blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Vink Wieke

Joodse en Surinaamse geschiedenis

door Jerry Egger

De belangstelling voor de Joodse aanwezigheid in Suriname is de laatste jaren toegenomen. Er was altijd al wat interesse in de geschiedenis van Joden omdat hun invloed op de ontwikkelingen van de Nederlandse kolonie groot leek te zijn. Nader onderzoek leerde dat in bepaalde perioden Joden inderdaad op maatschappelijk en bestuurlijk niveau grote invloed hadden vanwege de hoge posities die zij innamen. read on…

Creoolse Joden: Gemeenschapsvorming in koloniaal Suriname

Welke invloed had het leven in een koloniale slavensamenleving op de vorming van een Joodse gemeenschap in Suriname? In een lezing zal Wieke Vink onder andere bekijken op welke wijze koloniale ideeën over kleur en sociale status een rol speelde bij organisatie van de Surinaams-Joodse gemeenschap en de ontwikkeling van een Surinaams-Joodse identiteit. De gemeenschapsleiders zagen zichzelf als elitair, dominant, rijk en wit. Maar er kwamen ook kinderen uit gemengde relaties tussen Afro-Surinaamse vrouwen en Joodse mannen. Soms werden die in de gemeenschap opgenomen, al kregen ze wel een positie in de marge. Duidelijk wordt dat in Suriname geen vanzelfsprekende categorieën bestonden: Joden waren wit, maar ook gekleurd; rijk, maar ook arm; kolonisator, maar ook ‘local’.

.


Wieke Vink is historica en als adviseur werkzaam op het ministerie van Binnenlandse Zaken op het terrein van integratie. In haar recent verschenen boek Creole Jews: Negotiating Community in Colonial Suriname gaat ze uitgebreid in op de veranderingen die de Joodse gemeenschap in Suriname in 350 jaar doormaakte. Vink beschrijft de conflicten en identiteitsvragen die gepaard gingen met veranderende gemeenschapsgrenzen, tegen de achtergrond van een samenleving die steeds creoolser werd. Voor het proefschrift waarop het boek is gebaseerd heeft Vink de Studieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum gekregen.

Datum: vrijdag 4 februari 2011
Programma: 18.00 – 18.45 Presentatie
18.45 – 19.15 Vragenronde/Discussie
Contact: Drs. Ruth Dors, r.dors@ninsee.nl

of telefoon (020) 568 2083
NiNsee
Linnaeusstraat 35f, 1093 EE Amsterdam
NB. Bij voorkeur reserveren! Afsluiting met een borrel!

Konmakandra Surinaamse Genealogen

Surinaams familie-onderzoek

 

Surinaamse meisjes, 1905 (coll. Buku Bibliotheca Surinamica)

 

 

Op 17 april a.s. zal de Stichting Surinaamse genealogie (SSG) wederom haar jaarlijkse Konmakandra houden. Het thema zal dit keer zijn: ‘Gemengd en apart. Enkele historische voorbeelden in Nederland en Suriname’.

Dagvoorzitter is Chandra Doest. Op het programma staan o.m.
Stevo Akkerman, journalist bij het Parool en auteur van Inboorlingen. Hij zal iets vertellen over de bizarre Koloniale Wereldtentoonstelling in 1883 waarbij 28 Surinamers op het Museumplein in Amsterdam tentoon werden gesteld.

 

Wieke Vink promoveerde op Creole Jews; negotiating community in colonial Suriname. Zij zal spreken over kleur en kleurgrenzen in de Surinaams-Joodse gemeenschap.

Pieter Bol, voorzitter van de SSG, zal vertellen over de recente onderzoeksgids Sranan Famiri die hij samen met Jean Jacques Vrij schreef. Dit boek is een must voor iedereen die geinteresseerd is in familie-onderzoek in Suriname.

Nellie Bakboord, o.m. columnniste voor De Ware Tijd en de Wereldomroep, zal spreken over de geschiedenis van het onderwijs in Suriname door de eeuwen heen.

Daarnaast is er voldoende gelegenheid tot netwerken en zo gebruik te maken van de kennis van andere genealogen. Ook kunt u vragen stellen aan deskundigen als het gaat om uw familie-onderzoek. Tenslotte is er ook een tentoonstelling van oude schoolfoto’s uit Suriname.

Een uitgebreide selectie van nieuwe en antiquarische boeken zullen te koop worden aangeboden door Henk Dijs, Frank Consen en Carl Haarnack. Last but not least zal John Lo-A-Njoe en zijn team klaar staan om u heerlijke broodjes, lekkere hapjes en dranken te serveren.

Locatie: Christus Triomfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
Aanvang: 10.00 uur (inloop)
voor meer informatie: http://www.surinaamsegenealogie.nl/

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter