenomen bloemetje leggen in een humaan perspectief te plaatsen, heb ik een ‘agersietori’ voor hem. Zijn voornemen om op 8 december a.s. op de bloemenhulde voor de 15 vermoorde mannen te Bastion Veere ook een bloemetje te komen leggen, zal aanvoelen als een Neo-Nazi die op de jaarlijkse dodenherdenking van de door Hitler vermoorde personen, te Auschwitz, de Hitlergroet komt brengen.
Ik adviseer Baboeram om in de traditie van de marrons te begrijpen dat in Suriname aan elke uitnodiging voor een openbare plechtigheid, inherent is dat iedereen welkom is, behalve ‘trobiman’.

Paramaribo 24 oktober 2017

1 comment to “Trobiman niet welkom te Bastion Veere”

  • [Commentaar verwijderd. Anoniemen commentaren worden niet geplaatst – red. CU]

Your response at anoniem

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter