blog | werkgroep caraïbische letteren

Tentoonstelling Rijksmuseum geeft een te beperkt beeld van de slavernij

door Piet Emmer


Vorig jaar zou in het Rijksmuseum een tentoonstelling worden ingericht over een historisch onderwerp: de slavernij. Het museum wil namelijk niet alleen een kunstmuseum zijn, maar ook hét nationale geschiedenismuseum. De corona-pandemie gooide echter roet in het eten, maar ‘het Rijks’ hoopt nu dat de slavernijtentoonstelling in de loop van dit jaar kan worden geopend. Inmiddels is er wel een tentoonstellingswebsite, waaruit valt op te maken dat de expositie zich voornamelijk zal beperken tot achtergrondinformatie bij een aantal voorwerpen. Dat maakt de slavernij misschien wel heel tastbaar, maar deze werkwijze bergt het gevaar in zich dat veel belangrijke aspecten van de slavernij letterlijk buiten beeld blijven.   

Hossende slaven nemen hun directeur op de schouders. Tekening van Théodore Braij, in het bezit van het Tropenmuseum.

Management plantage bestond uit geven en nemen
Zo is het de vraag of de tentoongestelde voorwerpen en de daarbij geleverde verklaringen de bezoeker in staat zullen stellen de complexe verhoudingen op een plantage goed te begrijpen. Een innerlijke stem zegt mij dat de hier afgebeelde scene van hossende slaven, die hun directeur op de schouders nemen, waarschijnlijk niet te zien zal zijn, maar wel veel slavenboeien. Daardoor is de kans groot dat de bezoeker de tentoonstelling verlaat met de indruk dat de plantage-eigenaren en de opzichters enerzijds en de slaven anderzijds elkaar permanent naar het leven stonden. Hoe het mogelijk was dat de plantages ondanks zo’n permanente burgeroorlog eeuwenlang konden blijven bestaan en winst maakten, zal wel niet aan de orde komen.    

Lees hier verder op de website Wynia’s Week, 17 februari 2021.

1 comment to “Tentoonstelling Rijksmuseum geeft een te beperkt beeld van de slavernij”

  • Nou pad, die Piet Emmer heeft de slavernijtentoonstelling in het Rijksmuseum nog niet bezocht, maar hij weet nu al wat men hem zal onthouden.

    Ach Juffertje, Piet Emmer is zijn machtspositie van slavernijdeskundige kwijt en heeft nu overal zuur commentaar op. Het is de kift.

Your comment please...

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter