blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Wooding Charles

Twintig Caraïbische schrijvers om zelf te ontdekken

door Arjen Mulder

Al een maand of drie lees ik weinig anders dan Surinaamse literatuur. De aanleiding was de aankondiging door uitgeverij Das Mag van het boek Dat wij zongen, met bijdragen door een reeks schrijvers voor wie ik grote bewondering koester over twintig Caraïbische schrijvers van wie ik velen nog niet kende.

read on…

Dat wij zongen

Twintig Caraïbische schrijvers om nooit te vergeten

door Jeroen Heuvel

Essays over en fragmenten van, vaak literaire, geschriften van aan aantal kernfiguren uit de Nederlands-Caraïbische literatuurgeschiedenis. Deze bundel is bij de tiende Caraïbische Letterendag van de Werkgroep Caraïbische Letteren, in oktober 2022, ten doop gehouden. De essayisten kregen de vraag voorgeschoteld: ‘Wie zijn de groten die mij voorgingen en op wier schouders heb ik kunnen worden wie ik ben?’

read on…

8 oktober: lustrumviering – 10de Caraïbische Letterendag

Alles is Anana – koop nu tickets

Op zaterdagmiddag 8 oktober vindt de 10de Caraïbische Letterendag plaats. Deze lustrumviering vindt plaats in het HNI in Rotterdam. Na ruim twee jaar uitstel vanwege corona viert de Werkgroep Caraïbische Letteren eindelijk een nieuwe editie, gewijd aan de grote voorlopers. Twintig schrijvers stellen zich de vraag: wie zijn onze helden? Bij deze gelegenheid verschijnt de bundel Dat wij zongen, met essays van 21 auteurs over 20 groten die hen voorgingen.

read on…

Identiteit

Over Jaguarman van Raoul de Jong

door Jerry Dewnarain

De nieuwe roman van Raoul de Jong is geschreven als een brief aan een van zijn Surinaamse voorouders. Volgens de vader van de schrijver zou een van zijn voorouders de kracht hebben gehad om in een jaguar te veranderen. Tot ongeveer zijn dertigste jaar wist de schrijver bitter weinig over de geschiedenis van Suriname. Nadat hij zijn vader voor het eerst ontmoette toen hij 28 was, werd de interesse in Suriname bij hem gewekt.

read on…

Wooding binnenkort herdrukt

De voorinschrijving van het boek Winti: Een Afro-amerikaanse godsdienst in Suriname – Een cultureel-historische analyse van de religieuze verschijnselen in de Para van Charles J. Wooding is van start gegaan. Eindelijk na ruim 40 jaar binnenkort weer verkrijgbaar! De herdruk verschijnt eind augustus 2013 in samenwerking met dhr. K.A. Wooding bij Uitgeverij Dubois:

Charles Wooding is de grondlegger van het winti-onderzoek. Deze uitgave is de ongewijzigde herdruk van zijn proefschrift uit 1972. Het bevat een uitvoerig historisch onderzoek naar de herkomst van de Afrikaanse elementen, een systematisch beeld van de religieuze voorstellingen en de belangrijkste rituelen van de godsdienst. Ook omvat Winti: Een Afro-amerikaanse godsdienst in Suriname de uitleg van de liederen die bij de winti-pré’s gezongen worden en een zeer uitgebreide woordenlijst waarin woorden die bij Winti eraan te pas komen zijn opgenomen.

Wooding omschrijft Winti als een Afro-Amerikaanse godsdienst die zich concentreert op het geloof in gepersonifieerde bovennatuurlijke wezens, die van een mens bezit kunnen nemen en zijn bewustzijn uitschakelen, waarna zij verleden, heden en toekomst kunnen openbaren en ziekten van bovennatuurlijke aard kunnen veroorzaken en genezen.
Er bestaan nog steeds over Winti veel misopvattingen. In Suriname was het lang bij wet verboden om Winti en de daarbij behorende rituelen in het openbaar te beoefenen. Pas in 1971 werd artikel 540 (Hij die afgoderij pleegt wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 3 maanden of geldboete van ten hoogste honderd gulden.) geschrapt. Mede daardoor wordt vaak Winti tot op de dag van vandaag geassocieerd met iets dat slecht is, met zwarte magie (wisi). Een andere oorzaak is gebrek aan kennis. Het wegnemen van vooroordelen en misvattingen vraagt om correcte informatie. Dit boek kan een nuttige bijdrage leveren om dat doel te bereiken.
Wooding was de eerste Creool die Winti wetenschappelijk verklaarde. Met zijn studie heeft hij het bewijs geleverd dat Winti geen afgoderij is, maar een godsdienst met een duidelijke Afrikaanse oorsprong waarin veel positieve elementen aanwezig zijn, zoals de hoge moraal, de groepsgebondenheid en het ontladen van psychische spanningen tijdens riten die de dagelijkse problemen verlichten. Dit proefschrift is een standaardwerk geworden voor alle geïnteresseerden in Winti en wordt niet zelden als de wintibijbel betiteld. Het leent zich ook goed als aanvulling op de standaardliteratuur die in de opleiding en de dagelijkse praktijk van de reguliere Nederlandse en Surinaamse geestelijke gezondheidszorg wordt gebruikt.
Over de auteur:
Charles Wooding werd in 1932 in Paramaribo geboren en was enkele jaren werkzaam in het onderwijs. In 1962 kwam hij als hoofdonderwijzer naar Nederland en na het behalen van een colloquim doctum ging hij Sociale Wetenschappen studeren aan de Rijksuniversiteit in Leiden. In 1967 voltooide hij zijn doctoraalstudie in de Sociologie der Niet-Westerse Volken en daarna maakte hij voor zijn proefschrift een diepgaande studie van de West-Afrikaanse maatschappijen om de Afrikaanse zeden en gewoonten in de Creoolse bevolkingsgroep beter kunnen analyseren. In 1972 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is in 2007 overleden.
Winti: Een Afro-amerikaanse godsdienst in Suriname – Een cultureel-historische analyse van de religieuze verschijnselen in de Para van Charles J. Wooding

Prijs: € 24,95

Pagina’s: 592 Taal: Nederlands Uitvoering: paperback Formaat: 225 X 150 mm ISBN: 9789075812077
De oplage is beperkt, dus reserveer op tijd! Uitgeverij Dubois
Tel.  +31 6 30941635
Email: info@uitgeverijdubois.nl

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter