blog | werkgroep caraïbische letteren

Tommy Mungra: Slopen ‘hoofd politiebureau’ is misdaad

Het kan er bij bouwkundig ingenieur Mukesh ‘Tommy’ Mungra niet in dat de regering serieuze plannen heeft om het bouwsel op de hoek van de Gemenelandsweg en de Johan Adolf Pengelstraat, waar het hoofdbureau van het Korps Politie Suriname moet komen, zal slopen. Mungra, verbonden bij Adviesbureau voor Architectuur en Constructie (AAC), vindt het besluit een misdaad tegen de Surinaamse bevolking.

Een projectie van hoe het hoofdbureau van de politie op de hoek van de Gemenelandsweg en de Johan Adolf Pengelstraat eruit moet gaan zien.

Op een persconferentie zei hij dinsdag dat het overgrote deel van het geïnvesteerd kapitaal ruim drie miljoen Euro komt uit de ontwikkelingshulp die Nederland aan Suriname gaf in het kader van de onafhankelijkheid. Er was zes miljoen Euro gereserveerd om het gebouw sleutelklaar op te leveren. Mungra vindt dat die gelden de samenleving toebehoren, en als er nu wordt overgegaan tot slopen, is weggegooid kapitaal.

Niets verkeerd

In tegenstelling tot wat diverse ministers van Openbare Werken (OW), Justitie en Politie en zelfs nu de president aangeeft dat het gebouw technisch niet voldoet aan de gestelde eisen, vindt Mungra dat er niet veel aan de hand is. En uitspraken dat het bouwsel zeer gevaarlijk zou zijn, verwerpt de bouwkundig ingenieur.

Volgens hem zijn de berekeningen die de consultants van het ministerie van OW hebben gemaakt voor 100 procent uit de lucht gegrepen. “Ze hebben bewust verkeerde uitgangspunten gehanteerd en zijn er zelfs toe overgegaan om te manipuleren met cijfers en situaties om tot een advies te komen dat het gebouw niet voldoet en gesloopt moet worden.”

Mungra benadrukt dat het bouwsel over gedimensioneerd is, wat betekent dat bij eventuele calamiteiten, zoals in 1980 het oud hoofd politie bureau in brand werd geschoten, deze staande kan blijven. Hij legt uit dat er extra bewapening van 40 procent heeft plaatsgevonden in de balken en kolommen. In het gebouw zijn ook speciale stevigheidsconstructies gemaakt. Volgens hem is de constructie van het gebouw stabiel. “Dat gebouw heeft een veiligheidsgraad van maar liefst 170%,” zegt hij.

Het in aanbouw zijnde hoofd bureau van politie dat nu met de grond gelijk zal worden gemaakt.

Voor het laatst heeft Mungra het bouwwerk in 2021 bezocht. Het is nog even stabiel, maar is ernstig verwaarloosd. Hij benadrukt dat bouwtechnisch er niets mis is met het bouwsel. Over de technische problemen, is hij heel kort. “Die kun je zo oplossen!” Hij adviseert dat als de muren behouden zouden moeten worden, er een metalen voorgevel aan te pas moet komen.

Het gebouw moest binnen twee jaren zijn opgeleverd. In 2013 moest het zijn overgedragen aan KPS. Maar met een omvang van 7.500 vierkante meter, 3 verdiepingen van elk 2.600 meter kan het worden gecategoriseerd als een gigant van een gebouw dus werd de target van 2013 niet gehaald.

Rechtszaak

In 2014 heeft AAC een rechtszaak aanhangig gemaakt tegen de Staat. Het bedrijf vindt dat zijn naam onrechtmatig genoemd is in een rapport van het ministerie van OW. Volgens Mungra zijn er in dat rapport diverse zaken aangehaald die niet correct zijn tegenover het bedrijf. Hij zegt dat AAC zich nooit met de uitvoering heeft bemoeid. Het bureau was bedankt voor de begeleiding van de uitvoering. AAC is naar de groene tafel gestapt voor smaad en laster. In deze zaak is er nog geen vonnis geweest. Voor de afronding van het hoofdbureau zou volgens Mungra zes miljoen euro nodig zijn.

Agenda’s

Mungra kan het niet vatten dat president Chan Santokhi nu van mening is veranderd, terwijl hij in 2014 in de hoedanigheid van voorzitter van de VHP de gemeenschap opriep om alert te zijn rond deze kwestie. Santokhi gaf toen aan dat politieke figuren van de zittende regering (NDP) het terrein wilden hebben voor eigen belang. Hij bracht toen in herinnering dat het terrein in de periode 1996-2000 bijna was uitgegeven. Korpschef Hunsel heeft toen erger kunnen voorkomen.

Santokhi legde uit dat de vorige regering geen nut zag in het politiegebouw, omdat zij geen sterke rechtshandhaving wilde. De ingenieur vraagt het staatshoofd wat de daadwerkelijke reden is om het gebouw nu te slopen gezien er geen aanleiding daartoe is. Volgens hem zijn er nu andere agenda’s als president Santokhi aangeeft dat het gebouw tegen de grond gaat.

[van Starnieuws, 9 augustus 2023]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter