blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Tjon A Meeuw Liesbeth

Kunst, slavernij en de erfenissen daarvan….

Op 5 oktober vindt in Galerie SANAA te Utrecht een bijeenkomst plaats over de rol van de hedendaagse kunst in relatie tot het thema slavernij en de erfenissen daarvan in Nederland.  Kunsthistoricus, criticus, curator en docent Nancy Hoffman gaat op deze avond in gesprek met o.a. Mercedes Zandwijken (initiatiefnemer van de stichting Keti Koti Dialoog tafel), Patricia Kaersenhout, Boris van Berkum, Charl Landvreugd, Liesbeth Tjon A Meeuw (radiomaker, schrijver) en Babah Tarawally (schrijver). Zij nemen allen deel aan de expositie. De avond begint met het kwasi bita en kokosolie ritueel, een gebruik dat herinnert aan het Surinaamse slavernijverleden.

In een korte film wordt getoond hoe Wintipriesteres Marian Markelo een plengoffer voor de voorouders brengt vergezeld door het Kabra masker van kunstenaar Boris van Berkum, dat ook in de expositie te zien is. Dit masker is een tastbaar eerbetoon aan de voorouders en luidt de wedergeboorte van de Afrikaanse kunst in de Winticultuur in.
De gasten zullen discussiëren over de mogelijkheden die de hedendaagse kunstenaar heeft voor het maken van nieuwe beelden en verhalen over slavernij nu, en over de effecten en slagkracht van deze nieuwe beelden en verhalen. Zijn deze van betekenis voor het reconstrueren van het cultureel geheugen? Zoekt de kunstenaar hierin naar een nieuwe beeldtaal en naar nieuwe kaders?
Boris van Berkum vertelt over zijn African Art Liberation Front en hoe met 3D-printing Afrikaanse kunst weer een rol kan spelen in het ritueel vandaag de dag.
De avond is in het kader van de expositie Slavery – contemporary arts incorporated? bij Galerie SANAA. Aanleiding is de herdenking van de afschaffing van de slavernij door Nederland 150 jaar geleden.
SANAA nodigde 12 kunstenaars uit Nederland, het Caribische gebied en Afrikaanse landen uit om te reflecteren op de betekenis en rol van slavernij nu. Gespreksdeelnemer Patricia Kaersenhout laat de serie Distant bodies zien geïnspireerd op de positie van de zwarte vrouw sinds de slavernij. Van Charl Landvreugd is de installatie Jamais le Hasard N’abolira Après Mallarmé te zien. In een directe verwijzing naar de 100 jaar oude poëzie van Stéphane Mallarmé en in navolging van Marcel Broodthaers refereert Landvreugd aan het toeval waardoor de ene beschaving de macht overneemt van de andere.
Datum: zaterdag 5 oktober 2013, aanvang 20.00 uur
Toegang gratis. Aanmelding: info@galeriesanaa.nl  (reserveren gewenst)
Locatie: Jansdam 2 te Utrecht Meer info: http://www.galeriesanaa.nl/

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter