blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: zelfmoord/suïcide

In Suriname geen eerbetoon voor militairen na suïcide

door Jermain Day

In de afgelopen weken zijn er enkele militairen vanwege psychische/psychosociale problemen wederom door suïcide omgekomen. In het licht hiervan acht ik het nodig aan mijn maatschappelijke plicht te voldoen en zowel de vanwege suïcide overleden militairen als hun nabestaanden een stem te geven. Alvorens verder te gaan wens ik te benadrukken dat ik niet als deskundige noch op basis van onderzoeksresultaten, enkele zaken zal stellen. Het gaat hier allemaal om mijn persoonlijke observatie.

read on…

De rol van cultuur bij suïcide in de Indiase diaspora

door Roy Khemradj

Op 22 december 2022 promoveerde Indra Boejarath, psycholoog en psychotherapeut, aan de Universiteit van Amsterdam op een onderzoek naar cultuur gerelateerde factoren die van invloed zijn bij zelfmoord of een poging daartoe. Het internationaal onderzoek naar zelfdoding bij niet-Westerse groepen, vindt mevrouw Boejarath ‘beperkt’ omdat die niet diepgravend zijn en geen verklaringen bieden. Met haar onderzoek wil zij dit hiaat opvullen aangezien wetenschappers, medici en psychologen nog steeds zoeken in geestelijke, medische of in maatschappelijke factoren zoals woon- en leefomstandigheden en niet in culturele.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter