blog | werkgroep caraïbische letteren
0
 

Tiri-project naar Suriname

In de Radiouitzending “Skrifiman Taki” d.d. 26-06-2014 werd het DVD-in-Boek Silence of the Unspoken Word besproken met Ismene Krishnadath, Rutu Raveles en Gerrit Barron. Naar aanleiding van de vraag waarom het DVD-in-Boek nog niet in Suriname verkrijgbaar was ontstond enige onduidelijkheid en werd over verschillende redenen gespeculeerd. Hieronder de feitelijke situatie.

Dave MacDonald

Dave MacDonald met het boek/dvd en een blije ontvangster

De belangrijkste redenen waarom het DVD-in-Boek formeel nog niet in Suriname is verschenen zijn onder andere:
1. Lange tijd is geprobeerd het complexe en zeer kostbare ‘Silence’-Project gelijktijdig in Nederland en Suriname te implementeren – dit is om een aantal redenen niet gelukt;
2. De Nederlandse uitgave bevat een aantal specifiek op de Nederlandse situatie gerichte (o.a. sponsor) informatie – in de Surinaamse uitgave is ruimte voor specifiek op de Surinaamse situatie gerichte (o.a. sponsor) informatie;
3. In Nederland worden scholen benaderd met een op het Nederlands onderwijs gerichte Lesbrief en Docentenhandleiding – de Surinaamse uitgave zou vergezeld moeten gaan van een op het Surinaams onderwijs gerichte Lesbrief en Handleiding;
4. De titel van de Nederlandse uitgave is De Stilte van het ongesproken Woord– de beoogde titel van de Surinaamse uitgave is Tiri fu den wortu di no Taki.
Er worden inmiddels gesprekken gevoerd met relevante partijen (particulieren, overheid en bedrijfsleven) in Suriname die er voor kunnen zorg dragen dat het ‘Tiri’-project beschikbaar komt voor het onderwijs en de particuliere markt in Suriname – als alle neuzen dezelfde kant uitwijzen en ‘alle betrokkenen gezamenlijk voldoende slagvaardigheid aan de dag leggen, dan is het DVD-in-Boek op korte termijn ook in Suriname een feit.

 

Lespeki fasi, Robert H. Sordam (IKO Foundation), Dave MacDonald (Initiator)

Sanne Landvreugd (4)

Saxofoniste Sanne Landvreugd. Foto © Michiel van Kempen

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter