blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Zonneveld Peter van

Afscheid: symposium voor Peter van Zonneveld

Op zondag 6 november 2022 organiseert de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde haar jaarlijkse Bronbeek-symposium. Ditmaal is het thema: Afscheid, omdat Peter van Zonneveld na 37 jaar afscheid zal nemen als voorzitter van de Werkgroep.

read on…

De vergeten talen van Indonesië

Op zondag 15 maart wijdt De Nieuwe Liefde een middag aan de literatuur van Indonesië. Er is het oude Indië, met zijn vele vormen en variëteiten van het Maleis, en het huidige Indonesië waarin het Bahasa de standaardtaal is. Hoe heeft de poëzie zich tijdens deze verandering van landtalen ontwikkeld? Welke dichters waren belangrijk in Indië, welke in Indonesië?

read on…

Bert Paasman 80

Bert Paasman, emeritus hoogleraar Koloniale en Postkoloniale Cultuur- en Literatuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, wordt vandaag, dinsdag 26 februari 2019, 80 jaar. Met zijn colleges en lezingen en een lange reeks publicaties is hij een van de sleutelfiguren geworden binnen de studie van de literatuur van de Oost en de West. Twee dagen geleden werd hem in zijn woonplaats Putten een vriendenboek overhandigd. Bert Reinders maakte onderstaande foto’s. De teksten zijn van zijn oud-studenten Karin Amatmoekrim en Andrea Kieskamp en van Liesbeth Echteld, decaan van de Algemene Faculteit van de University of Curaçao. read on…

Nostalgie was nooit de enige blik op Indië

Over Kester Freriks, Tempo doeloe, een omhelzing

door Peter van Zonneveld

Ons beeld van het koloniale verleden is aan verandering onderhevig. Meer dan ooit is er aandacht voor oorlog en geweld in Indië en Indonesië. Met terugwerkende kracht wordt een deel van onze vaderlandse geschiedenis in een ander perspectief geplaatst. Hoe was het om Indonesiër te zijn in die periode? Het gaat daarbij niet alleen om de twintigste eeuw, maar ook om slavernij en uitbuiting in de VOC-tijd en in de negentiende eeuw, tijdens de hoogtijdagen van het kolonialisme. read on…

Peter van Zonneveld 70

door Ton van der Molen

Peter van Zonneveld viert vandaag zijn 70ste verjaardag. Van Zonneveld is neerlandicus, gespecialiseerd in de negentiende eeuw en de Indische letteren. Van zijn hand verschenen talloze zeer leesbare boeken en artikelen over die onderwerpen. Maar hij heeft naast deze non-fictie ook een -qua omvang bescheiden- literair oeuvre op zijn naam: een aantal prachtige novellen en reisverhalen. Een van de hoogtepunten is Het geheim van de Leidse Hortus uit 1990. Een schitterend boekje van 49 pagina’s, uitgegeven door uitgeverij Conserve. read on…

Wim Rutgers antwoordt Henry Habibe

Reactie en weerwoord op Henry Habibe

 

door Wim Rutgers

Twee jaar geleden stuurde ik aan vrienden en geïnteresseerde lezers een digitale ‘nieuwjaarskaart’ in de vorm van een aantal verzamelde artikelen en bijdragen die ik op diverse plaatsen eerder gepubliceerd had. Dat had ik al eens eerder gedaan met Literair leven rond de eeuwwisseling over de literatuur van Curaçao. Ik maakte dus de balans op van mijn bijdragen aan het ‘literaire leven’ van Aruba, waarbij ik met mijn keuze rekening hield met de uitgave die Henry Habibe in 2014 al had gepubliceerd over het historische deel van deze literatuur. read on…

Hella S. Haasse 99 jaar

door Peter van Zonnveld

Vandaag zou Hella S. Haasse 99 jaar zijn geworden. Meer dan dertig jaar ben ik met haar bevriend geweest. Ik herinner me haar als de jonge vrouw die optrad in het televisieprogramma ‘Hou je aan je woord’, begin jaren zestig. In 1980 leerde ik haar kennen toen we samen een boek zouden maken over begraafplaatsen. Dat boek kwam er niet, maar het contact bleef. Al die gesprekken, vooral over Indië, bij haar thuis of voor een gezelschap toehoorders. Ze trad graag op in onze kring van Indische Letteren, want Indië en Indonesië betekenden veel voor haar. read on…

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde vierde 250-jarig bestaan

Op 20 mei 2016 vierde de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde – waarvan ook de Werkgroep Caraïbische Letteren deel uitmaakt – in het Leidse Academiegebouw haar 250-jarig bestaan. Bij die gelegenheid werd een achttal mensen benoemd tot erelid. In het gedenkboek Al die onbekende beroemdheden komt Albert Helman éénmaal voor in connectie tot Anna Blamen en wordt verder met geen woord gerept over het bestaan van zoiets als een letterkunde van Nederlands-Caraïbische schrijvers. read on…

Ashetu in Indië

door Klaas de Groot

Onlangs verscheen bij uitgeverij Rubinstein in Amsterdam  een forse en mooi uitgevoerde bloemlezing: Album van de Indische poëzie. De samenstellers Bert Paasman en Peter van Zonneveld hebben daarin heel wat ‘Oost-Indische’ liedjes en gedichten bij elkaar gebracht en verdeeld over tien rubrieken. Gelukkig is ook Nederlandstalig Indonesisch werk opgenomen. De makers van al deze  verzen komen uit diverse windstreken, dat spreekt vanzelf.
Één van de auteurs komt zelfs uit West-Indië. Cola Debrot is aanwezig met het sonnet ‘Indisch meisje’, dat is vermoedelijk uit 1936. Debrot zelf bundelde het nooit. Oversteegen nam het wel op in deel 2 van het Verzameld werk.

Album van de Indische poëzie

= GEEN KAARTEN MEER BESCHIKBAAR =

Over Indië zijn in de loop der eeuwen vele honderden gedichten geschreven. Van matrozenliedjes uit de VOC-tijd tot cabaretteksten van Diederik van Vleuten en light verse van Drs. P. Van gecanoniseerde literatuur tot kindergedichten. Alle grote Nederlandse dichters schreven over Indië: van Vondel en Bilderdijk tot Slauerhoff en Lucebert. De genres lopen uiteen van plechtige lofdichten tot smartlappen.

Op 16 maart is er een feestelijke presentatie van deze bundel met een aantal prominente gasten, onder wie Willem Nijholt, Ernst Jansz, Wieteke van Dort, Marion Bloem, Piet Schreuders (vormgever van het album) en Patty Scholten. Aafke de Jong zal Indische dansen uitvoeren op twee gedichten van Han Resink. Peter Zonneveld presenteert de middag.

Organisatie in samenwerking met Uitgeverij Rubinstein

Zondag 16 maart 2014, 15 uur, Theater van ’t Woord, OBA, Amsterdam
Toegang gratis,

Leiden neemt afscheid van de (post)koloniale letteren

 
 
‘Voorbij, voorbij, o, en voorgoed voorbij’
Afscheid van Eep Francken, Ton Harmsen en Peter van Zonneveld
 
Op vrijdag 6 september 2013 nemen drie prominente docenten van de sectie Letterkunde van de Universiteit Leiden afscheid: Eep Francken, Ton Harmen en Peter van Zonneveld. Zij hebben sinds jaar en dag mede het gezicht bepaald van de opleiding Nederlands in Leiden. Hun vertrek is het einde van een tijdperk; de (post)koloniale literatuur heeft met de komst van de nieuwe hoogleraar Nederlandse letterkunde Yra van Dijk zo goed als compleet afgedaan in Leiden. Velen zullen goede herinneringen bewaren aan de colleges die Francken,  Van Zonneveld  en Harmsen in de loop der tijd aan generaties studenten hebben gegeven, de eerste twee vooral ook over de (post)koloniale literatuur van Indë, Zuid-Afrika en de West. Deze dag mag dan ook niet ongemerkt passeren. We nodigen u van harte uit om dit bijzondere moment bij te wonen.
Programma:
14.00-14.15 uur  Opening door Wim van Anrooij
14.15-14.45 uur
‘Wat Anbeek laat liggen’  – Afscheidscollege Eep Francken
14.45-15.00 uur Pauze
15.00-15.30 uur
‘Onderwijs, toneel en poëzie in de zeventiende eeuw’ – Afscheidscollege Ton Harmsen
15.30-16.15 uur Koffie/thee
16.15-16.45 uur
‘Vaarwel, mijn lieve Julius! Schrijverszonen in Indië’  – Afscheidscollege Peter van Zonneveld
16.45-16.55 uur Toespraak Rick Honings
16.55-17.05 uur Toespraak Olga van Marion
17.05-17.15 uur Toespraak Olf Praamstra
17.30-… uur Receptie
Toegang
Alumni van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, studenten, docenten, vakgenoten en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze bijeenkomst bij te wonen. De afscheidscolleges en de toespraken vinden plaats in zaal 011 van het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, van het Witte Singel/Doelencomplex te Leiden. Aansluitend is er een receptie in het Arsenaal (Arsenaalstraat 1 in Leiden).
De toegang is vrij, maar u dient zich aan te melden via lucas@hum.leidenuniv.nl.  Het is daarbij van belang precies aan te geven bij welke van de drie lezingen u aanwezig zult zijn of naar de receptie komt.

Gerard Termorshuizen Officier bij afscheid

Symposium over Amusement in de Koloniale pers naar aanleiding van het verschijnen van het boek Realisten en Reactionairen – Een Geschiedenis van de Indisch-Nederlandse pers 1905-1942 door Gerard Termorshuizen, op vrijdag 27 mei 2011 in de Lorentzzaal van het Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, te Leiden. Een foto-impressie van dit afscheid van Termorshuizen, waarbij hij benoemd werd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter