blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: T’Sjoen Yves

‘Wervende poëzie- of toneelkritiek is een begrip uit vervlogen tijden’

door Yves T’Sjoen en Pol Hoste

Literaire bijlagen in Vlaamse kranten, zoals een eeuwigheid geleden ‘Boekbedrijf’ en ‘Café des Arts’ in De Morgen en het afzonderlijke katern ‘De Standaard der Letteren’, zijn vandaag gekrompen tot een handvol artikels. read on…

Aruba: synergie van literatuur en taal

Van 22 tot en met 24 november is op de universiteit van Aruba een dubbelconferentie gehouden. Voor Suriname waren er vier mensen aanwezig: Helen Chang, Diana Menke, Jerry Dewnarain en Hilde Neus. Zo waren er de Cross over-bijeenkomst over literatuur en de Caran-bijeenkomst. Caran is het Caribisch platform voor Neerlandici, dat financieel wordt ondersteund door de Nederlandse Taalunie. De voormalige West, bestaande uit de Boven- en Benedenwindse Eilanden én Suriname, komen bij elkaar om de positie van het Nederlands in de verschillende gebieden te bespreken en een bijdrage te leveren aan de uitstippeling van beleid. read on…

Cross Over & CARAN 2017: een fotoreportage

Cross Over & CARAN 2017 organiseerden een Dubbelconferentie over Nederlandse taal- letterkunde in en van het Caribisch gebied van 22 tot en met 24 november 2017 in de Aula van de Universiteit van Aruba, J.E. Irausquinplein 4, Oranjestad. Een fotoreportage. read on…

Eredoctoraat Universiteit Gent voor Breyten Breytenbach

Het Bestuurscollege van de Universiteit Gent heeft in zijn vergadering van eind juni beslist Breyten Breytenbach het institutionele eredoctoraat toe te kennen. Op voordracht van het Gentse Centrum voor de Studie van het Afrikaans en van Zuid-Afrika (Prof. Jacques van Keymeulen, Prof. Yves T’Sjoen en Dr. Annelies Verdoolaege) en na voorafgaandelijke goedkeuring door rector Anne de Paepe en vice-rector Freddy Mortier, zal de heer Breytenbach op woensdag 3 december 2014 de titel van doctor honoris causa van de Universiteit Gent worden uitgereikt. Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika en uit waardering voor het eigenzinnige kunstenaarschap en het sociaalkritische engagement van de heer Breytenbach is de eretitel toegewezen. read on…

Toenaderingen. Literair grensverkeer tussen Afrikaans en Nederlands

Call for proposals

In 2009 publiceerde uitgeverij Acco (Leuven/Den Haag) de bundel Over grenzen/Oor grense. Een vergelijkende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poëzie/’n Vergelykende studie van Nederlandse, Vlaamse en Afrikaanse poësie (red. Ronel Foster, Yves T’Sjoen en Thomas Vaessens). In deze opstellenbundel worden beschouwingen gewijd aan diverse raakvlakken/ tendensen in de poëzielandschappen van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika (meer bepaald de Afrikaanse poëzie).

Voor het vervolgproject Toenaderingen willen we niet langer met een genrespecifieke of een periodegebonden focus werken. De aandacht gaat uit naar de beeldvorming van Nederlandstalige literatuur in het Afrikaanse literaire systeem (van Zuid-Afrika) en de receptie van Afrikaanse literatuur in de lage landen. Ook de aanwezigheid van Nederlandse schrijvers in Zuid-Afrika of van Afrikaanstalige auteurs in Nederland en Vlaanderen is onderdeel van de opzet. Het is de betrachting van de redactie en de adviesraad, samengesteld uit Sulette Bruwer, Heilna du Plooy, Ronel Foster, Eep Francken, Ena Jansen en Yves T’Sjoen, aandacht te besteden aan gecanoniseerde teksten of de beeldvorming rond (een deel van) een literair oeuvre in een ander literair systeem (Nederland-Vlaanderen en Zuid-Afrika). Zo kunnen bijdragen handelen over de beeldvorming van de Anglo-Boerenoorlog in de Nederlandstalige literatuur en de Eerste Wereldoorlog in de Zuid-Afrikaanse literatuur. De doorwerking van een (gecanoniseerd) gedicht, van M. Nijhoff of P. van Ostaijen, in de Afrikaanse literatuur kan een focuspunt zijn. Ook de rol van intermediërende figuren of literaire instituties tussen literaire systemen (J. Greshoff, N.P. van Wyk Louw, literaire uitgeverijen en tijdschriften, Poëziecentrum (collectie Ernst van Heerden) en de literaire weblog Versindaba) kunnen aan bod komen. Andere voorbeelden van onderzoeksperspectieven zijn de receptie van de Nederlandse vertalingen van Antjie Krog, Marlene van Niekerk, Etienne van Heerden en Ingrid Jonker (en andersom Herman de Coninck, Tom Lanoye in Zuid-Afrika), de poëzie van WEG Louw in de traditie van A. Verwey en M. Nijhoff of het fenomeen van de gevangenispoëzie in Zuid-Afrika én in Nederland en Vlaanderen.

De call for proposals richt zich tot alle academische en niet-academische onderzoekers die een specifieke casus willen voorstellen. De uiterste indiendatum voor een abstract van ca. 300 woorden is 1 september 2011. Indien de redactie uw voorstel heeft besproken en goedgekeurd, dan willen wij u een artikel vragen (max. 5000 woorden, incl. noten en bibliografie) tegen de uiterste kopijdatum: 29 februari 2012. Tegen de zomer van 2012 wil uitgeverij Acco het boek op de markt brengen. Na bespreking van de ingestuurde abstract zal de redactie verdere afspraken maken m.b.t. de wijze waarop de kopij wordt klaargemaakt.

Voorstellen voor een bijdrage kunnen worden gestuurd naar:
Ronel Foster: rf@sun.ac.za
Yves T’Sjoen: Yves.TSjoen@UGent.be
Het adviserende interuniversitaire platform bestaat uit: Noord-Wes Universiteit (Potchefstroom), Universiteit van Stellenbosch, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden en Universiteit Gent.

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter