blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: uitgeverij

Wereldbibliotheek wordt overgenomen door Nieuw Amsterdam

door Chrétien Breukers

Toen de redactie van De Contrabas vanmiddag in de Frankfurter Hof Bitburger pilsen zat te drinken, verscheen een aangeschoten Robbert Ammerlaan aan de bar.

‘Vrienden,’ zei hij.
Wij knikten en bestelden voor hem ook een glas bier.
‘Hebben jullie,’ sprak hij, ineens zeer coherent, gelezen dat Joost Nijssen ontkent dat hij in gesprek is geweest met De Bezige Bij. Of andersom. Dat De Bezige Bij zijn uitgeverij probeerde over te nemen?’
Wij knikten. Zeker. Dat hadden wij gelezen.
‘Welnu, dan heb ik écht nieuws.’
‘Welk?’
‘Er is een andere overname aanstaande.’
‘Welke?’
‘De Wereldbibliotheek wordt overgenomen.’
‘Echt?’
‘Zeker.’
’Nou, en?’
‘Na meer dan 100 jaar zelfstandigheid komt er een eind aan het bedrijf De Wereldbibliotheek.’
‘Echt waar?’
‘Heel echt waar.’
‘Wat gaat er met het bedrijf gebeuren?’
‘Het wordt, zoals ik zei, overgenomen.’
‘Maar door welk bedrijf dan?’
‘Door Nieuw Amsterdam!’
Nou ja.
Meteen verlieten we de Frankfurter Hof, op zoek naar bevestiging van dit gerucht.
[van De Contrabas, 8 januari 2014; het gerucht is waar gebleken.]

Kader Abdolah slachtoffer van mensenhandel

door Coen Peppelenbos

Het is maar een klein bericht in de Volkskrant, maar er wordt door de betrokkenen vooral heel veel niet gezegd. Kader Abdolah gaat weg bij zijn uitgever De Geus en stapt over naar Prometheus. Abdolah geeft aan de krant de volgende reden: ‘Het is een proces waar ik zelf geen directe invloed op had. Zoals toen ik mijn vaderland verliet en mij ineens in Nederland bevond.’ read on…

Eet een boek!

door Joost Nijsen

Dit wordt een oproep aan de CPNB. Ik kan Eppo, de Herr Direktor, natuurlijk even bellen, maar dan kunt u niet meeluisteren. Dus langs deze openbare weg het volgende.
Het boekenvak gaat door de zwaarste crisis die ik me kan heugen, en ik ga al dertig jaar mee. (Als mens zelfs al langer.) De oorzaak schuilt in de economische crisis maar ook in andere ontwikkelingen, zoals veranderingen in lees- en koopgedrag en vrijetijdsbesteding.
Helder lijkt me dat het boek aan populariteit heeft ingeboet. Mensen geven ondanks de recessie wel geld uit aan dvd’s van tv-series, pepernoten en wintersport maar veel minder aan boeken. Over de krimp van de boekenmarkt zijn schrille cijfers beschikbaar.
Is dan niet het eerste wat we moeten doen als boekenbranche, de aantrekkelijkheid van boeken onder de aandacht te brengen? De CPNB als propaganda-instituut focust onvermoeibaar op deelgebieden, zoals Boekenweek, thrillers, kinderboeken, kookboeken, poëzie, boekenbonnen, eindejaarsacties… Maar is het niet hoog tijd dat we, heel ouderwets en eenvoudig, eerst en vooral weer collectieve campagne gaan bedrijven voor het boek als zodanig? ‘Geef eens een bloemetje cadeau’, maar dan voor boeken? ‘Snoep verstandig, eet een appel’, maar dan voor boeken lezen en boeken kopen? Om tegenwicht te bieden tegen de andere vrijetijdsbestedingen?
Cruciaal daarbij is de uitvoering. Elke vorm van oubolligheid zou negatieve vooroordelen bevestigen. Ook moralisme dient voorkomen (‘ontwikkelt uw geest en leest!’). Populisme is evenmin aan te bevelen. Dus geen gelikte beelden van mooie Bekende Nederlanders die met een boek op de bank liggen, van wie iedereen weet dat ze alleen een boek in handen namen omdat ze voor de commercial betaald werden, dan wel hun imago willen opkrikken.
Dat kan allemaal veel verleidelijker. Ik heb al eens het visioen opgeroepen van een slowfoodbeweging voor lezen: zoals slowfood positief heeft aangezet tot heel lekker en gezond en ontspannen koken en eten, zo zou de Nederlander (in ons land is de boekencrisis misschien wel het meest nijpend van alle westerse landen) onder de aandacht gebracht moeten worden dat lezen geen vervelende plicht is, geen huiswerk, maar een ideale manier om in jachtige tijden de tijd even stil te zetten, waarbij je tegelijkertijd geïnspireerd wordt en geïnformeerd. Boeken zijn fijn en goed en aangenaam voor jezelf, en voor je naasten.
Een hele goede copywriter, als lid van een heel slim reclameteam, zou dat gevoel kunnen vangen in woorden en beelden die raak zijn en lang blijven hangen. Ik wil best pro deo in een werkgroep die die collectieve campagne gestalte moet geven. Want er staat veel op het spel, nu het boek en het boekenvak al zo veel jaren zo negatief in het nieuws zijn.
Buig dat eens om, vertrouw op de aanhoudende potentie van boeken om mensen iets heel moois te brengen. Verleid. Overtuig. Creëer het beeld dat een leven zonder geregeld lekker een boek te lezen een armoedig leven is, een saai leven, een jakkerend leven. Dat het ook spotgoedkoop is, zelfs als je niet illegaal downloadt maar gewoon wat tientjes uitgeeft voor veel meer uren dan je voor datzelfde geld in de bioscoop kunt zitten. Eventueel ook dat je met de boeken in je woning kunt laten zien wie je bent.
Ik geef hier maar even wat ruwe contouren. Maar dat ons vak weer op de bres moet gaan staan voor het product dat ons tot dit vak verleidde – dat lijkt me zonneklaar.
Aan de slag.
[van de blog van Uitgeverij Podium, 25-11-2013]
 
Joost Nijsen is uitgever van uitgeverij Podium.

Droom en realiteit in Joe Fortin: City Store

Publiceren in eigen beheer
door Wim Rutgers

Joe Fortin. Foto @ Michiel van Kempen

 

Wanneer is of wordt een schrijver een schrijver? Volgens het Nederlandse Fonds voor de Letteren zijn schrijvers volgens de website onder voorwaarden subsidiabel nadat ze tenminste één boek bij een erkende uitgeverij gepubliceerd hebben. Dat lukt dan misschien nog als je in het Nederlands schrijft en uitgegeven wordt door een Nederlandse uitgeverij, zoals de laatste tijd nogal wat Arubaanse schrijvers die in Nederland wonen gedaan hebben en doen. Maar als je in het Papiamento schrijft, wat dan? Dan wordt het hooguit een afspraak met uitgeeforganisaties als freemusketeers.nl of lulu.com. waarbij auteurs dan terecht kunnen en daarbij zelf voorwaarden voor professionele begeleiding kunnen inroepen. Diverse websites van deze organisaties wijzen de weg naar zowel de mogelijkheden als de gevaren van deze methode.
Wie deze publicatiemogelijkheid niet wil, kan dan uiteindelijk kiezen voor publicatie in eigen beheer, waarbij de schrijver alles in eigen hand houdt: van manuscript tot gedrukte tekst, via een eigen lay out-ontwerp, illustraties, omslag en alle begeleidende noodzakelijke teksten, waarna nog de distributie naar boekhandel en bibliotheek volgt. Dan gaat vaak hopeloos mis, maar als een auteur echt kan schrijven en voldoende kritisch vermogen heeft, kan ook dit in onze situatie aardige resultaten opleveren.
Nabij Sabana Basora, Aruba. Foto @ Joe Fortin

 

Een schrijver ben je wanneer je de lezer iets inhoudelijks en thematisch interessants te bieden hebt en daarvoor dan ook een eigen persoonlijke stijl en doordachte structuur hebt weten te verwezenlijken. En dat zoiets prima in eigen beheer kan heeft Carel de Haseth wel bewezen met zijn Katibu di shon (1988), dat eerst in eenvoudige vorm in eigen beheer werd gepubliceerd en pas later bij een uitgever terecht kwam, vertaald werd in het Nederlands en Duits en het zelfs tot een operavoorstelling bracht.
Op Aruba publiceert Jossy Tromp in eigen beheer vanuit het principe van ‘Book on demand’ en ‘Publishing and print on demand’, een procédé dat steeds meer gebruikt wordt nu de technische mogelijkheden beschikbaar zijn om ook (heel) kleine oplagen te drukken. Zo bracht hij niet alleen vijf verhalenbundeltjes en een dichtbundeltje uit, maar is zijn werk momenteel ook onderwerp van een dissertatieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam bij hoogleraar Michiel van Kempen die daar West Indische letterkunde doceert. Twee succesverhalen van publiceren in eigen beheer, een vorm die in het buitenland misschien slechts een gering aanzien kent, maar in onze situatie van kleinschaligheid zeer wel kan voldoen.
De promovendus van Jossy Tromp’s werk is zijn (ei)landgenoot J.L. (Joe) Fortin (San Nicolas 1967), die nu ook een verhaalbundel van kwaliteit in eigen beheer op de markt heeft gezet: City Store. De schrijver studeerde Latin American Studies aan de Universiteit van Leiden en heeft in het verleden ook op ons eiland en elders daarover lezingen verzorgd.
Lezers moeten zich door de eenvoudige vorm van deze uitgaven in eigen beheer niet laten bedriegen, want dat zegt in dit voorbeeld niets over de belangwekkende inhoud. Bij eerste lezing van de elf korte verhalen voelde ik hoe deze auteur ertoe kwam om juist de verhalen van Jossy Tromp voor een dissertatie onderzoek te kiezen. Beiden zijn sterk beïnvloed door het Latijns-Amerikaanse magische realisme, lo real maravilloso.
Inhoud
In de verhalen van Joe Fortin lopen realiteit en het magische van fantasie en droom dooreen. Neem nou bijvoorbeeld het titelverhaal van de bundel: ‘City Store’. Zo’n verhaal begint heel realistisch als een jeugdherinnering over een jongetje – de ‘ik’ van het verhaal – die als jongste kind thuis erg aan zijn moeder hangt en met haar boodschappen gaat doen bij de stoffenzaak van Uncle Louis. Heel herkenbaar. Maar meteen zegt de ik er dan bij dat hij zich niet thuis voelt in de donkere en sombere winkel, hij geeft de winkelier de naam van Daedalus en dwaalt er in het labyrint van stoffen op zoek naar de Minotaurus als zijn moeder haar boodschappen doet. Daarmee wordt het tot dan toe realistische verhaal in het mythologische getrokken, iets wat direct daarna weer wordt opgeheven door het dan weer realistische vervolg als ze weer buiten zijn en een aantal andere winkels bezoeken. Er ontstaat zo een realistisch beeld van San Nicolas in voorbije tijden. Maar de scène bij Uncle Louis blijft hangen in het lezersgeheugen. Realiteit en magie wisselen elkaar af.
Als moeder en zoon in de City Store van señor Violinus belanden, zegt deze tegen het jongetje dat hij dromen verkoopt: ‘ami ta bende soñonan’. Voor één gulden wil hij een droom aan de ‘ik’ verkopen, voor het jongetje natuurlijk een hoop geld, maar hij gaat sparen. Hij geeft na verloop van de tijd inderdaad de gespaarde gulden, maar … krijgt er niets voor terug! Denkt hij.
De tijd verloopt en na vele jaren sluit City Store bij gebrek aan clientèle. De nu jongeman geworden ‘ik’ heeft zijn droom nooit gekregen, maar dan … volwassen geworden constateert hij tot zijn verbazing dat City Store weer open is, geheel in de stijl van vroeger, alsof de tijd heeft stilgestaan. Hij gaat naar binnen en praat uitgebreid met señor Violinus en belooft spoedig terug te komen. Maar als de ‘ik’ dan buiten naar zijn auto gaat, ziet hij tot zijn schrik en verbazing dat de winkel geheel verwaarloosd toch nog steeds hermetisch gesloten is, waarbij in de beleving van de ‘ik’ verleden, heden en oneindige toekomst zich verenigen: ‘Mi a para babuca pa mira door di e bentana susha pa tempo y olvido. Paden tur cos tabata tapa cu stof di recuerdo. Tabatin un popchi sunu y tur sushi ta para mira cu wowonan di infinito.’ 
In de droom herleeft een momentje het verleden. Bij Uncle Louis aan het begin van het verhaal betrof dit misschien nog kinderfantasie, maar het visioen rond de City Store van señor Violinus betreft de herinnering van de volwassene.
Aruba

 

Ook overige verhalen ademen een sfeer van het supra-natuurlijke, zoals het beginverhaal van een gelukkig huwelijk dat evenwel overschaduwd wordt door kinderloosheid – een realistisch gegeven dat echter eindigt op wrange bovennatuurlijke wijze. Andere verhalen betreffen een stervensproces, kinderangsten en verlangens, in jeugdjaren ervaren geheimzinnigheden en gedrag van volwassenen die zich bedreigend keren zich tegen de ‘ik’. Een verscheidenheid van onderwerpen maar steeds met een ondergrond van geheimzinnigheid en de ondoorgrondelijkheid van droom en werkelijkheid. Het slot van de bundel is daarvan een goed voorbeeld als een dubbelzinnig vampierverhaal over de instructie tot in de kleinste details hoe deze een naaimachine gebruikt om de juiste kleding te naaien voor zijn nachtelijke werk, zoals een spin zijn prooi vangt in zijn web: “Ta mescos cu un cas di haraña bo ta traha.”.
Een personages als Marianita zwerft over het eiland en door de mondi – su perigrinacion infinito – nadat haar man verdronk bij Boca Mahos, waarna allerlei geheimzinnige folkloristische veronderstellingen van volksgeloof rond haar persoon en haar verlaten en verwaarloosde huis ontstaan: “Kisas e alma di Marianita a podera die cas pa asina forma un simbolo di e ultimo indjan di e tribo ca tabata biba na e isla.”
Intertekstualiteit
Door intertekstuele verwijzingen uit de mondiale literatuur verbindt Fortin het eiland met de wereld. In het verhaal ‘Autosugestion’ spreekt de ik-verteller met een van de Franstalige surrealisten bij uitstek, Comte de Leautrémont, over diens bekende werk Les Chants de Maldoror, dat gaat over een misantropisch en volstrekt kwaadaardig satanische figuur. Het verhaal eindigt met de waarschuwing: “Si bo sigui mi bos lo bo bira un persona tristo.” Comte de Leautrémont was het pseudoniem van de uit Uruguay afkomstige Isidor-Lucien Ducasse (1846-1870), bekend om zijn surrealisme. Daarmee geeft Fortin een heldere hint hoe hij zelf zijn werk gelezen wil zien.
Voor het gegeven van ‘E yamada di leu’ verwijst de verteller de lezer nadrukkelijk naar Jorge Luis Borges’ verhaal ‘El otro’ waarin een oudere auteur een jongere versie van zichzelf ontmoet. Fortin draait dit gegeven om door van de jongere uit te gaan die een droomvisioen van zelfconfrontatie krijgt over wie hij in zijn ouderdom zal worden.
In het verhaal over transgender en homoseksualiteit ‘Flor y sumpiña’ zijn echo’s van de tele-novela Topacio, die in de jaren tachtig door de Venezolaanse televisie uitgezonden werd. Carnaval biedt de twee vrienden Flor en Sumpiña de mogelijkheid uit de kast te komen, maar omdat ze overigens maatschappelijk volstrekt niet worden geaccepteerd besluit Flor te migreren.

 

Zo bieden de elf verhalen in de bundel een grote verscheidenheid aan onderwerpen, waarbij de verteller in weinig pagina’s mysterieuze en intrigerende verhalen weet neer te zetten. De meeste verhalen zijn in de ik-vorm, maar er zijn ook enkele verhalen in de derde persoon. Jeugd en herinnering spelen een belangrijke rol. De auteur hanteert daarbij een verzorgde taal in een eenvoudige schrijfstijl, met mooie beschrijvingen van locaties en personages.
We hebben hier te maken met een relatief kleine in eigen beheer eenvoudig uitgegeven bundel, maar met een inhoud die er wezen mag. Aruba heeft er een schrijver bij.
J.L. Fortin: City Store
Imprenta: Lulu.com
2013
91 pagina’s

 

Hoe uitgevers en boekhandels hun plek verliezen

door Geert Poorthuis
 
Wie denkt dat hij over een jaar of vijf in de Nederlandse boekhandel nog het complete actuele aanbod van nieuwe boeken aantreft, heeft het mis: een groot deel van de boeken verschijnt dan nog alleen digitaal. Die trend is nu al zichtbaar in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Daar is een kwart van de boeken op de digitale bestsellerlijsten afkomstig van auteurs die aan ‘self-publishing’ doen, zonder tussenkomst van uitgeverijen en boekhandels.
Bij diverse grote digitale uitgeverijen, als Amazon, Kobo en Apple, kun je als auteur een tekst (uiteraard via de computer) aanleveren, doorgaans in de vorm van een ePub-bestand, het meest gebruikt voor e-lezen. Je kan doorgaans ook de prijs zelf bepalen. Amazon, Kobo of Apple nemen je boek dan op in hun collectie en strijken bij verkoop een deel van de winst op. Patsboem: je bent een gepubliceerd auteur zonder dat er een uitgever of een boekhandel aan te pas is gekomen.
Street Art 3
Natuurlijk komt het regelmatig voor dat een reguliere papieren uitgever zo’n populaire digitale uitgave alsnog ‘oppikt’ en dat het boek dus wel in de boekhandel belandt, maar in veel gevallen blijft het bij een digitale verschijning. Dat komt niet in de laatste plaats doordat zelfgepubliceerde boeken meestal erg goedkoop zijn, denk aan 1,99 euro. Van dat bedrag kan een uitgever echt de druk- en distributiekosten niet betalen. Dat dwingt de consument dus tot aanschaf van het digitale boek, waarmee de vliegwielbeweging een nieuwe slinger krijgt.
Zo ontstaat een tweedeling tussen het traditionele leespubliek en dat deel van de lezers dat inmiddels is overgestapt naar de nieuwere vormen: voor het traditionele deel is voortaan niet meer het complete aanbod zicht- en leverbaar. Goede verkopers in de boekhandel, de bestsellers, verliezen daarmee een deel van hun importantie. De oude bestsellerlijsten geven geen reëel beeld meer van de werkelijkheid in het boekenvak.
Kunnen uitgeverijen en boekhandels aan die voor hen frustrerende ontwikkeling iets doen? Niet heel veel, dunkt ons. Ze hebben de grote spelers in de wereld met hun trage reactie op de digitalisering zo veel voorsprong gegeven dat ze voorlopig met lege handen staan. Men zei vroeger weleens dat een miljoen Nederlanders een roman in het nachtkastje hadden liggen en dat uitgevers werden bedolven onder het aanbod van goedbedoelde maar kansloze manuscripten. Die tijd is binnenkort voorbij: wie dat graag wil, kan zijn boek zelf (online) publiceren. De markt van lezers maakt dan in zijn eentje uit wie er goed verkoopt en dus een succesvol schrijver is. Een mooie democratisering van het schrijversvak.
[van HP/De Tijd, 7 december 2013]

 

Publishing Services en In de Knipscheer

Publishing Services Suriname (PUBSES) en de Nederlandse uitgeverij In de Knipscheer zijn een samenwerking aangegaan. De Surinaams/Antilliaanse boeken van In de Knipscheer zijn nu in Suriname bij PUBSES te betrekken.
Momenteel zijn in voorraad:
Nergens groeit een boom die haar aarde niet vindt van Karin Lachmising. (srd 60,-)
Bouwen op drijfzand van Ronny Lobo (srd 80,-)
Gentleman in slavernij van Janny de Heer (srd 85,-)
Bloemies. Een prachtig vormgegeven kinderboek met verhaaltjes, versjes en liedjes incl. cd. Met o.a. Gerda Havertong, Frank Ong A Lok, Hakim en Ronald Snijders. (Srd 85,-)
Aan de Waterkant. Een documentaire op cd van gesprekken met Michael Slory, doorspekt met gedichten en muziek. (40 srd)

Veel tijdschiften verdwijnen

Foto © Waterkant.net
De komende jaren verdwijnen er in Nederland veel dagbladen en tijdschriften. De markt is verzadigd. Er zijn te weinig lezers voor zoveel titels. Bovendien eist de razendsnelle digitalisering haar tol. Dat staat in een rapport van adviesbureau Price Waterhouse Coopers.
Veel uitgeverijen zijn bezig een digitale slag te maken bij het kranten en tijdschriften, maar dat remt de omzetdaling slechts. Er is nog nauwelijks sprake van groei.
Wel gaat de groei van online adverteren de komende jaren onstuimig door, staat in het rapport. De verwachting is dat in 2016 de digitale uitgaven een derde van de Nederlandse entertainment- en mediaomzet uitmaken.  In 2011 was dat nog een kwart.
De Nederlandse omzet uit online adverteren en digitale consumentenuitgaven groeide vorig jaar met 17,4 procent naar 3,9 miljard euro. De niet-digitale uitgaven groeiden met slechts 0,7 procent. PwC voorziet dat de groei van online en digitaal de komende 5 jaar gemiddeld met 8 procent groeit tot 5,8 miljard euro.
[Bron: ANP]

Carifesta Literaire activiteiten

De activiteiten van Literary Arts vinden plaats op de Cultural Grand Market op het KKF-terrein. Het publiek kan daar van 17 tot en met 24 augustus van 10.00u ’s morgens tot 22.00u ’s avonds terecht, o.a. voor het kopen en bezichtigen van boeken. De overige activiteiten zijn:

·   Kindervoorleesuur in het Nederlands: za 10.00 tot 11.00 uur
·   Children’s hour in English: Sat. 10.00 to 11.00 hrs.
·   Daily Readings: Mon to Sat 10.30 to 12.00 and 18.30 to 19.30 hrs.
·   Master Classes: Mon, Wed and Fri 13.00 to 15.00 hrs.
·   Book Business Meetings: Mon, Tue. 15.00 – 19.00u
De landen die meedoen aan de literaire onderdelen op de Cultural Grand Market zijn Guyana, Belize, Trinidad and Tobago, Barbados, St. Kitts and Nevis, Cuba, St. Lucia en Suriname. Op de website van S’77 en op Facebook is aangegeven hoe schrijvers en anderen die bij het literaire veld betrokken zijn, kunnen deelnemen aan het Carifestaprogramma.
Boekverkoop voor individuele schrijvers
Het Surinaams Carifesta Contingent, afdeling Bookfair geeft individuele schrijvers en self-publishers een unieke kans om hun boeken te laten verkopen op de Grand Cultural Market. De Grand Cultural Market is bij alle Carifesta’s een grote trekpleister geweest. Ook bij deze Carifesta worden tienduizenden bezoekers verwacht. Schrijvers die hun boeken willen laten verkopen kunnen contact opnemen met Alphons Levens. Het gaat om boeken van Surinaamse schrijvers. De boeken moeten worden aangeleverd op de lokatie van de Bookfair. De exacte tijd wordt nog bekendgemaakt. De boeken moeten worden ingeleverd met een lijst waarop de titels van de boeken zijn vermeld, het aantal exemplaren per titel en de prijs waarvoor het boek moet worden verkocht. Per titel mogen in eerste instantie maximaal 5 exemplaren worden aangeleverd. Op de verkochte boeken wordt een kleine commissie ingehouden, om schade van eventuele diefstal en andere onvoorziene kosten te kunnen dekken.
 
Carifesta Book Business
Book Business is een nieuw element van de literaire scène van Carifesta XI. Er zijn twee Book Business Meetings gepland waarin actoren in het literair bedrijf een presentatie over hun producten en services geven, of hun visie op het boekenbedrijf in hun land. Er zullen twee presentaties van Guyana zijn, twee van Barbados, één van Belize, één van St. Kitts en elf presentaties van Suriname. De buitenlandse presentatoren schijnen hun licht op het boekenbedrijf in hun landen. De uitdaging van kleinschaligheid en zwakke boekindustrieën komen aan de orde. De Surinaamse presentaties zijn erg divers. Het varieert van individuele auteurs en illustratoren tot opleidingsinstituten voor grafische werkers en drukkerijen.  De Meetings  zijn op maandag 19 en dinsdag 20 augustus van 15.00 – 19.00 u.  De presentaties zijn bestemd voor alle stakeholders in het boekenbedrijf. Tijdens de presentaties is er gelegenheid tot vragen stellen en na de presentaties kan er informeel verder genetwerkt worden onder het genot van een hapje en drankje. De BBM’s vallen onder de netwerkmeetings, die het nieuwe Carifestaconcept dat een sterkere band tussen cultuur en economische ontwikkeling beoogt, helpen uitdragen.
[van Schrijversgroep ’77]

Slavernijgeschiedenis centraal in Summerschool Boekgeschiedenis

 

Van 19 t/m 30 augustus bij de Bijzondere Collecties UvA

De Leerstoelgroep Boekwetenschap en Handschriftenkunde en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam organiseren deze zomer voor de vierde keer een summerschool over de geschiedenis van het boek. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar Suriname en West-Indië/ het Caraïbisch gebied.
Speciale aandacht krijgt de geschiedenis van de slavernij in Nederland en de Nederlandse koloniën. Zoals men intussen toch wel zal weten, wordt dit jaar herdacht dat de slavernij in de Nederlandse koloniën 150 jaar geleden werd afgeschaft. De Bijzondere Collecties sluiten bij de officiële herdenking aan met de tentoonstelling Slavernij verbeeld. Deze tentoonstelling, te zien van 16 juni t/m 22 september, belicht slavernij van de oudheid tot en met de afschaffing van de Nederlandse slavernij in 1863, met nadruk op slavernij in de Nederlandse cultuur en de voormalige kolonie Suriname.
Deelnemers aan de summerschool kunnen een keuze maken uit een ‘à la carte’-programma. Naast cursussen en workshops is er een openingslezing met rondleiding in de UvA-Artisbibliotheek en is er een excursie naar erfgoedinstellingen in Antwerpen.
Het Summerschool UvA programma biedt o.a. de volgende programma’s waarin slavernijgeschiedenis, Suriname, West-Indië/ Caraïbisch gebied centraal staan.
Het verzamelen van bronnenmateriaal over Suriname, West-Indië & slavernij
In deze workshop wordt stilgestaan bij boeken die verband houden met slavernij. De belangstelling voor de Europese koloniale geschiedenis, in het bijzonder de Trans-Atlantische slavernij, is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Tot voor kort werd er door musea en bibliotheken weinig aandacht aan besteed. Het is onmogelijk een volledig beeld te geven van het ‘corpus’ slavernij. In deze workshop worden verschillende ideeën en thema’s belicht. Op basis van twee bijzondere particuliere verzamelingen zal worden ingegaan op het verzamelen van boeken rond het thema slavernij; bibliofilie en slavernij; slavernij & kinderboeken; reisverhalen en ooggetuige-verslagen; schrijvende (ex-)slaven; slavernij in fictie; emancipatie en boeken. Bij deze thema’s zal de focus vooral liggen op West-Indië en Suriname. DocentenCarl Haarnack en Kenneth Bouman
Representing slavery: a visit to the exhibition Slavernij verbeeld
Images of chattel slavery remain largely limited to book illustrations. To commemorate the 150th anniversary of the abolition of slavery in the Dutch colonies, the Special Collections of the University of Amsterdam has devoted a major exhibition to this theme with loans from two distinguished private collections. On display are books, prints and maps from 1600 to 1900. The exhibition highlights the important role books and prints have played in distributing ideas about slavery. In the 17th century the distribution of knowledge about the plantation industry prevailed. At the end of the 18th century books and prints became the most important vehicles for the opponents of slavery. The 19th century saw the rise of picturesque images of colonial life. In this meeting we will visit the exhibition to study the relation between ideas and images. Docent:
Elmer Kolfin
Geschreven bronnen over de Caraïben in de National Archives in Londen
Voor de bestudering van de geschiedenis van Nederlanders in het Caraïbisch gebied is de vondst van 40.000 Nederlandse brieven uit de zeventiende en achttiende eeuw in de National Archives in Londen van groot belang. Ongeveer 60 procent heeft betrekking op Suriname, Demerary, Essequibo, Curaçao en Sint Eustatius. Verreweg de meeste brieven dateren uit de periode 1775–1815. Ze werden niet alleen geschreven door hogere bestuurders, plantage-eigenaren en kooplieden, maar vooral ook door klerken op plantages en handelskantoren, door soldaten, matrozen en ambachtslieden, en door hun vrienden en verwanten in Nederland. Deze brieven werpen een uniek beeld op het leven in Paramaribo en op de plantages. Tijdens de workshop zal worden ingegaan op de herkomst van dit materiaal en, aan de hand van enkele concrete voorbeelden, op het gebruik dat onderzoekers ervan kunnen maken. Docent: Roelof van Gelder
De slavenopstand van 1763 in Berbice
Van de plantagekoloniën aan de Wilde Kust, ook wel de Guianas genoemd, is Suriname voor Nederlanders wel het meest bekend, eenvoudigweg omdat dat gebied het langst onder Nederlands gezag heeft gestaan. Echter, de drie gebieden van het buurland Guyana waren tot de overdracht aan de Engelsen in 1814 ook Nederlandse wingewesten. Van de drie riviergebieden, Berbice, Demerary en Essequibo, werd de eerste sinds 1720 beheerd door de Sociëteit van Berbice, gevestigd in Amsterdam. De situatie in deze kolonie was in de jaren vijftig afschuwelijk. Dat gold voor de Europese militairen die bij bosjes stierven aan de gele koorts (vandaar de uitdrukking ‘naar de Barrabiesjes gaan’). Gebrekkig voedsel en vooral de slechte behandeling op de particuliere plantages leiden op 23 februari tot een uitbarsting, gevolgd door een algemene opstand in Berbice. Alleen dankzij de aanvoer van militairen uit andere West-Indische gebieden en uit Nederland kon de opstand in april 1764 definitief worden bedwongen.
De workshop wordt toegelicht met behulp van boeken uit de verzameling van de Bijzondere Collecties. Omdat veel hiervan deel uitmaaktvan de tentoonstelling Slavernij verbeeld, wordt ook gebruik gemaakt van reprints en heruitgaven. Docent: Lodewijk Wagenaar

Slavernij bij de Bijzondere Collecties
In deze workshop wordt aandacht besteed aan de bijna achtduizend titels uit de collectie Surinamica van de Bijzondere Collecties die verwijzen naar ons gedeelde slavernijverleden. Daarbij staan de titels uit de zeventiende en achttiende eeuw centraal. Na een korte inleiding wordt een bezoek aan de tentoonstelling Slavernij verbeeld gemaakt. Daarna wordt geprobeerd om aan de hand van een aantal beschikbare boektitels een beeld te krijgen van de denkwereld van geletterde inwoners van de Republiek. Welke informatie kreeg men destijds over de wereld buiten Nederland? Hoe werd slavernij en slavenhandel beschreven in boeken, pamfletten, kranten? Hoe kan het dat men – ogenschijnlijk – zonder enige terughoudendheid deel ging nemen aan de internationale handel in mensen? Was er dan geen kritiek? Docent: Dirk J. Tang

Inschrijving kan via deze link:
Alle illustraties: @ Buku Bibliotheca Surinamica

House of Nehesi Publishers at 30: A Journey of Faith

by Fabian Adekunle Badejo 
 
St. Martin, Caribbean (February 20, 2013)—Thirty years ago, when Lasana M. Sekou started House of Nehesi Publishers (HNP), he was the only author the new publishing outfit had or could count on. Three decades later, HNP has established itself as a leading multi-media publishing house in the Caribbean with over 75 titles, including books by world renowned authors George Lamming, Kamau Brathwaite, and Amiri Baraka, to name just a few. However, its emphasis continues to be in developing St. Martin authors in consonance with its stated mission of a “critical development of the ‘national literature’ of St. Martin, North and South, as a natural part of the dynamic, world-class literatures of the Caribbean.”
 
HNP president Jacqueline Sample (R) and HNP founder and projects director Lasana M. Sekou, at a publisher’s breakfast meeting, New York City, 2007. Photo © HNP. 
 
Although the book publishing division was established in New York in 1982, when Sekou was an undergraduate at Stony Brook University – literally in his dorm room – the idea of founding a publishing house was consolidated and the coining of the name “House of Nehesi” was settled on in 1980, with the completion of his second manuscript, For The Mighty Gods … An Offering. HNP was registered as a Foundation in Philipsburg, St. Martin, in 1986
HNP’s primary activity is the publishing of books for the adult/general readership and for the research/academic, scholastic, and children “markets” in areas that include literature, education, history, biography, tourism, and entertainment but that are not exclusive to these. 
 
The island’s only book publishing house, HNP has in the last 15 years embarked on a policy of simultaneously bringing out multi-lingual editions. It has published Lamming’s groundbreaking essay Coming Coming Home in English, French, and Spanish. Other trilingual titles followed: Eva-Sion-s by Sherezada Luisa “Chiqui” Vicioso, an outstanding author and ambassador of the Dominican Republic; the seminal long poem Nativity by Sekou; and the English, Arabic, and Hebrew edition of Book of Sins by the Palestinian/Israeli Nidaa Khoury, considered “one of the major exponents of modernist Arab women writing.”
 
These multi-lingual publications have become policy at HNP, the idea being that offering the work in the main languages of the Caribbean – with a determination to extend these to “nation languages” such as Kwéyòl, Haitian, and Papiamentu – would extend its domain of mediation and make it accessible immediately to a wider readership.
 
In other words, rather than wait – sometimes “eternally” – for a translated version of a book, the reader in the main linguistic zones of the region would have this in the same original tome. This cuts down the waiting time and makes comparisons possible of the original text with its translated versions. In an anniversary year message to Sekou last December, Chiqui Vicioso expresses what it might mean to the writer to be published in this manner: “You do not imagine how fortunate I have been to have been published by you. It is an invaluable literary reference.”
Pop van Sint Maarten. Foto © Janek Wolowski
 
This HNP policy is in accordance with the idea of bridging the linguistic gulf between the various countries and territories of the Caribbean. In this sense, it responds to an eminently Pan-Caribbean philosophy, aided by the linguistic plurality of St. Martin where English, Dutch and French are official languages, the first two in the Southern half of the island, still a Dutch territory and the last in the Northern portion, a territory of France. However, unofficially, Spanish is the second most spoken language on the island, after English, which Sekou has called the “nation tongue” of St. Martin.
 
While the institutions have not yet been established to tap into the “linguistic versatility” of the average St. Martiner – a term coined by linguist Dr. Rhoda Arrindell, HNP has already begun to systematically make use of this resource in a pioneering way that could become the norm in the Caribbean, if the necessary structures are put in place.
 
“The experience of House of Nehesi Publishers and its impact on the development of literature and reading on St. Martin is illustrative of why it is necessary to have our own publishing houses in the Caribbean,” is a point I made in Salted Tongues: Modern Literature in St. Martin.
 
As a not-for-profit foundation, HNP, in the best of that Caribbean spirit of survival, has been able to navigate through the suspicion and even distrust of officialdom to survive largely on its own creativity as St. Martin’s leading book publishing house.
 
In relation to its work with authors, books, and seminars in St. Martin and other parts of the Caribbean and beyond, the great Brathwaite, in an anniversary tribute poem, calls HNP a “Guard-wall & guard-well” that is fostering “scimitars/of truth & light From islands to islands & the meaning/of mainland(s).”
 
HNP president Jacqueline Sample exhibiting the Caribbean publisher’s books at a Hudson Valley Community College literary reading, New York. Photo © HNP.
 
Whether it is illustrated creatively or as hard news, HNP has actually become much more than a traditional book publishing outfit whose books have become compulsory and supplementary reading in schools and universities around the region, the USA, Canada, and the UK.
HNP, with its various multi-media divisions – a recording label, a film/video production unit, editing services and a communication consultancy arm, has become an engine of cultural development and transformation in St. Martin. Thriving on the synergy between its various divisions, HNP’s emphasis on quality products has set it aside as a giant in its field, notwithstanding its very limited resources and not-for-profit status.
 
Among its “compounding” activities are sponsoring and judging of children’s poetry, essay, and photo contests; coordinating educational/historical fora such as the Marcus Garvey Centennial forum/awards ceremony with the Philipsburg Jubilee Library and Idile Foundation, the 1994 workshop/lecture by George Lamming, and the 1994 constitutional pre-Referendum forum. HNP was involved with co-directing the “Traditions” theater festivals in the 1980s with St. Maarten Council on the Arts, and in directing and co-sponsoring manifestations for the Youth Explorers (teenage drama group).
 
Other activities that HNP has engaged in include co-sponsoring the school vacation motivational workshops, “In Session with the Youth” (2001); and the annual St. Martin Book Fair with Conscious Lyrics Foundation for the last ten years. In 2003, HNP organized a Creative Writing Program, which produced a collection of short stories and poetry written by the participants and edited by Rhoda Arrindell.
 
Similarly, HNP spearheaded the first traditional Boardwalk Mas, which it organized on behalf of the St. Maarten Tourist Bureau in 2005. HNP published its first eBook in 2012, and plans to bring a few more online during the 30th anniversary production period that will stretch to August 2013. HNP also plans to publish an anthology of some 20 of St. Martin’s mostly new generation poets in 2013.
The Fête recording by Tanny & The Boys, National Symbols of St. MartinSt. Martin Massive!, and Yvette’s cookbook, already in its third printing since being launched at the 2011 book fair, are all HNP publications that have become iconic of St. Martin culture. The hurricane book is still in production. The scripting, additional interviews, editing, and DVD design and production of the Ponum dance documentary film is still on hold – mostly for lack of funds. In 1997, the highly successful fundraising under the auspices of then Lt. Gov. Dennis Richardson and first lady Mariolijn Richardson paid for the Ponum choreography that HNP commissioned to Clara Reyes, provided the honorarium for the dance experts, and afforded the cost to stage and film the choreography and various footage.
 
In 2011, HNP opened the “Petition to Protect the Great Salt Pond” and plans to present over 1,200 collected signatures to Parliament in 2013. In fact, there is no area of cultural expression that HNP has not been involved in, including art exhibitions, socio-educational forums, reading/writing stimulation programs, “book parties” and other promotional activities for books it has published. 
Sekou refers to HNP as “a network organization.” When it comes to its publishing division alone, the company’s project-driven aspect kicks into gear at the start-up of each book project. Upwards to 15 people and companies are coordinated by Sekou, thus his title of projects director, a title that I still think is a bit too modest.
 
HNP president Jacqueline Sample often advises Sekou, “If someone brings you a paper clip during a production, say ‘Thank you’ and give them due credit.” There’s also a fondness and respect that Sekou expresses mostly in private for the authors, illustrators, graphic artists, editors, proofers, photographers, the book party “committee” and guests, book buyers and supporters, patrons of the arts, and printers, that he rarely gets an opportunity to speak about publicly. He truly feels that he has not yet found the best way or perhaps not enough ways to thank them for making HNP possible.
HNP has received awards in recognition of its contributions in numerous areas. These include a World Tourism Day Award (2001) from the St. Maarten Tourist Bureau, the UNESCO prize “For Mother Language” (2006), and the Cultural Organization of the Year ACT Award 2010 from Culture Time radio program.
 
The first 30 years of what Lamming has called elsewhere, “The audacity of the adventure of House of Nehesi Publishers,” can be described as “a journey of faith.” Faith in the abundant talent of St. Martin. Faith in the power of the written word as a transformative text within the context of nation building and Caribbean unity. Faith in the collaborative efforts of those who share a similar vision to overcome financial handicaps. Faith, in the end, in the genius of mankind to shape his destiny with the tools available to him. 
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter