blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Willemstad

Pietermaai historisch pand armer

Willemstad — Een historisch pand te Pietermaai, een paar huizen van de Saint Tropez Oceanclub, is het afgelopen weekeinde gesloopt. Het pand stond niet op de monumentenlijst en was daarom ook niet beschermd, waardoor de eigenaar na goedkeuring van een sloopaanvraag tot de sloopwerkzaamheden over mocht gaan.

“Het mag volgens de wet wel, maar het is natuurlijk verschrikkelijk dat zo’n pand gesloopt wordt”, aldus George Schmit, de directeur van de stichting Monumentenzorg. Hij stelt dat het hem afgelopen vrijdag op was gevallen dat er werkzaamheden werden verricht en dat hij in eerste instantie dacht dat het om restauratie ging. “Het is niet via ons verlopen, dus weet ik het fijne er niet van”, aldus Schmit. Restauratie-architect Michael Newton van de stichting Monumentenfonds stelt dat hij voor de sloop op de hoogte was van het feit dat er een sloopaanvraag bij de overheid (de Dienst voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkhuisvesting – DROV, red.) was ingediend. Ook Newton stelt ‘het betreurenswaardig te vinden’ dat het pand werd gesloopt. Ingewijden menen dat de voormalige eigenaar in het verleden succesvol de aanwijzing van het gesloopte pand tot beschermd monument heeft aangevochten. Na verkoop had de nieuwe eigenaar dus de keuze om het pand te restaureren of te slopen. Percelen zoals deze, die aan zee gevestigd zijn en waarop men tot nieuwbouw mag overgaan, blijken in de praktijk veel geld op te brengen. Restauraties van historische panden (en vervolgens onderhoud aan het pand) vallen veel duurder uit dan sloop van bestaande bouwwerken en vervolgens nieuwbouw. Restauratie gaat tevens gepaard met strikte regels met betrekking tot onder andere materiaalgebruik. Eigenaren van historische panden, die anderzijds wel tot restauratie overgaan, kunnen in aanmerking komen voor subsidies. Volgens ingewijden zouden er pogingen zijn ondernomen om de huidige eigenaar ervan te overtuigen om ten minste het voorste gedeelte te laten staan en daarachter tot nieuwbouw over te gaan.

[uit Amigoe, 11 juli 2011]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter