blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Weijer Christa

Jacobus Putman. Godsdienst, taal en onderwijs op Curaçao in de negentiende eeuw

door Joop Vernooij

De University of Curaçao en de Fundashon pa Planifikashon di Idioma hebben in 2016 een publicatie uitgegeven over de priester Jacobus (Koos) Putman. De volledige titel is Jacobus Putman. Godsdienst, taal en onderwijs op Curaçao in de negentiende eeuw. De letterkundige en de ons bekende oud-docent op het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL), taalwetenschapper Wim Rutgers, is de hoofdverantwoordelijke, met bijdragen van Maritza Coomans-Eustatia, Henny Coomans, Elisabeth Echteld, Armando Lampe, Ronald Severing en Christa Weijer. Kortom: een keur aan deskundigen in taal, historie en religie op de Antillen. read on…

Boeken over Schabel en Putman gepresenteerd

Op 9 november 2016 werden aan de Dr Moises da Costa Gomez Universiteit van Curaçao twee nieuwe boeken gepresenteerd door de Algemene Faculteit van de Universiteit van Curaçao. De boeken zijn belangrijk voor de lokale geschiedenis: W. Rutgers, Michael Joannes Alexius Schabel S.J. – missionaris op Curaçao (1704-1713) en W. Rutgers (Red.), M. Coomans-Eustatia, H. Coomans, E. Echteld, A. Lampe, R. Severing, C. Weijer, Jacobus Putman Godsdienst, taal en onderwijs op Curaçao in de negentiende eeuw. Curaçao: FPI/UoC . read on…

De mooiste boeken, gelezen door de redactie van de Literaire Pagina en medewerkers

Helen Chang

Het beste boek dat ik in 2016 heb gelezen? Bij fictie zou ik een keuze moeten maken tussen Malva van Hagar Peeters en Orgelman van Mark Schaevers. De boeken hebben gemeen dat ze een biografie zijn. Het ene over de dochter van de Chileense dichter Pablo Neruda en het andere over de Duitse kunstenaar Felix Nussbaum. Toch kies ik liever voor non-fictie, in dit geval Wi Rutu; Tijdschrift voor Surinaamse Genealogie, dat halfjaarlijks wordt uitgegeven door de Stichting voor Surinaamse Genealogie en dat wordt verstrekt aan de donateurs van deze stichting. read on…

Interactief iPad prentenboek Lettervreters nu in zes talen

De publicaties van het interactieve prentenboek Lettervreters, vuurtorens en piratenboten voor op de iPad zijn vanaf juni 2012 compleet; alle zes de talen zijn dan in de AppStore te verkrijgen. Nederlands, Papiamentu en Duits waren al langer beschikbaar. Nu kan de lezer Lettervreters ook in het Engels, Frans en Spaans kopen. Het boek is voor kinderen van 3 tot 8 jaar. Peuters en kleuters kunnen heerlijk naar de voorleesstem luisteren of hun ouders laten voorlezen terwijl ze het verhaal actief beleven en de illustraties tot leven wekken. Kinderen van zeven of acht kunnen het verhaal heel stoer al zelfstandig lezen.

read on…

Leesdossiers en literatuuronderwijs op Curaçao

Leesdossier als onderdeel van het curriculum van de hbo lerarenopleidingen aan de Algemene Faculteit (AF): voordelen en nadelen van een integrale aanpak.

Bij de AF zijn er op dit moment 9 opleidingen operationeel, waarvan vier lerarenopleidingen talen op hbo-bachelorniveau, te weten de lerarenopleidingen Papiamentu, Engels, Nederlands en Spaans. Deze opleidingen zijn opgebouwd langs vier leerlijnen. de Studieloopbaanbegeleidingslijn, de Integrale lijn, de Werkervaringsreflectieleerlijn en de Conceptuele- en vaardigheden leerlijn. Bij het aanbieden van de modules binnen de verschillende leerlijnen, wordt daar waar dat inhoudelijk mogelijk is een clustering van groepen gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat studenten van de vier opleidingen in bepaalde gevallen gezamenlijk college volgen. Dit laatste geldt ook bij de module “Leesdossier”, die valt binnen de Conceptuele en vaardighedenleerlijn. Een centrale vraag bij het onderdeel leesdossier is of de integrale aanpak voordelen biedt boven een traditionele aanpak. Komen alle taalgebieden voldoende aan bod, waarbij de bijzondere rol van het Nederlands binnen de gemeenschap wordt geaccentueerd?
Tijdens de presentatie van Liesbeth Echteld staat deze vraag centraal, waarbij met voorbeelden geïllustreerd wordt hoe de docent tijdens de contactmomenten te werk gaat. Deze handgrepen kunnen de taaldocent in het middelbaar onderwijs van nut zijn bij het stimuleren van lezen van literaire werken in de doeltaal.

Literatuuronderwijs op Curaçao, nieuwe leerboeken
In 2002 werd het GLO, het Geïntegreerd Literatuuronderwijs, op de Nederlandse Antillen ingevoerd. De overheid verzocht de FPI, de stichting voor taalplanning, op Curaçao om daar voorstellen voor te doen. De nieuwe eisen die het literatuuronderwijs stelde waren: (1) literaire socialisatie van de leerling, (2) kennis van literaire termen en (3) kennis van de literatuurgeschiedenis. Teneinde tegemoet te komen aan deze doelstellingen werd de methode Kadans ontwikkeld. De literaturen van de zes schooltalen werden geïntegreerd aangeboden. Echter om nogal uiteenlopende redenen is het GLO in de praktijk niet succesvol gebleken. Het gevolg is, dat de scholen op Curaçao gaandeweg stilzwijgend wederom per taal literatuuronderwijs aanbieden. Een enkele havo/vwo-school gebruikt nog de methode Kadans. Op verzoek van de vaksecties Nederlands van een van de havo/vwo-scholen is de nieuwe tweedelige methode Perspectief geschreven.

Deze conferentie is gericht op de Neerlandistiek gerelateerd aan de universiteit, hogeschool of lerarenopleiding. Maar, om een beter beeld te krijgen van het Nederlands in het hoger onderwijs in het Caribisch gebied, is het zeker ook van belang om de taalcompetenties van de studenten bij de instroom te bekijken. Daarom is er in deze bijdrage aandacht voor de laatste ontwikkelingen in het literatuuronderwijs in het VO op Curaçao. De nadruk ligt bij deze presentatie door Ronnie Severing en Christa Weijer op de nieuwe methode Perspectief en op welke wijze die tegemoet komt aan de wensen van het veld.

Beide referaten zijn te beluisteren op het congres Neerlandistiek in het Caribisch gebied, sectie Literatuur in Caribisch gebied. Voor programma klik hier

2011 new volume on cultures of the ABC Islands

New call for papers
2011 volume on the Languages, Literatures and Cultures of the ABC Islands

The University of the Netherlands Antilles and the Fundashon pa Planifikashon di Idioma are once again interested in publishing a new set of papers on the Languages, Literatures, and Cultures of the ABC Islands. Our goal this coming year is to have this next volume printed and ready for distribution by November 2011. You and any of your colleagues on the ABC islands who you think might be interested are invited to take advantage of this excellent chance to share the exciting work that you are doing with other scholars worldwide.

The deadline for you to submit your paper for this publication is 1 april 2011. The paper may be anywhere from 4 to 10 pages in length and may be written in English, Dutch, Spanish, or Papiamentu/o. We will take care of translations into English. If you are able to do so, please submit your work formatted according to the following guidelines. (If you are not able to reformat the work, submit it anyway, and we will do it for you):

1) A Word file of a total length of from 4 to 10 pages
2) 13 point New Times Roman font
3) A4 paper size (rather than US ‘Letter’ size)
4) If possible, use 1.15 interlinear spacing. If not, use single spacing.
5) 1 inch margins on all 4 sides and bottom center page numbering
6) as a separate file or files: A very short bio (maximum 75 words). Please include your email address at the end of the bio, and a digital face photo. If we already have a bio and/or a photo of you from a previous volume, you do not need to send new ones.
7) please sends papers, bios and photos to: nickfaraclas@yahoo.com

Please note that the paper itself should be submitted as w Word file (not a PDF or Word Perfect file) by 1 april 2011. We would also like to remind you that you may go ahead and send the paper file immediately and send the bio and photo file(s) later. Please don’t let the logistics of writing a bio and digitalizing a photo delay the process of sending your paper to us. Go ahead and send the paper now and the bio and the photo later.

We have considerable experience in minimizing the time from submission to publication. If we receive sufficient numbers of papers by 1 april 2011, we should be able to have another high quality peer reviewed volume published by November 2011.

Here’s to another successful volume,

The Editorial Team: Nick Faraclas (Universidad de Puerto Rico); Ronnie Severing (Fundashon pa Planifikashon di Idioma); Christa Weijer (Fundashon pa Planifikashon di Idioma); and Liesbeth Echteld (University of the Netherlands Antilles)

Twee congresbundels van FPI

De Fundashon pa Planifikashon di Idioma (FPI) bracht twee congresbundels uit onder redactie van Nicholas Faraclas, Ronnie Severing, Christa Weijer en Liesbeth Echteld.

Re-centering the ‘Islands in Between’
Re-thinking the languages, literatures and cultures of the Eastern Caribbean and the African diaspora. The contributions to this volume are updated versions of papers presented at the Eastern Caribbean Islands Cultures Conference (ECICC) held on the island of Curaçao in 2008. The ECICC 2008 call for papers invited researches to present results of their work on the languages, literatures, and cultures of the Eastern Caribbean, with the aim of eventually publishing a volume of conference presentations.

Leeward voices
Most of the contributions to this volume are updated versions of papers presented at the Eastern Caribbean Islands Cultures Conference (ECICC) held on the island of Curaçao in 2008. The ECICC 2008 call for papers invited researches to present results of their work with the aim of eventually publishing a new volume on the languages, literatures, and cultures of the Dutch Leeward Islands Aruba, Bonaire, and Curaçao, or the so-called ‘ABC’ Islands.

Quito Nicolaas publishes in Conference volume

Quito Nicolaas contributed with his essay entitled ‘Behind literary shadows: Literary development in Aruba from 1971 – 1996’ to the conference volume Leeuward Voices: Fresh perspectives on Papiamentu/o and the literatures and cultures of the ABC-Islands, Vol. 1.

In this essay he analysed the factors and reasons why the Aruban literature was developed in the shadow of Curacao’s literature.

The contributions to the volumes are updated versions of papers presented at the Eastern Caribbean Island Culture Conference held on the island of Curaçao in 2008. The ECICC 2008 call for papers invited researchers to present results of their work on the languages, literatures and cultures of the Eastern Caribbean and the Dutch Leeuward Islands Aruba, Bonaire and Curaçao.

Leeward Voices: Fresh perspectives on Papiamentu and the literatures and cultures of the ABC Islands. Volume 1
Editors: N. Fraclas, R. Severing, C. Weijer & L. Echteld.
FPI/UNA, 2009, 194 pp.
ISBN: 978-99904-2-285-6

Re-centering the ‘Islands in Between’: Re-thinking the languages, literatures and cultures of the Eastern Caribbean and the African diaspora. Volume 2
Editors: N. Faraclas, R. Severing, C. Weijer & L. Echteld.
FPI/UNA, 2009, 198 pp.
ISBN: 978-99904-2-286-3

Price of both volumes: 45 Antillian guilders in local bookstores.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter