blog | werkgroep caraïbische letteren

Theo Para schrijft voor Parbode

Essayist Theo Para schrijft vanaf de december-editie van Parbode maandelijks een essay in dit in Suriname en Nederland verschijnende maandblad. Zijn eerste essay heet ‘De liegmacht’.

Theo Para, vanaf het allereerste begin criticus van het militaire bewind, verliet Suriname na de decembermoorden. Zijn vriend en collega/publicist Bram Behr was een van de vijftien slachtoffers. Para is nu essayist bij De Groene Amsterdammer. Hij schreef vier essaybundels. Zijn laatste bundel De schreeuw van Bastion Veere, om de rechtsorde in Suriname is in tweede druk verschenen bij Uitgeverij Van Gennep. Het bundelt zijn langdurige publicistische opstand tegen de (post)dictatoriale straffeloosheid in zijn geboorteland. In het voorwoord van zijn eerste bundel In de schaduw van de mamabon (1993) schreef Albert Helman:
‘Eigenlijk zou ik Theo Para’s analyse zelf geschreven hebben, maar ik miste er de tijd, de begaafdheid en de levenskracht toe. Des te meer verheugt het mij te mogen meemaken dat de pen in langjarige dienst van het droombeeld “Suriname” nu door een veel jongere hand is overgenomen.’

In de januari-editie van Parbode verschijnt Para’s essay ‘Het Plafond van Telting’.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter