blog | werkgroep caraïbische letteren

Terug uit de koloniën

Op zondag 13 september presenteert Ulbe Bosma zijn boek Terug uit de koloniën; 60 jaar postkoloniale migranten en hun organisaties. Daarna debatteren Freek Ossel (wethouder Diversiteit in Amsterdam), John Schuster (Vrije Universiteit), Joan Kensmil (Ministerie VROM) en Urmy Mac Nack (consultant migrantenorganisaties) o.l.v. Patty Gomes (historica) over de rol van migrantenorganisaties in het integratie- en emancipatiebeleid.  

Sinds 1945 zijn meer dan een half miljoen Nederlanders uit de voormalige koloniën hierheen gekomen. Samen met hun kinderen gaat het om meer dan 6 procent van de huidige Nederlandse bevolking. In het algemeen lijkt hun integratie betrekkelijk geruisloos verlopen. Toch was het voor hen niet gemakkelijk een plaats in de Nederlandse samenleving te vinden. Overheid en migranten zelf hebben daarvoor een grote inspanning moeten leveren. Nu de multiculturele samenleving tegenwoordig onder vuur ligt, wordt er openlijk getwijfeld aan het nut van migrantenorganisaties voor de emancipatie van nieuwkomers. Ten onrechte, zo laat dit boek zien. Vanaf de eerste repatrieringsgolven uit Indonesië tot en met de hedendaagse pogingen de Antilliaanse probleemjongeren op het rechte pad te brengen, heeft de Nederlandse overheid een beroep gedaan op migrantenorganisaties. Voor de postkoloniale migranten zelf waren de organisaties ondredeel van hun emancipatieproces, dat al in de koloniale tijd begon en hier in Nederland werd voortgezet. Dit boek geeft een breed inzicht in de context van de debatten rondom de multiculturele samenleving door zijn lange tijdsperspectief en levendige beschrijvingen van de vestigingsgeschiedenis van een substantieel deel van de Nederlandse bevolking.  

Waar: Vereniging Ons Suriname, Zeeburgerdijk 19a, Amsterdam Tijd: Aanvang 15.00 uur. Tel: 020 – 6935057. Prijs: 19,95 euro.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter