blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Wijngaarde Iwan

Wij slaven van Suriname in modern jasje

door Sharon Singh

PARAMARIBO – Wij slaven van Suriname, het eerste boek over de Surinaamse geschiedenis vanuit een antikoloniaal gezichtspunt is door de stichting Skrifi in een modern jasje gestoken. Zij heeft een audioboek geproduceerd dat door Surinamers wordt voorgelezen.

read on…

Kulturuman ‘Pa Adaw’ droeg marroncultuur op waardige wijze uit

door Audry Wajwakana

PARAMARIBO – Jarenlang is ‘Pa Adaw’ Haboo het gezicht geweest bij de opening van diverse culturele activiteiten met een begi, waarbij hij dan vaak met een kalebas met vloeistof in zijn hand, woorden prevelde en de vloeistof als dank over Moeder Aarde liet vloeien. Na het plengoffer nam hij dan plaats achter zijn apinti. Maar het getrommel van zijn handen zal niet langer te horen zijn. Het licht van de kulturu dronman dat jarenlang zo fel brandde, is woensdag gedoofd. “Wi lasi ete wan kulturu brada. Toen we tien jaar geleden Dag der Marrons in de stad groots zouden vieren, was hij één van de eersten die met zijn organisatie een bijdrage wilde leveren”, zegt goede vriend Leo Atomang van de Stichting 10 oktober 1760.

read on…

‘Wat helpen excuses mij? De erfenis en de pijn blijven’

Deze maandag [1 juli 2019] wordt de afschaffing van de slavernij herdacht. Suriname worstelt nog altijd met dat verleden. Onderlinge verdeeldheid en wantrouwen overheersen. „De slavernij is afgeschaft, de erfenis en de pijn blijven.”

door Nina Jurna

read on…

Afro-organisatie verwacht excuses van Ashanti-koning

door Merredith Bruce

PARAMARIBO – Het kan er bij Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Feydrasi Fu Afrikan Srananman, niet in dat de vertegenwoordiger van een stam die heeft meegewerkt aan de slavernij in onder andere Suriname, naar hier wordt gehaald. Hij haast zich te zeggen dat de komst van Otumfuo Osei Tutu-II op zich geen probleem hoeft te zijn, maar hij verwacht wel dat de Ashanti-koning alsnog spijt betuigt voor de rol die zijn stam heeft gehad in het slavernijverleden van onder andere Suriname. read on…

Un Bondru staat stil bij Dag der Zwarte Beschaving

De door de Unesco, werkarm van de Verenigde Naties (VN), in 1976 ingestelde Dag der Zwarte Beschaving is geadopteerd door de VN, die nog een schepje bovenop deed met haar volgende besluit: read on…

Veel kwaliteit weinig volk bij Boni Puwema Neti

door Donovan Mijnals

Paramaribo – Iwan Wijngaarde ziet er ietwat teleurgesteld uit; maar niet gebroken. De Puwema Neti die zaterdag in verband met de herdenkingsdag van de Surinaamse verzetsheld Boni werd gehouden, was veel minder druk dan de voorzitter van de organiserende Feydrasi Fu Afrikan Srananman had verwacht. read on…

Dag van de Zwarte Beschaving te Wanhatti

De Dag van de Zwarte Beschaving, Blakaman Dey, wordt zondag te Wanhatti, district Marowijne gehouden. Volgens Iwan Wijngaarde, voorzitter van de organisatie Feydrasi Fu Afrikan Srananman (FFAS), staat de viering in het teken van het VN Internationaal Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst. read on…

Reparatiecommissie eert liever Bolívar dan Kwakoe

door Audry Wajwakana

Paramaribo – De Nationale Reparatie Commissie Suriname (NRCS) heeft in verband met 1 juli, Dag der Vrijheden, ervoor gekozen de kranslegging bij bij het monument van Simon Bolívar te doen, in plaats van bij een ‘lege’ SMS-pier. Het standbeeld van Anton de Kom kan er namelijk niet meer onthuld worden. “We zijn hierdoor genoodzaakt uit te wijken naar een bestaand bevrijdingsmonument, omdat we nergens nog een hebben”, zegt Armand Zunder, voorzitter van de commissie. read on…

‘Blakaman Dey’ voor iedereen

Paramaribo – Volgens Iwan Wijngaarde, voorzitter van de organisatie Feydrasi Fu Afrikan Srananman (FFAS), zou een ieder Blakaman Dey moeten kunnen vieren. In 1976 werd door de UNESCO de eerste zondag in de maand januari uitgeroepen tot de Internationale Dag van de Zwarte Beschaving. Wijngaarde merkt op er nooit een punt van te hebben gemaakt door te zeggen dat deze dag alleen voor de ‘African’ negers bestemd is. “Wij hebben het altijd gedaan met alle etnische groepen in Suriname. Men zegt vaak dat wij deze dag maken tot een ‘Alaman Dey’. Maar we willen juist alle culturen inéén vlechten om zo ver-dere ontwikkeling in het land te brengen.

We doen het samen. We brengen de beschaving van de andere volkeren mee”, aldus Wijngaarde. Deze dag is bedoeld om de internationale rol en betekenis van de beschaving van de Surinamers met een zwarte Afrikaanse achtergrond te markeren. Volgens Wijngaarde, die tevens optreedt als woordvoerder van de organisatie belast met de festiviteiten, wordt er vanuit de Verenigde Naties ondersteuning gegeven aan de bevordering van een bewustwording over de positieve invloed, die de Afrikanen in diaspora hebben op de wereldbeschaving.
In Suriname is de ‘Blakaman Dey’ al meerdere malen gevierd in verschillende districten. Dit jaar zal deze dag voor de achttiende keer herdacht en gevierd worden en wel te Vier Kinderen in het district Para. Het thema dit jaar is: `Nelson Mandela’s filosofie’. Dit thema wordt gebruikt, omdat Mandela heel veel heeft betekend voor zowel de Afrikanen als andere etnische groepen. Hij stond bekend als een man van eerlijkheid en oprechtheid.
Op zondag 5 januari begint het geheel met een gebed en een tentoonstelling met als titel ‘Zwarte geschiedenis’. Verder zullen er lezingen worden gehouden, alsmede een cultureel programma worden afgewerkt, dat bestaat uit optredens van topmuziekformaties. Eén daarvan is ‘Sweet Melody’ en nog twee andere formaties.

Er zullen daarna toespraken gehouden worden door de minister van Regionale Ontwikkeling en die van Onderwijs en Volksontwikkeling. Ook is president DesiréBouterse uitgenodigd op deze dag acte de présence te geven. Voordat de organisatie overgaat tot het informele gedeelte, zal een persoon uit het district Para een onderscheiding worden toegekend voor zijn/haar bijdrage aan het district.

[van nospang.com, 4 januari 2014]

Instituut voor onderzoek eigen geschiedenis

door Audry Wajwakana

 
Paramaribo – De herdenking van 1 juli en het slavernijverleden heeft alleen zin als deze dag tot verandering van de sociaal maatschappelijke positie van Afro-Surinamers bijdraagt. Na 150 jaar is de tijd rijp voor het herschrijven van de Surinaamse geschiedenis.
Dat is de conclusie uit het debat ‘Herdenking slavernijverleden zin of onzin’, eerder deze week in de Mantel. Henk Herrenberg, voorzitter van de Herdenking Jubileumcommissie, stelde het panel en publiek voor om op de regering een beroep te doen fondsen beschikbaar te stellen voor onderzoek van de slavernijgeschiedenis. In het verlengde daarvan kunnen toekomstgerichte projecten ontwikkeld worden.
Zinvol
Het debat dat op Facebook al voor heel wat controverse heeft gezorgd, werd door een twintigtal mensen bezocht. Serena Holland, Iwan Wijngaarde, Rachel van der Kooije, Leo Atomang en Armand Zunder waren de panlleden. Ze vonden het debat wel zinvol om de afschaffing van de slavernij te herdenken. Vooral als er nieuwe feiten naar boven komen en deze in geschiedenisboeken worden opgenomen, vindt Van der Kooije. “Want we kunnen onszelf pas ontwikkelen, als we ons verleden kennen”, pleitte zij in haar betoog. “Zolang er duurzame activiteiten aan de herdenkingen worden gekoppeld ziet zij het nut van herdenking wel in”, zegt Holland. Vooral het promoten van ondernemerschap, onderzoeksprojecten en behoud van de cultuur met al haar elementen voor de doelgroep. “Als je herdenkt, moet je groeien naar een eenheidsgedachte in toekomst- en ontwikkelingsgericht denken”, vindt zij.
Zunder heeft de ervaring met zijn eigen onderzoeksprojecten dat er weinig tot geen gelden vrijgemaakt worden om geschiedenis en cultureel onderzoek vast te leggen. “Over tien jaar moeten we niet meer hierover praten. Anders wordt onze achterstand met het Caribisch Gebied veel groter. Want daar hebben ze de boodschap wel begrepen”, stelt hij.
Herrenberg die als belangstellende in het publiek zat, was het niet met het panel eens dat er geen gelden vrijgemaakt worden. “Ik zit allang in zulke organisaties en heb alle stadia meegemaakt. Als voorzitter van de jubileumcommissie valt het mij op dat niemand een project indient om onderzoek te laten doen. Kom met concrete projecten naar de regering en dan zult u in aanmerking komen voor het geld”, riep hij de aanwezigen op.
Het panel en publieke debaters vinden dat liever een instituut in het leven geroepen wordt om fondsen voor onderzoek beschikbaar te stellen. Het debat werd door Slavernij online georganiseerd.
[uit de Ware Tijd, 31/05/2013]

Unesco ontkent bestaan resolutie Blakamandei

door Audry Wajwakana

Paramaribo – De door Unesco aanbevolen herdenking van de ‘Dag der Zwarte volkeren’ is geenszins vastgelegd in een resolutie. Dit zegt Anuradha Kamtasing, secretaris generaal van de Unesco Commissie in Suriname. “Wel werd er op de twintigste vergadering in Parijs in december 1978 een aanbeveling door de Unesco gedaan om deze dag te herdenken”, zegt Kamtasing.
Deze aanbeveling werd gedaan nadat de toenmalige premier van Trinidad & Tobago Eric Williams in 1972 begon met de viering van Blackman Day van Afrikanen in diaspora in zijn land. Deze opzet viel de Unesco op en zij hebben samen het samen met hem verder uitgebreid naar de andere wereldetniciteiten van niet-blanke volken. Daarbij werd er onder meer ook aanbevolen dat alle belangstellende lidstaten op de eerste zondag van het nieuwe jaar een zwartevolkendag op hun manier en in de lijn van hun traditie en onder toezicht van hun overheid te vieren.
Niet correct
Kamtasing vindt het niet correct dat de Feydrasi fu Afrikan Srananman, van Iwan Wijngaarde, steeds verwijst naar de resolutie van de Unesco dat het een internationale dag is. De andere afro-organisatie Collectief Broki van Rudie Bottse verwijst wel naar ‘aanbevelingsresolutie’. Ook deze benaming klopt volgens Kamtasing niet. “Indien het een internationale dag is, zou het op de lijst van de Verenigde Naties voorkomen”, stelt zij.
Eigen manier
“Omdat dat de viering niet in een resolutie is vastgesteld, kan de overheid geen richting geven in het organiseren van deze dag”, zegt Kamtasing. Beide organisaties geven een andere vertaling over de inhoud van deze dag. Feydrasi fu Afrikan Sranman die de dag heeft vertaald naar Blakamandey, stelt dat deze dag is voor de herdenking van nakomelingen van Afro-Surinamers. Terwijl Bottse vasthoudt aan de letterlijke vertaling: ‘Dag der zwarte volkeren’ of ‘Dag van de Zwarte Beschaving’, waarin alle bevolkingsgroepen, die niet blank zijn meegenomen moet worden. Bottse zegt al drie jaren Wijngaarde hiervan te willen overtuigen. “Maar die man vindt dat ik hem altijd aanval.” De herdenking die zoals het in de aanbeveling van de Unesco staat een evenement van bezinning en eenheid moet zijn, is hierdoor een feest van verdeeldheid onder deze twee Afro-organisaties. Volgens Kamtasing zijn partijen vrij om deze dag op hun eigen manier te vieren. “Maar laat de Unesco er buiten.”
[uit de Ware Tijd, 05/01/2013]

Kodjo, Mentor en Present Pren krijgt toegevoegde waarde

Paramaribo – De herdenking van de executie van de drie slaven Kodjo, Mentor en Present mag geen jaar ongemerkt voorbijgaan voor de stichting Feydrasi Fu Afrikan Srananman. Van het jaar zal de stichting haar uiterste best doen dat het plein meer waarde krijgt. Zo zal er een ‘Kodjo, Mentor en Present monument’ opgericht worden.

Vandaag wordt voor de vijftiende keer middels kranslegging, speeches, optredens en gedichtenvoordracht op het Kodjo, Mentor en Present Pren invulling geven aan deze herdenking.

Enkele belangrijke figuren die vanaf de oprichting van dit plein erbij betrokken zijn geweest, richten vandaag een woord tot het publiek. Daarnaast zijn er optredens van onder andere de dansgroep Saisa, Naks met Apinti en Djembe drum en voordracht van gedichten.

Verder komt er een toelichting van kunstenaar Erwin de Vries die het ontwerp van het ‘Kodjo, Mentor en Present monument’ zal maken.

“Het eerste waar je aan denkt, is dat je bijvoorbeeld verminkte mannen zou zien, omdat het om een levensverbranding gaat. Maar neen hoor, ze zijn drie helden, drie sterke mannen. In mijn ontwerp staan ze heel trots naast elkaar voor zich uit te kijken”, zegt de zeer tevreden kunstenaar de Vries. Hij heeft de officiële opdracht nog niet gehad, maar heeft al een kleine schets van 60 bij 50 cm gemaakt. Dit ontwerp zal hij vandaag aan het publiek laten zien.

Eind 1999 kreeg de stichting toestemming van de commissie, het plein te vernoemen naar Kodjo, Mentor en Present.

Sedert de onthulling van het plakkaat en plein op 26 januari 2000, zijn de onderhandelingen over het plaatsen van het monument op het plein met de commissaris gaande. “We zijn er vanaf 2000 mee begonnen, maar we hebben geen financiering gekregen”, zegt Iwan Wijngaarde, voorzitter van de Feydrasi Fu Afrikan Srananman in gesrpek met dWT.

De voorzitter gaf aan bij verschillende instanties te hebben aangeklopt voor sponsoring, maar wilde niet door blijven drammen daarover. “Maar we pakken het nu weer serieus op!”, zegt hij. Vooral omdat het volgend jaar al 180 jaar is dat de drie slaven levend werden verbrand en 150 jaar afschaffing van de slavernij.

Volgens Wijngaarde is het daarom ook zeer belangrijk, dat er een monument komt. Hij zal de overheid wederom verzoeken ruimte te maken op het plein voor het monument en een tuin voor beplanting, zodat die er fatsoenlijk uitziet. “We hebben dit al vaker geprobeerd, maar ons verzoek is nooit ingewilligd. We zullen het weer proberen, want zo krijgt het plein ook internationale bekendheid. Het gaat tevens om een belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis.” In tegenstelling tot voorgaande jaren beginnen de activiteiten dit jaar ‘s middags. Volgens de voorzitter is het ’s morgens te druk om een krans te leggen.

Educatie

Twee jaar geleden heeft de organisatie middels een lezing — de geschiedenis van crimineel tot held — de scholen meer informatie over deze helden gegeven. Het schrijven van opstellen met als onderwerp ‘Wie bepaalt zijn helden?’ en inleidingen over het drietal waren enkele educatieve activiteiten die toen op de scholen werden ontplooid. De stichting heeft tevens de ontwikkelingen over het Kodjo, Mentor en Present Pren rond 2000 vastgelegd in informatieboekjes. Deze boekjes zijn ook geschikt voor scholieren. Jammer genoeg zijn die nog niet in de bibliotheken verkrijgbaar, maar wel bij de stichting.

[uit de Ware Tijd, 26 en 27/01/2012]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter