blog | werkgroep caraïbische letteren

Tjait Ganga: een levende legende

Ganga Tjaitram, meer bekend als Tjait, werd geboren op 15 juni 1936 te Charlesburg, Baka Crépy, als zoon van arme landbouwers. Op 24 oktober 1959 huwde hij Kandhoesingh, Wilhelmina, Sonkali. Na de Annieschool tot de 4e klasse te hebben bezocht, werd hij vanwege het vroege verlies van zijn ouders, opgenomen in het gezin van zijn zus en zwager aan de Hernutterstraat. Hij bezocht toen van daaruit de Friedrick Stäehelinschool en vervolgens de Graaf van Zinzendorfschool. In 1955 behaalde hij zijn Mulo B diploma aan deze instelling. Vervolgens behaalde hij in 1959 zijn diploma onderwijzersakte aan de Dag kweekschool. Zijn onderwijzersloopbaan begon op 1 november 1959 op de JHN Polananenschool te Zorg en Hoop. In 1963 werd hij overgeplaatst naar de openbare school te Domburg.In 1967 werd hij gemuteerd naar de Muloschool te NW. Nickerie, waarbij hij gedurende 4 jaren de vakken Nederlands en Natuurkunde verzorgde. Daarna werd hij benoemd tot schoolhoofd van de O.S. II te NW. Nickerie.

Tjait Ganga

 

Gedurende een aantal jaren is hij bandleider geweest van “Tjait and Friends”. Deze band bestond voornamelijk uit collega-onderwijzers. Voor het rijstdistrict was deze onderwijzersband een welkom entertainment. Optredens in het Volkstheater trokken altijd volle zalen.

Terug in Paramaribo in 1973 werd hij aangesteld als schoolhoofd van de R.A. Tammengaschool te Uitvlugt. Na de succesvolle jaren op deze school werd hij benoemd tot Inspecteur voor het Basisonderwijs en tewerkgesteld op de afdeling Begeleiding van het Minov. Op 15 januari 1990 werd hem op eigen verzoek eervol ontslag verleend. Na zijn uittreden uit Staatsdienst stapte hij het bedrijfsleven in, waar hij manager is geweest van een Shell pompstation te Lelydorp. Vermeldenswaard is, dat hij jarenlang eveneens zijn krachten heeft gegeven aan het Albert Cameron Instituut voor de Opleiding van Onderwijzeressen A en het SPI als rekenleraar. Op deze instellingen is hij jaarlijks mede-examinator geweest bij het afnemen van de praktijkexamens.

Ontplooide activiteiten in de sociale- en muziekwereld vóór zijn ziekte in 2006:
Als violist en mandolinist heeft hij gedurende enkele decennia op vele verjaardagen, huwelijken en andere evenementen zijn toehoorders steeds weten te bekoren met populaire Indiase filmmuziek. Met trots kan van hem worden vermeld, dat hij in verband met de viering van 110 jaar Hindostaanse Immigratie in 1983, het eerste Hindostaanse schoolkoor heeft opgericht op verzoek van de toenmalige directeur van de Shri Vishnuschool, de hr. Raghoebarsingh. Na maanden oefenen met leerlingen van de school is het hem gelukt om twee zelfgecomponeerde liederen op een single uit te brengen. De nummers hadden als titel:
1. Lalla Rookh
2. Bharetseaye

Maanden vóór de inauguratie van de moskee van de Surinaamse Islamitische Vereniging (S.I.V) aan de Keizerstraat heeft hij met kinderen van het weeshuis en anderen, op verzoek van de toenmalige voorzitter van de genoemde organisatie, de hr. Rashid Pierkhan, de bestaande nêzems (lofzangen) op muziek gezet en deze gepresenteerd tijdens de activiteiten in het auditorium van het Lalla Rookhgebouw. Vooral de vele buitenlandse gasten hebben dat optreden met Tjait als dirigent hogelijk gewaardeerd. Van de organisatie ontving hij, als een niet-moslim zijnde, een oorkonde als blijk van waardering,

Vanaf het jaar 1957, hij was toen kweekschoolstudent, heeft hij zijn krachten gegeven aan het “Veena Orkest”, waarvan hij oprichter en voorzitter, tevens violist is geweest gedurende 10 jaren, en wel tot zijn detachering naar Nickerie in 1967. Als oprichter en leider van de “Madhur Sangeet Semadj”, een baithakgana-vereniging op Domburg, denkt hij plezierig terug aan de live optredens op de zondagmiddag via Radio Paramaribo (Rapar); toen was het zendstation gelegen aan de Gravenstraat thans Henck Arronstraat.

Activiteiten na zijn plotselinge gedeeltelijke verlamming op 3 maart 2006, tijdens het verzorgen van vioollessen aan een groep leerlingen:

1. De compositie van 12 kinderliedjes en een nationale hymne, getiteld Surinam was een feit. Alle kinderliedjes en de hymne handelen over de flora en fauna van Suriname en hebben zeker een opvoedkundige waarde. Het doel is geweest om de afgezaagde Hollandse kinderliedjes te vervangen door liedjes van eigen bodem. Mi Swit Sranan Singi is in de onderwijswereld en daarbuiten goed ontvangen. Deze audiovisuele methode maakt het de leerkracht makkelijk om de liedjes op een prettige manier over te brengen op de leerlingen. Hij oogstte veel lof met het nummer Bahadooro dat werd gepresenteerd tijdens de viering van 150 jaar hindoestaanse immigratie, waarbij de heldhaftige strijd te Mariënburg tegen de toenmalige kolonisator wordt bezongen.

 

2. Als auteur van het werk: Souvenir van een verleden mag hij terugblikken op een succesvol begin als prozaschrijver.

3. In druk is momenteel zijn historische roman Melisa, de Inheemse Cleopatra van plantage La Rencontre.

4. Eveneens in druk is zijn liefdesroman Poonam.

5. Het is hem gelukt om thans 50 fabels te schrijven over de dierenwereld in Suriname. Deze fabels worden opgedragen aan de jeugd en ouderen van Suriname en daarbuiten.

 

[naar Dagblad Suriname, 3 juni 2018]

 

Lees hier een overlijdensbericht van Tjait Ganga

1 Trackback/Ping

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter