blog | werkgroep caraïbische letteren

Themazondag over Surinaamse Javanen – Bronbeek, 20 maart 2022

De themazondagen rond Nederlands-Indië en Indonesië op het landgoed Bronbeek worden na de bekende corona-strubbelingen weer hervat. Op zondag 20 maart a.s. is er een themabijeenkomst over Surinaamse Javanen. Bij deze gelegenheid wordt ook de dichtbundel Loslaten zullen ze nooit meer van Marius Atmoredjo gepresenteerd  – de eerste Surinaams-Javaanse bundel die bij een uitgeverij verschijnt.

Aankomst van Javaanse immigranten in Suriname (collectie Buku Bibliotheca Surinamica).

Na de opheffing in 1863 van de slavernij in Suriname werd op de plantages contractarbeid ingevoerd om de plantages van voldoende arbeidskrachten te voorzien. Tussen 1890 en 1930 vertrokken Javanen en Sumatranen naar Suriname als contractarbeider, daarna ook als zogenaamde vrije migranten. Hoewel ze van verschillende eilanden uit Nederlands-Indië afkomstig waren, werden ze steevast Javanen genoemd. De eerste 94 Javanen (62 mannen en 32 vrouwen) vonden werk op de suikerplantage Mariënburg aan de rivier de Commewijne. Deze en andere Javanen hadden hun familie erfgoed zoals voorwerpen en kunstnijverheid meegenomen, en droegen hun erfgoed op navolgende generaties over. Met name in 1974-1975 en jaren daarna kwamen er duizenden Javanen naar Nederland. Ze verenigden zich in een stichting of comité.

Op de Themazondag van 20 maart 2022 zullen vier sprekers het woord voeren:

Rosemarijn Hoefte (hoogleraar Geschiedenis van Suriname aan de Universiteit van Amsterdam) stelt de vraag ‘Waarom gingen Javanen naar Suriname?’ In haar bijdrage staat de geschiedenis van de Javaanse migratie naar Suriname over de periode 1890-1940 centraal met aandacht voor hun arbeidsomstandigheden, maar ook hoe zij zich sociaal en cultureel staande wisten te houden in een vijandige omgeving.

Onderzoeker en oral historian Yvette Kopijn verzamelde voor haar promotie-onderzoek, dat ze binnenkort voltooit, levensverhalen van drie generaties Surinaams-Javaanse vrouwen. Daaruit blijkt de veerkracht en overlevingskunst waarmee deze vrouwen vochten tegen armoede en stigmatisering binnen een koloniaal systeem.

Michiel van Kempen (hoogleraar Nederlands-Caraïbische letteren aan de Universiteit van Amsterdam) introduceert de Surinaams-Javaanse literatuur die in tegenstelling tot de literatuur van Afro-Surinamers en de Hindoestanen, niet tot grote bloei is gekomen. Het aantal uitgaves blijft zeer bescheiden en van een echte doorbraak van Surinaams-Javaanse schrijvers is nauwelijks sprake.

Marius Atmoredjo

Daarom is het verheugend dat de dichter Marius Atmoredjo van Surinaams-Javaanse afkomst zijn dichtbundel Loslaten zullen ze nooit meer zal presenteren, verschenen bij uitgeverij In de Knipscheer. Tijdens de Themazondag introduceert hij zijn bundel en leest er enkele gedichten uit voor.

Mocht u nog geen kaarten hebben besteld dan kunt u dat alsnog doen via www.kumpulan.nl/themazondagen. De toegangsprijs inclusief Indisch buffet voor een Themazondag bedraagt € 31,00.


Dagprogramma

10.00 – 11.00 Ontvangst met koffie of thee en spekkoek
11.00 – 11.05 Opening door dagvoorzitter Adrienne Zuiderweg
11.05 – 11.35 Rosemarijn Hoefte: Het (over)leven van Javanen in Suriname
11.35 – 12.05 Yvette Kopijn: Veerkracht en overlevingskunst onder Javaans-Surinaamse vrouwen
12.05 – 14.00 pauze met Indisch lunchbuffet
14.00 – 14.30 Michiel van Kempen: Het literaire edelgesteente van de
Surinaamse Javanen
14.30 – 15.00 Marius Atmoredjo: Loslaten zullen ze nooit meer
15.00 Afsluiting door dagvoorzitter Adrienne Zuiderweg


4 Trackbacks/Pings

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter