blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Vlasblom Dirk

In de stad lonkte de vrijheid

door Dirk Vlasblom

Halverwege de achttiende eeuw had de kolonie Suriname twee gezichten. Aan de ene kant was er de wereld van de plantages, waar veldslaven zwoegden onder het toeziend oog van opzichters, die de zweep hanteerden en die ‘weglopers’ achtervolgden met bloedhonden. Slaven konden in opstand komen en zo in aanraking komen met de gewapende arm van de kolonie of wegvluchten naar het bos. Het is het overbekende beeld van de slavernij. read on…

Het einde van een slavenhaler

Biografie van een schip schetst de Nederlandse rol in de slavenhandel

door Dirk Vlasblom

Een kwart van de slaven die in Afrika inscheepten overleefde de overtocht niet. Leo Balai ontrafelde de historie van slavenschip Leusden. Morgen promoveert hij hierop.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter