blog | werkgroep caraïbische letteren

Theo Hiemcke (1933-2021), arts, internist

door Roy A. Somaroo

Theo Hiemcke. Oprichter van het Suriname Forum. Een gedreven Surinamer die van 1965 tot 1982 als medicus en geneesheer-directeur van het Diaconessenhuis in Paramaribo heeft gewerkt.

Na de Decembermoorden in 1982 vertrok Hiemcke met zijn vrouw Els ernstig teleurgesteld naar Nederland. Vijf jaar later, in 1987 werd Hiemcke door de Medische Zending Suriname gevraagd om de zorg voor de gezondheid onder de toen geïsoleerde bewoners in het binnenland van Oost-Suriname vanuit Frans-Guyana te coördineren. Dat werk heeft hij gedaan tot 1992 en hij keerde daarna terug naar Nederland.

Hiemcke een echte patriot, woonde in Nederland maar leefde als het ware in Suriname. Het aanhoudend vurig verlangen naar zijn geboorteland kwam haast voelbaar tot uiting in zijn verschillende geschriften en gedichten. Immers, Suriname riep telkens plezierige en onvergetelijke jeugdherinneringen bij hem op. Het was voor Theo dan ook moeilijk te bevatten dat het land met zijn unieke samenstelling van bevolkingsgroepen en zeldzame natuur zo kort na de onafhankelijkheid en geheel onverwachts was afgegleden tot een nietsontziende autoritaire staat.

In 1994 besloot Hiemcke een groep van drie personen te vormen die gelijkgestemde ideeën hadden over de toekomst van Suriname. De groep bestond uit Theo Hiemcke zelf, John Leefmans, voormalig Nederlandse ambassadeur, inmiddels overleden en ondergetekende, Roy A. Somaroo, econoom. Het doel was bij te dragen aan de terugkeer van de democratie in Suriname en het herstel van de verstoorde relatie met Nederland. De groep ging onder de naam Het Suriname Forum, afgekort SF aan de slag door het doen van publicaties in Nederland en Suriname via de pers, het organiseren van lezingen en het onderhouden van contacten met voor Suriname belangrijke instanties en personen.

Zo werd het SF periodiek ontvangen door de leiding van de Afdeling Westelijk Halfrond van het Ministerie van Buitenlandse zaken waar Suriname onder viel. Daarnaast bracht SF bezoeken aan diplomatieke vertegenwoordigers zoals de ambassadeur van de Verenigde Staten en de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen. Ook voerde SF gesprekken met de fractieleiders van de grote politieke partijen in het land.

De missie van het Suriname Forum was ervoor te pleiten dat Suriname de rug niet zou worden toegekeerd. In het jaar 2000 kreeg Suriname weer een democratisch bestuur hetgeen de reden was voor het Suriname Forum om de activiteiten te beëindigen aangezien het hoofddoel was bereikt.

Op 25 februari 2021 stierf Theo Hiemcke in Màlaga, Spanje. Hij werd 88 jaar.

Februari 2022.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter