blog | werkgroep caraïbische letteren

Toneelgroep Rahemalbuiten maakt furore in Nederland

De theatermakers van Rahemalbuiten hebben voor het tweede opeenvolgende jaar furore gemaakt in Nederland. Met de voorstelling Larken kere bhool, bappa na howe kool zijn volle zalen getrokken. Een laatste opvoering van stuk op 22 september in Den Haag vormde de afsluiting. Het rondreizend gezelschap heeft met deze voorstelling de steden Den Haag, Almere, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht aangedaan.

door Stanley Ramkhelawan

De voorstelling Larken kere bhool, bappa na howe kool behandelt een aantal hedendaagse thema’s. De opvoeding van kinderen, voortijdig schooluitval, partnerkeuze, overspel, het snelle geld in de wereld van drugs, de grote verlokkingen en de ellende die hiermee gepaard gaat. Het zijn praktijken die de makers van de voorstelling zien gebeuren in het alledaagse leven. Pradiep Dodah zegt dat hij met deze voorstelling de volgende boodschap – speciaal gericht op de jeugd – wil overbrengen. “Focus je op je school en je studie, wees sterk om niet toe te geven aan allerlei verleidingen. Investeer in kennis waarmee je je eigen geld kan verdienen en daadwerkelijk een bijdrage kan leveren aan je familie, gezin en je land.”

De interactie met het publiek tijdens de voorstellingen was alsof het ook onderdeel uitmaakte van de voorstelling. Luid gelach, applaus, verbale opmerkingen uit het publiek tot en met het rijkelijk laten vloeien van tranen bij emotionele scenes wisselden elkaar met regelmaat af. Na afloop van de voorstellingen hebben verschillende bezoekers aangegeven ‘’echt geraakt te zijn door deze voorstelling”. Voor de leden van toneelgroep Rahemalbuiten een mooi compliment.

Jit Narain Cultuurprijs

De voorstelling past in de traditie van de toneelstukken van theatergroep Rahemalbuiten. Op een humoristische wijze worden delen van het alledaagse leven in Suriname aan het publiek voorgeschoteld. In augustus 2019 heeft deze toneelgroep de Jit Narain Cultuurprijs 2019 gekregen. Deze prijs wordt toegekend aan een persoon of groep die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan behoud- en ontwikkeling van de hindostaanse cultuur. Het curatorium van de Jit Narain Cultuurprijs heeft de toekenning als volgt gemotiveerd: “… zij krijgen de prijs op grond van hun emancipatorisch werk in de afgelopen decennia voor de ontwikkeling van het Sarnámi Toneel als een volwaardige cultuuruiting; zij hebben op uitzonderlijke wijze ervoor gezorgd dat er thans sprake is van een revival van het hindostaanse toneel. Bijzonder is dat zij hun stukken zowel in het Sarnámi als in het Nederlands opvoeren en niet schromen om het Sranangtongo te gebruiken indien dit voor de dialogen functioneel is.”

Toneelgroep Rahemalbuiten is bij deze voorstellingen in Nederland gefaciliteerd door de gebroeders Dennis en Hemant Lachman; trekker van de Indian Curry Club respectievelijk het Milan Summer Festival te Den Haag.

[van Starnieuws, 25 september 2019]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter