blog | werkgroep caraïbische letteren

Townhall-sessie Koloniaal Nederland

De doorwerking van het trans-Atlantisch koloniaalverleden in hedendaagse ervaringen met uitsluiting, discriminatie en racisme in maatschappelijke sectoren en de overheid staat centraal in een townhall-sessie in Den Haag op 6 november a.s.

In het kroonjaar 2023 wordt 150/160 jaar trans-Atlantisch koloniaal verleden herdacht. De koloniale geschiedenis is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de huidige inwoners van Nederland. Immers, vandaag de dag zijn nazaten van contractarbeiders substantieel onderdeel van de Nederlandse samenleving en participeren zij in verschillende maatschappelijke sectoren.

Echter, anno 2023 is nog steeds sprake van diverse vormen van uitsluiting, discriminatie en institutioneel racisme. Het kabinet heeft dit bij monde van demissionair premier Rutte ook erkend. In hoeverre is sprake van een doorwerking van het koloniaalverleden in hedendaagse praktijken van- en ervaringen met uitsluiting, discriminatie en racisme? Wat is de impact van deze doorwerking voor de kansen en deelname aan de Nederlandse samenleving voor de nazaten van contractarbeiders? Deze en nog andere vraagstukken worden besproken tijdens de Townhall-sessie.

De Townhall-sessie wordt georganiseerd door de Stichting Viering Herdenking 150 jaar Hindustaanse Immigratie i.s.m. NCDR. Als key-note speaker voor deze Townhall-sessie is prof. dr. Rosemarijn Höfte uitgenodigd. Na een reflectie van een panel bestaande uit Lilian Callender, Jaswina Elahi en Glenn Sabajo gaat U in gesprek met de key-note speaker en de panelleden.

Programma: 17.30 uur: Inloop met koffie, thee, frisdrank en snack

18:00 uur: Opening en welkom door de moderator

18:15uur: Inleiding door de heer Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator NCDR

18:45uur: Inleiding door prof. dr. Rosemarijn Höfte, Hoogleraar Geschiedenis van Suriname (UvA)

19:30 uur: Panelreflectie en dialoog met de deelnemers

20:30 uur: Kort intermezzo

20:45 uur: Takehome message door Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator NCDR

21:00 uur: Informeel samenzijn met een hapje en drankje

21:30 uur: Sluiting

Datum: maandag 6 november 2023

Locatie: Centrale Openbare Bibliotheek (5e etage), Spui 68 Den Haag.

In verband met de catering zien wij uw aanmelding graag vóór 3 november a.s. tegemoet. Aanmelden via email: aparwasi150@gmail.com

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting Viering herdenking 150 jaar Hindustaanse Immigratie, Stanley Ramkhelawan Secretaris

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter