blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Visser Dirk

Robotkunst en auteursrecht

door Dirk Visser

Afbeeldingen en teksten gemaakt door kunstmatige intelligentie staan de afgelopen maanden sterk in de belangstelling door de programma’s DALL-E, Stable Diffusion en ChatGPT. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van auteursrechtelijke en aanverwante vragen die deze programma’s oproepen.

read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter