blog | werkgroep caraïbische letteren

Themazondag over Nederlands Nieuw-Guinea

Stichting Indisch Erfgoed organiseert op 18 februari 2018 een themazondag over Nederlands Nieuw-Guinea.

Al in de negentiende eeuw vond de Nederlandse regering Nieuw-Guinea belangrijk voor haar invloed in de regio. Na de Japanse bezetting en het uitroepen van de Republik Indonesia achtte de vaderlandse regering het van belang Nieuw-Guinea te ‘ontwikkelen’ en de Papua-bevolking te emanciperen. Daarmee wilde ze aantonen dat Nederland als koloniale mogendheid niet had gefaald. De Indonesische regering zag het anders en eiste Nieuw-Guinea op, waardoor de relatie tussen Nederland en Indonesië verslechterde. Onder druk van de internationale gemeenschap en een dreigende oorlog tussen Nederland en Indonesië droeg Nederland in 1962 Nieuw-Guinea de facto over aan Indonesië.

Historici bestudeerden de Nederlandse en Indonesische zienswijzen, maar onderzoek in Franse, Belgische en Britse archieven werpt een nieuw licht op de vooravond van de overdracht.

Dankzij het eeuwenoude contact tussen het voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en Nederland is er in Nederland een zeer uitgebreide en belangrijke collectie van het Papua cultureel erfgoed opgebouwd. Het weerspiegelt niet alleen de geschiedenis van de autochtone Papua-bevolking maar geeft ook een beeld van de koloniale geschiedenis van Nederland.

Dat de Nederlandse overheid niet alleen politieke maar ook wetenschappelijke belangstelling had voor Nieuw-Guinea blijkt ook uit de expedities onder auspiciën van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) tussen 1873 en 1960.

 

Decoratiemotieven uit Nieuw-Guinea (1955) (Collectie Koloniale Wereldtentoonstellingen, Tropenmuseum TMnr 10008118)

Programma
10.00 – 11.00 Ontvangst met koffie of thee en spekkoek
11.00 – 11.05 Opening door dagvoorzitter George van Hoogeveen
11.05 – 11.35 Bart Stol: Nederlands Nieuw-Guinea in internationaal perspectief  (1949-1962)
11.35 – 12.05 Sjoerd Jaarsma: Muizen(issen) over erfgoed uit Papua. Is er nog een (digitale) toekomst voor de kennis over en het erfgoed uit Papua, voormalig Nederlands Nieuw Guinea?
12.05 – 14.00 pauze met Indisch lunchbuffet
14.00 – 14.30 Arnold Wentholt: Het Aardrijkskundig Genootschap en Nieuw- Guinea – van ‘dure picknick’ naar state-of-the-art expedities
14.30 – 15.00 Ben van Zanten: De Sterrengebergte expeditie naar Nederlands Nieuw-Guinea in 1959
15.00 Afsluiting door dagvoorzitter George van Hoogeveen

Sprekers

Bart Stol (historicus/publicist/journalist) spreekt over zijn onderzoek waarop hij vorig jaar promoveerde: Een goede kleine koloniale mogendheid. Nederland, Nieuw-Guinea en de Europese tweede koloniale bezetting in Afrika en Melanesië (ca. 1930-1962). Hij zal zich daarbij concentreren op het bredere westerse perspectief (periode 1949-1962) en de implicaties daarvan voor de historiografie aangaande de Nederlandse Nieuw-Guineapolitiek.

Sjoerd Jaarsma (antropoloog, etnograaf, publicist en zakelijk projectcoördinator van de Stichting Papua Erfgoed (PACE)) gaat in op het etnografisch erfgoed van Nederlands Nieuw-Guinea.

Arnold Wentholt (kunsthistoricus niet-westerse kunst en kunstnijverheid) is redacteur van het boek In kaart gebracht met kapmes en kompas. Met het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960 (2003). Daarin wordt een historisch overzicht van de wetenschappelijke expedities tussen 1904 en 1960 gegeven, die onder auspiciën van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap zijn gemaakt.

Ben van Zanten (bryoloog of specialist in mossen) nam deel aan de expeditie naar het Sterrengebergte en publiceerde in retrospectieve zijn persoonlijke belevenissen en indrukken tijdens deze expeditie in De Sterrengebergte expeditie naar Nederlands Nieuw-Guinea in 1959 (2014).

Tijd en plaats

Wij ontvangen u zoals op elke themazondag vanaf 10.00 uur in het Reünie- en Congrescentrum Kumpulan op het Landgoed Bronbeek. De zaal is open vanaf 10.30 uur, de lezingen beginnen 11.00 uur. We sluiten af om 15.00 uur. U kunt vrij parkeren op het landgoed. Honden zijn niet toegestaan.

Inschrijven

Een dagprogramma kost € 27,50 p.p. inclusief koffie of thee met spekkoek, Indisch buffet en een consumptie. Er is geen kaartverkoop ter plaatse. Mocht u belangstelling hebben maar u heeft zich nog niet ingeschreven dan kan dat nog via deze link.

Nederlands Nieuw-Guinea is de tweede themazondag in de reeks in het winterseizoen 2017-2018. De themadagen worden georganiseerd door een samenwerkingsverband van de Stichting Klein Bronbeek en de Stichting Indisch Erfgoed.

De laatste themazondag in dit seizoen:
18 maart 2018 De Molukken – sprekers: Fridus Steijlen, Jeanne Brunk-Tan, Hans Straver en Jeftha Pattikawa
Actuele informatie op www.kumpulan.nl/themazondagen en op www.indischerfgoed.nl.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter