blog | werkgroep caraïbische letteren

Ter herinnering aan Paul Verweel

door Paula Kibbelaar

Jaren geleden als piepjonge student Culturele Antropologie aan de Universiteit Utrecht hoorde ik van het nieuwe Centrum Beleid en Bestuur opgericht door een aantal actieve UU (organisatie)antropologiedocenten, namelijk Paul Verweel, Wim Koot en Arie de Ruijter. Ik herinner me ook nog dat ze contacten hadden op de Antillen en vaak Curaçao aandeden en samenwerkten met de UNA, en omdat mijn ouders daar weer woonden, was ik elke vakantie vanaf 1985 wel ‘thuis’ en hoorde ik viavia van enkele projecten.

 

Maar ik was bezig met student-zijn, reisde en studeerde in de VS, het Caribisch gebied en Latijns-Amerika, en richtte mij mede op advies van een andere UU-docent op de ontwikkelingen aan de Universiteit van Amsterdam, waar het Centre for Race and Etnic Studies (CRES) was opgericht. Na mijn studie Antropologie verhuisde ik naar Amsterdam en begon aan een promotietraject bij het huidige AISSR (destijds IndRA/Amidst) dat uiteindelijk eindigde waar ik was begonnen, namelijk aan de UU, maar aan de Utrechtse School van Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO), voormalig Centrum Beleid en Bestuur, onder leiding van Prof. dr. Paul Verweel. Het instituut was gevestigd aan de Bijlhouwerstraat in een prachtig modern gerenoveerd pand, met op Alice in Wonderland geïnspireerd interieur vol glazen deuren en ruimten. Het was een fris, leuk, open gebouw, dat dwong je na te denken vanuit transparantie, betrokkenheid, visies en een mensgerichte benadering. Onder Verweels supervisie in samenwerking met Gilbert Cijntje en Valdemar Marcha van de UNA destijds, is het gelukt om het project dat onder leiding van Philomena Essed, René Römer en Mac Kibbelaar was gestart, af te ronden.

Paul Verweel is gisteren, 28 april 2018, herdacht in het Janskerkhof. Hij was mijn gewaardeerde promotor, die mij heeft laten promoveren op een eigentijds en actueel onderzoeksthema betreffende Curaçao/Koninkrijk, getiteld: Barsten in het Glazen Plafond. Tertiair opgeleide vrouwen op de Curaçaose arbeidsmarkt. Mogelijkheden, barrières en strategieën, gepubliceerd en verdedigd in 2005 aan de UU. Vooral ook gaf hij mij na het overlijden van mijn vader, op het USBO een warm onderkomen, nadat de begeleiding onder René Römer, door diens overlijden en de verhuizing van Philomena Essed naar de VS, helaas werd gestopt. Het was nogal een project, maar paste achteraf precies in de visie van het instituut. Het was nogal wat om na de supervisie van deze persoonlijkheden op het USBO verder onder zijn vleugels te moeten doorgaan. Het was wennen aan beide kanten. Maar met veel professioneel respect en zijn weergaloze menselijke benadering en betrokkenheid bij ‘onze’ eilanden, is het hem gelukt om de klus te klaren samen met zijn collega-vrienden Gilbert Cijntje en Valdemar Marcha. Hij wilde wel als tegenprestatie een heel heel leuk feestje. Mijn promotie moest groots worden gevierd en dat is gebeurd.

Verweel is verder gegaan met mij, hij heeft mij daarna uit Amsterdam betrokken bij de promotie van Lydia Emerencia in 2007, waar ik in de promotiecommissie mocht zitten, en voor het eerst ‘sociaal-wetenschappelijk’ kennismaakte met Aruba. Hij heeft mij via de toenmalige rector geadviseerd om opbouwdecaan te worden aan de Universiteit van Aruba (FAS), een terrein waarvan ik niet veel afwist. Het heeft mijn leven ingrijpend veranderd. Turbulente tijden zijn uiteraard het gevolg hiervan geweest, zowel persoonlijk als professioneel. Het heeft onze professionele verhouding helaas soms op scherp gezet.

Herinneringen aan Paul die blijvend zullen zijn, zijn allereerst zijn gastvrijheid, zijn claim op medemenselijkheid, het feit dat hij claimde beyond colour te willen werken, en zijn kritisch-betrokken maar gebalanceerd commitment met de sociaal-maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen binnen Dutch Caribbean communities overzee. Hij had opvallend goede contacten met de kritische Antilliaanse/Arubaanse intelligentsia van de eilanden en was een intelligente sociaal-maatschappelijk bewuste observant, een toegewijd en kien antropoloog die onderzoek en participatie vanuit een community perpective bevorderde. Hij kwam overal binnen en was bevriend met de voorhoede van een generatie Curaçaose, Arubaanse progressieve professionele beleidsmakers, docenten en onderzoekers, die zich kritisch positioneerden binnen de sociaal maatschappelijke debatten en issues. Als dochter van een van hen was het interessant om mee te maken en te zien hoe die dynamiek zich had ontwikkeld en het is een postuum compliment aan hem, omdat het hem is gelukt zijn wetenschappelijke benadering en menselijke betrokkenheid zodanig te combineren, dat hij geloofwaardig was voor ‘alle’ partijen. Het onderstaand persbericht legt hiervan getuigenis af:

PERSBERICHT
IN MEMORIAM
PROF. DR. PAUL VERWEEL
School of Governance, Universiteit Utrecht

Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden op 24 april j.l. van prof. Paul Verweel, grondlegger van de Utrechtse School Bestuur en Organisatie (USBO), van de Universiteit van Utrecht (UU). Mede onder zijn leiding is de USBO vele malen uitgeroepen als de beste van Nederland. Paul heeft een belangrijke rol in ons leven gespeeld: als collega, docent, promotor en als vriend. Zowel Aruba als Curaçao hadden een speciale plek in zijn hart. Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het wetenschappelijk gebeuren op onze eilanden is niet weg te denken. Op Aruba heeft hij ondersteuning geboden aan de Caribbean University Aruba (CUA) en aan de Universiteit van Aruba (UA). Mede dankzij zijn waardevolle medewerking is de studie Organization Governance and Management mogelijk geworden bij de Faculty of Arts and Sciences in de UA. Op Curaçao heeft hij een sleutelrol gespeeld in de Sociaal-Economische Faculteit van de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) en promovendi-projecten op Curaçao. Vele professionals op het gebied van bestuur, management en organisatie, op Aruba en Curaçao, hebben hun academische studie afgerond of een doctorstitel behaald dankzij de bezielende ondersteuning van Paul. Ook zijn bijdrage aan theoretische kaders is van groot belang geweest: met name zijn erkenning van en respect voor lokale deskundigheid en het belang van de context die het beste door lokale deskundigen onderzocht en geïnterpreteerd dient te worden. Zijn nadruk op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de universiteit voor de ontwikkeling van de samenleving is een grote inspiratie geweest. Wij denken met grote waardering terug aan zijn grote inzet, zijn “cariño”, engagement en betrokkenheid bij de wetenschappelijke ontwikkeling van onze Eilanden. Paul zal herdacht worden tijdens een heilige mis in Kapel Alverna op Curaçao komende zaterdagochtend om 11:30 uur. Dezelfde dag en tijd dat afscheid van hem wordt genomen in de St. Janskerk in Utrecht. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen.

Paul, rust zacht. Je vrienden van Aruba en Curaçao.

Aruba
Dr. Lydia Emerencia
Dr. Paula Kibbelaar
Drs. Herbert Diaz
Drs. Stanley Heinze
Curaçao
Prof. Dr. Gilbert Cijntje
Prof. Dr. Valdemar Marcha
Marvis Kooeiman, MBA
Dr. Paula Kibbleaar
Dr. Natasha van der Dijs
Drs. Charles en Gladys do Rego

 

Zie ook dit eerdere bericht op CU

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter