blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Vianen Bea

Bea Vianen: wordt ze nog gelezen?

door Jerry Dewnarain

De boeken van Bea Vianen zijn zo vaak gelezen, omdat de literaire kracht ervan ontegenzeglijk groot is, en omdat Bea Vianen zo zuiver het perspectief van een kritische generatie van Surinamers weet te verwoorden. Want Vianen bakte geen zoete bollen als het om Suriname ging. In tegenstelling tot haar Surinaamse generatiegenoten R. Dobru, Ruud Mungroo, Jozef Slagveer en Leo Ferrier legt zij genadeloos de barsten in het multiculturele huis Suriname bloot. Niet dat die kritische blik nu direct een grote boekenafzet garandeerde, maar niemand kon erom heen dat Vianen een feilloos oog heeft voor details die diep-authentiek Surinaams zijn, dat ze die details in een gedegen plot weet te verweven in een authentieke taalvorm. read on…

Nieuwtjes over Surinaamse schrijvers

Van de redactie van dWTL

Dit is een vruchtbare periode voor schrijvers, in die zin dat er een aantal jarig zijn geweest of nog worden. Enkele belangrijke nieuwtjes. read on…

Bea Vianen – Goede Vrijdag

Regen afgewisseld met zon.
Op het pleintje voor de kathedraal
staan in het wit de mooiste bruine meisjes
van de stad om Christus te begraven. read on…

Bea Vianen in Extaze

Op 6 oktober verschijnt het negentiende nummer van Extaze met als thema: Vrouwen in de Nederlandstalige literatuur die in verschillende opzichten baanbrekend zijn geweest. Ook Bea Vianen en Wendela de Vries maken deel uit van het medewerkersgilde. read on…

Bea Vianen: De poëzie van het enjambement

door Jerry Dewnarain

De bundel Liggend stilstaan bij blijvende momenten (1975) van Bea Vianen staat voornamelijk in het teken van de persoonlijke jeugdherinnering aan een roomse opvoeding, van gevoelens van eenzaamheid en het zoeken naar contact. De titel van deze dichtbundel heeft twee contradicties. Wat zijn de blijvende momenten in Vianens leven, waarbij ze stil wil staan en nog wel liggend? read on…

Bea Vianens kinderbedje

door Jerry Dewnarain

Een kinderbedje is een jubileumuitgave van Bea Vianen: deze bijzondere Surinaamse schrijfster vierde in november 2015 haar tachtigste geboortedag. Het boek is in eigen beheer uitgegeven door haar oudste dochter Kunti Elstak. De uitgave telt drie verhalen: het eerste verhaal ‘Een kinderbedje’ gaat over Vianens ouders en haar twee dochters. Maar de lezer leest ook veel over het leven van Bea Vianen zelf: als jong meisje, jonge vrouw, onderwijzeres, echtgenote, alleenstaande vrouw en moeder. read on…

Bea Vianen 80 – een gedicht

Het conflict

De afstand tussen mij en
de dingen die mij iets deden heeft
op mij altijd een geweldige indruk gemaakt.
Zo had ik, wanneer ik met mijn gezicht naar
de Wilhelminastraat de ballons zag dansen aan
een stok, een veel grotere voldoening dan
wanneer ik ze tussen mijn eigen handen had. read on…

Bea Vianen 80

De laatste woensdag van deze maand is de viering van onze Onafhankelijkheidsdag. De Schrijversgroep ’77 houdt daarom haar welbekende ‘laatste woensdag’ op donderdag 26 november a.s. Wij zullen het in het eerste deel van het programma met u hebben over het werk van de literaire grootheid Bea Vianen, die onlangs 80 jaar oud is geworden. read on…

‘Het matispel blijft een vloek voor ons volk’

door Jerry Dewnarain

 

Het onderwerp homoseksualiteit wordt voor het eerst in de Surinaamse literatuur besproken in de lobisingi (liefdesliederen). Daarna is er veel over geschreven. In dit artikel is door mij een kleine selectie gemaakt. Tijdens de slavernij waren de lobisingi erg populair onder de slaven met name onder de slavinnen. Deze liederen werden pas na de slavernij echt populair. Lobisingi bezingen de liefde of vriendschap tussen twee vrouwen. Ze hebben hun oorsprong in de du: een soort Surinaams toneel waarin planters die met elkaar een vete hadden door middel van zang deze uitvochten. Vrouwen uit rijke klassen huurden vrouwen uit de volksklassen in om de deugden van hun concurrenten, andere rijke vrouwen uit hogere klassen, te prijzen en ondeugden af te keuren. Op den duur begonnen de vrouwen uit de volksklassen de liefdesliederen voor elkaar te zingen. Een voorbeeld: Lena pikin/ I mu teki wan man (2x)/ No no Mama/ Mi no wani no wan man (2x)/ (anonieme kaseko). read on…

Een moderne Nederlandse literatuurgeschiedenis: de lezer centraal

door Els Moor

Literatuur is een kunst, beeldend via taal zoals ‘beeldende kunst’ dat is door te werken met tastbaar en zichtbaar materiaal, zoals steen en verf. Literatuur bestaat al zolang er mensen zijn. Eerst oraal, later vastgelegd in schrift. Literatuur heeft dan ook een lange geschiedenis. En dan denken we aan wereldliteratuur, universeel, wereldwijd bekend en vertaald, van de ‘klassieke oudheid’ tot schrijvers van nu die doorgedrongen zijn tot de grote wereld. Ook is geschiedenis van de literatuur van continenten vastgelegd, bijvoorbeeld van de Latijns-Amerikaanse literatuur, en de afzonderlijke landen hebben hun eigen literatuurgeschiedenis, in Suriname vastgelegd in de twee dikke pillen van Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, samengesteld door Michiel van Kempen. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter