blog | werkgroep caraïbische letteren

To Sea at The Crossroads

Expositie van Lisandro Suriel, Justin Reinir Croes, Ada M. Patterson, Sondi 

Met de vraag ’waar komen we vandaan en wat kunnen we ons herinneren?’ doet fotograaf en kunstenaar Lisandro Suriel uit Sint-Maarten artistiek onderzoek naar de culturele geschiedenis van zijn gemeenschap. De koloniale periode en trans-atlantische slavenhandel speelt hierin een belangrijke rol, maar Suriel gaat verder terug. Het is juist het vergeten verleden voor het begin van deze periode, dat hij onderzoekt en door middel van zijn fotowerken met een sterke eigen visuele taal, vol magie, rituelen en verhalen weer tot leven wil brengen. Zijn werk en onderzoek vormt de kern van de tentoonstelling ‘To Sea at The Crossroads’, aangevuld met werk van drie geestverwante kunstenaars: Justin Reinier Croes (1990, Aruba), Ada M. Patterson (1994, Barbados) en Sondi (1993, Kameroen). 

Lisandro Suriel wordt geinterviewd bij de opening van de tentoonstelling / foto ontleend aan Suriels Facebookpagina.

De tentoonstelling ‘To Sea at The Crossroads’ verkent hoe de wereld kan worden voorgesteld vóór het kolonialisme, een tijd waarin het mysterie van de natuur centraal stond, een tijd zonder eurocentrische grenzen, een tijd van magie en rituelen. Met verschillende media zoals, fotografie, video, sculptuur en schilderkunst verbeelden de kunstenaars een kruispunt waar verleden en heden samenkomen en waarin het werk van Suriel als rode draad de verschillende verhalen verbindt.

In expositieruimte 38CC, Papenstraat 52611JB Delft, van 14.10.2023 – 07.01.2024.

1 comment to “To Sea at The Crossroads”

  • ‘Kanga saya’ is een staande uitdrukking in het Papiaments en betekent iemand uitschelden of beter nog als een viswijf tegen iemand tekeergaan. Een saya is een rok maar wat is kanga en waar komt deze uitdrukking vandaan? Ada M. Patterson uit Barbados presenteert als onderdeel van deze tentoonstelling ‘Kanga for the Present’, een verkenning van de culturele en communicatieve kracht van de Kanga. Een Kanga is een draagbaar bedrukt textiel, populair in Oost-Afrika, met een rand, een centrale afbeelding en een spreekwoord. Een Kanga kan, via de boodschap die ze draagt, bidden, voorspellen, wensen, waarschuwen, beschermen, of zelfs vervloeken. Kanga’s worden meestal geschonken aan iemand voor wie de boodschap betekenisvol is. U kunt de Kanga’s tot 7 januari in Delft bewonderen.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter