blog | werkgroep caraïbische letteren

The Legacy of Indian Indenture

door Hilde Neus

Eigenlijk is dit het tweede deel van de serie die is voortgekomen uit de conferentie Legacy of Slavery and Indentured Labour: Past and Present, gehouden in Suriname in 2013. Maar hier op de literaire pagina is het de laatste bespreking.

 

hindostaanse contractarbeid

Hindostaanse contractarbeiders bij een suikerfabriek

Lomarsh Roopnarine, vaste redacteur van de serie, geeft in het inleidende artikel van deze bundel Trans-Colonial Migration during East-Indian Indentured Servitude in British Guiana and Trinidad een overzicht van zowel de trans-Atlantische als de trans-Caribische migratie, zowel legaal als clandestien. De mens was steeds op zoek naar betere ontwikkelingsmogelijkheden en creëert zo een wereldwijd migratienetwerk. Richard Allen schrijft in New Perspectives on the Origins of the ‘New System of Slavery over het grote experiment om na de slavernij nu vrije arbeid aan te trekken en geeft aan dat het initieel om Chinese arbeiders ging. Arbeidssystemen dienen dus onderling vergeleken en bestudeerd te worden. Kumar Mahabir onderzoekt in Searching for the Lost Indentured Indians of St. Kitts het feit dat zich daar ook wel degelijk Hindoestanen hebben gevestigd. Hij legt uit waarom er zo weinig materiële overblijfselen van hen terug te vinden zijn. The Legacy of Indentured Labour and the Mauritius Truth and Justice Commission van Vijaya Teelock stelt een interessant feit vast. Zij betreurt het dat de commissie die was ingesteld in 2009 om een onderzoek te doen naar de historie en erfenis van de slavernij en contractarbeid, de plank heeft misgeslagen door het aspect ‘Kaste’ niet boven tafel te krijgen. Het leeft er nog erg, maar mensen willen er niet over praten. Hier rijst de vraag: welke rol speelt kaste in Suriname?
Het tweede deel van de bundel opent met Elisabeth Bhugwandye Singh: a Surinamese-Guyanese Female Voice in Migration History van Jerome Egger. Hij schetst het leven van deze vrouw tussen 1958 en 1961 aan de hand van haar eigen herinneringen, op drie verschillende momenten opgeschreven in een schrift. Dit egodocument met een zeer persoonlijke stem was natuurlijk wel een heel bijzondere vondst, aan de hand waarvan de situatie in Suriname van rond het begin van de twintigste eeuw kan worden opgehaald.
Brinsley Samaroo geeft in Recharging the Ancestral Battery: Physical and Spiritual Return to Bharat Mata een beeld van de herinnering aan India, die in het leven van de immigranten altijd werd gekoesterd. Momenteel is er een omgekeerde beweging in de vorm van studenten die in India gaan studeren, of toeristen die daar hun wortels gaan zoeken. In East Indian Education in Nineteenth Century Trinidad kijkt Vashti Singh naar de mogelijkheden om aan de sociale uitsluiting te ontkomen en te kunnen stijgen op de maatschappelijke ladder door middel van scholing. Hiertoe bestudeert hij diverse schoolsystemen op Trinidad, al dan niet gelieerd aan een kerk.
In het derde deel van dit boek wordt de focus geplaatst op etniciteit en politiek. Hans Ramsoedh analyseert het Hindoestaan-zijn in Suriname in The Development of Hindustaniness in Suriname. Reconstruction, Mobilization and Integration en kijkt naar de reconstructie, bewegingen en integratie van de cultuur. Deze aspecten zijn erg bepalend voor hun identiteitsbeleving. Hij schetst de veranderingen door voor drie periodes de ontwikkelingen te inventariseren. Chan Choenni beperkt zijn onderzoeksperiode tot 1960-2000. Hij geeft in Ethnicity and Political Accomodation in Suriname aan dat de spanningen tussen creolen en Hindoestanen redelijk beperkt zijn gebleven. De auteur geeft hiervoor diverse redenen aan, waaronder de opkomst van ICT. Een leuke, verrassende theorie.
In het laatste, vierde deel van het boek, staat gezondheid centraal. Sandili Maharaj bestudeerde het welzijn van Hindoestanen op Trinidad tussen 1845 en nu. Ze toont aan dat Britse wetgeving tot op heden effect heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de burgers. Hierbij breekt zij een lans voor aangepaste psychotherapie, meer gericht op de culturele achtergrond van de patiënt. Shalima Mohammed kijkt in The use of protective Talismans by indentured Indians […] with reference to Enslaved Africans naar de religieuze traditie van het dragen van beschermamuletten. Deze tabeej werden vervaardigd door pandits en imams en hadden speciale gebruiksaanwijzingen. De auteur kijkt tevens naar de omstandigheden die mensen ertoe brachten om ze te dragen tegen het boze oog, en als bescherming tegen gevaar.
Wederom een bundel vol met artikelen die veel nieuws brengen en bestaande, soms vastgeroeste ideeën bevragen; heel veel onderzoek over onderwerpen die ook Suriname raken en waarvan een mooie lokale variant uitgevoerd kan worden. Binnen de opleiding Geschiedenis (ADEK-Humaniora) wordt veel aandacht besteed aan de diaspora, zowel vanuit Afrika als vanuit India en het toenmalige Nederlands-Indië. Maar vaak is het een uitdaging voor studenten om een studieonderwerp te omarmen en daar het nodige onderzoek naar te doen. Deze serie boeken biedt daartoe veel inspiratie, omdat bekend is dat bepaalde culturele of historische aspecten zich ook in Suriname voordoen. En deze aspecten kunnen worden uitgewerkt. Dit hoeft zich niet te beperken tot de studie geschiedenis, die overigens vele raakvlakken heeft met andere wetenschappelijke gebieden, zoals sociologie, economie, politiek, antropologie, zelfs talen en literatuur. Dus ook voor die studenten kan de serie een inspiratiebron zijn. Bij Nederlands zijn er in ieder geval twee studenten die hun scriptie mo B richten op Hindoestaanse muziekstijlen.

Hindostanen Zenora Bharos2 (2)
De informatie uit de artikelen kan zeker ook een aanvulling zijn op de gegevens over objecten die tentoon worden gesteld in Surinaamse musea. Onlangs is in het Lala Rookhmuseum een tentoonstelling geopend die veel informatie biedt over de Hindoestaanse immigratie. En de Stichting Surinaams Museum heeft op dit moment de tentoonstelling FuMoiMoi over lichaamsversiering. Hebben we het over wetenschappers? Een bezoekje aan een museum biedt ook zeker veel stof voor kinderen en jongeren om na te denken, en is als vakantie-uitstapje zeker aan te bevelen. Ter leering ende vermaeck.

Maurits Hassankhan, Lomarsh Roopnarine, Hans Ramsoedh (eds.) 2016. The Legacy of Indian indenture. Historical and Contemporary Aspects of Migration and Diaspora. New Delhi: Manohar Publishers.
ISBN 978-93-5098-128-3

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter