blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Wereldomroep

Praatjes voor de West: interessant en leesbaar proefschrift

door Els Moor

Praatjes voor de West is de titel van de dissertatie waarop Jos de Roo, voormalig Amigoe-journalist, wonend op Aruba, onlangs is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), met als promotor professor Michiel van Kempen. Een grappige titel voor een wetenschappelijk werk, de ‘praatjes’ hebben betrekking op wat Radio Nederland Wereldomroep in de jaren 1947-1958 heeft uitgezonden op het gebied van literatuur door schrijvers en aankomende schrijvers van Surinaamse en Antilliaanse komaf, maar wonend in Nederland. read on…

De Wereldomroep als gangmaker van de Caribische literatuur

Jos de Roo verzorgde op woensdag 29 oktober in de zaal van de afdeling Arubiana/Caribiana van de Biblioteca Nacional, Bachstraat 5, Oranjestad, Aruba, een presentatie over de Wereldomroep: gangmaker van Caribische literatuur. Eerder die dag bood hij zijn proefschrift aan de gouverneur van Aruba, Fredis Refujol,  aan. read on…

De Roo gepromoveerd

door Otti Thomas

Amsterdam – Voormalige Amigoe-journalist Jos de Roo is vandaag gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam met een proefschrift over de rol van Radio Nederland Wereldomroep voor de Caribische literatuur. Hij dook maandenlang de omroep-archieven in en analyseerde honderd meter aan draaiboeken van het programma Praatjes uit de West, dat van 1947 tot 1958 werd uitgezonden. In zijn proefschrift beschrijft hij onder meer de thema’s die schrijvers in die tijd bezig hielden, waaronder inburgering, de waardering van de Caribische identiteit en de kijk op de Afrikaanse cultuur. read on…

Praatjes voor de West – lekenpraatje

Op vrijdag 12 september 2014 promoveerde Jos de Roo op zijn  proefschrift over de Wereldomroep en de naoorlogse Surinaamse en Antilliaanse schrijvers, getiteld Praatjes voor de West. Hieronder zijn zgn,. “lekenpraatje”,  zijn introductie van zijn proefschrift voor de aanwezigen bij de verdediging van zijn proefschrift aan de Universiteit van Amsterdam. read on…

Praatjes voor de West: Promotie Jos de Roo

Op vrijdag 12 september verdedigt Jos de Roo zijn proefschrift Praatjes voor de West. De Wereldomroep en de ontwikkeling van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur: 1947-1958. Dit gebeurt om 13:00 uur in de Aula van de Universiteit Amsterdam (de Oude Lutherse Kerk aan het Spui). Promotor is Prof. dr. Michiel van Kempen. Toegang vrij. read on…

Onbekend gedicht van Boeli van Leeuwen

door B. Jos de Roo
Een verrassende vondst die ik deed in het draaiboekenarchief van de Wereldomroep is die van een onbekend gedicht van Boeli van Leeuwen. Van Leeuwen was een van de vele Antillianen en Surinamers die in de jaren 1947 tot 1958 op verzoek van de Wereldomroep verhalen schreef voor de West-Indische uitzending en die ook zelf voor de microfoon voordroeg. Met 36 bijdragen was hij zelfs de meest gevraagde. Curieus is dat zijn bijdragen vaak werden aangekondigd als “Praatje voor de West”, wat me op de titel van mijn dissertatie bracht: Praatjes voor de West. Hierin onderzoek ik de betekenis van de Wereldomroep voor de ontwikkeling van de Antilliaanse en Surinaamse literatuur in de jaren 1947 tot 1985. In dat kader paste het niet om het gedicht volledig te publiceren. In Caraïbisch Uitzichtschreef  Klaas de Groot een aantal artikelen over alle tot dan toe gekende gedichten van Boeli van Leeuwen; hij kon natuurlijk niet weten dat er nog eentje was.

read on…

Media Caribisch Nederland willen voortzetting Wereldomroep

Philipsburg — De voortzetting van de nieuwsvoorziening door Radio Nederland Wereldomroep (RNW) in Caribisch Nederland is het onderwerp van een brief die door media op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba en St. Eustatius verstuurd is naar ministers Marja van Bijsterveldt (Cultuur) en minister Liesbeth Spies (Koninkrijksrelaties).

Van Bijsterveldt heeft vorig jaar aangekondigd dat de vijftien redactieleden van RNW in het Caribisch gebied eind dit jaar ontslagen zullen worden. Nieuwsuitzendingen voor de radio in Caribisch Nederland zullen overgenomen worden door de staatsomroep Landelijke Publieke Omroep (LPO) met ingang van 1 januari 2013.

De sluiting van de redactie-afdelingen is het resultaat van dat er gesneden is in de jaarlijkse overheidssubsidie, die daarmee van 46 miljoen euro gedaald is tot 14 miljoen euro.

RNW heeft sinds 1947 toen zij van start ging, programma’s voor de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied verzorgd. Oorspronkelijk maakte dit deel uit van de West-Indische Afdeling.

De media in het Caribisch gebied zijn van mening dat het staken van de uitzendingen ernstige gevolgen zullen hebben voor nieuws binnen het Koninkrijk, evenals informatie over de eilanden en de grote Antilliaanse gemeenschap in Nederland. RNW fungeert als een belangrijke brug.

De mediapartners hebben de ministers met klem verzocht RNW te verzoeken een voorstel te presenteren waarbij de nieuwsvoorziening voor de Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied en gemeenten in het rijk wordt voortgezet zoals dit het geval is met andere regionale omroepen in het Koninkrijk.

De mediapartners zijn ook van mening dat de LPO alleen een selectie kan geven van Nederlands nieuws, verzorgd door bijvoorbeeld de NOS en bestemd voor het in Nederland gevestigde publiek. “Wat de LPO te bieden heeft is niet genoeg voor ons in die zin dat wij als mediapartners de behoefte hebben aan specifiek en onafhankelijk nieuws over en voor dit gedeelte van het Koninkrijk”, wordt in de brief naar voren gebracht.

Vervolgens stelt men dat ‘de meeste Caribische mediapartners financieel en structureel niet in staat zijn deze belangrijke taak van de Wereldomroep over te nemen’. Bovendien willen zij er de nadruk op leggen dat RNW gedeeltelijk door de bedrijvigheid van de journalisten in het Caribisch gebied over een expertise beschikt die niet aanwezig is bij de nationale omroepen in Nederland.

Zij verzoeken de mogelijkheden dat het nieuws hen blijft bereiken in de talen die gebezigd worden in het Koninkrijk, Nederlands, Papiaments en Engels, aan te houden.

[uit Amigoe, maandag 13 februari 2012]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter