blog | werkgroep caraïbische letteren

Theatercollege Gerard Spong staat als een huis

door Bo van Hagen

Na een première waarbij genodigde collega-advocaten, familieleden, vrienden, persleden en een handjevol bekende Nederlanders vanuit de grote zaal van Schouwburg Amstelveen Spongs theaterdebuut mochten bijwonen, is de voorstelling In vertrouwen vanaf nu in theaters door heel Nederland te zien. Spong heeft in zijn immer drukke agenda ruimte gemaakt voor een nationale tournee van maar liefst 54 speeldata.

 

 

Dit alles zodat de gewone burger zich een avondje kan vastbijten in de taaie stof van advocatuur en strafrechtspraak. Hoewel Spong zich gezien de lengte en complexiteit van zijn zinnen en woordkeuzes, evenals de benodigde basiskennis van (politieke) actualiteiten en het Nederlandse rechtssysteem slechts lijkt te richten op een beperkte groep toehoorders, en wel de groep hoger opgeleide Nederlanders, is deze voorstelling voor die beperkte groep mensen een echte knaller! Het theatercollege van Mr. Gerard Spong staat als een huis.

Enige basiskennis van het Nederlandse (straf)rechtssysteem en de algehele actualiteit strekt overigens tot aanbeveling. Het tempo van het college ligt namelijk tamelijk hoog en veel tijd voor bezinning is er niet. Zo is ook een royale woordenschat een vereiste voor het kunnen volgen van de mooie zinnen en zorgvuldig gekozen woorden waarin Spong zijn boodschap verpakt. Van Jip-en-Janneketaal is geen sprake; menig taalliefhebber zal smullen van de precisie waarmee zinnen worden geformuleerd. Geen ‘’uuuh’’ of hapering staat deze talige spreker en zijn kennisoverdracht in de weg.

Middels tot de verbeelding sprekende anekdotes, humor en visuele ondersteuning neemt Spong de aanwezigen (ook letterlijk) mee in zijn alledaagse leven als advocaat van grote criminelen als moordenaars, verkrachters en bankovervallers. Hij spreekt over de soms krankzinnige zaken die hij op dagelijkse basis onder ogen komt en verheldert hierbij zorgvuldig en nadrukkelijk een aantal diepgewortelde misconcepten. Een voorbeeld hiervan is de eeuwige vraag wat maakt dat Spong niet ten onder gaat aan een slecht geweten wegens het bijstaan van al deze grote slechteriken. Hij zegt hierover:

‘’Ik sta moordenaars, verkrachters en bedriegers bij en daarbij geldt één guldenregel. En dat is dat mijn belangenbehartiging volstrekt eenzijdig moet zijn. Dat staat gewoon in de advocatenwet en als je de wet naleeft zit je wat betreft je geweten vrij safe.’’

‘In vertrouwen’ is geen avondje onderuitzakken, zoals u dat allicht wel gewend bent in het theater. Het is een heus college en doet daarmee eer aan de terecht gekozen term ‘theatercollege’. Spong, wiens carrière binnen de advocatuur al 40 jaar lang broedt, werd tot op heden zeven keer benoemd tot ’s lands beste advocaat. Zijn theatercollege is dan ook een ware lust voor eenieder die zich wenst onder te dompelen in de kennis van deze vooraanstaand strafrechtadvocaat en intelligent man.

‘’Spong laat je kritisch kijken naar huidige trends in het strafrecht en de rol van de media hierin. Hij stuurt zijn publiek naar huis met enkele lastige ethische dilemma’s.’’

In vertrouwen is nog tot en met 27 mei 2019 te zien in de theaters. Kijk voor meer informatie en de speellijst op www.impactentertainment.nl

Gezien op vrijdag 12 oktober, Schouwbrug Amstelveen

[overgenomen van Theaterparadijs]

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter