blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Tjin Purcy

Tentoonstelling Brasi mi ori/Groet me met…

De sociëteit van kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae staat vanaf 28 oktober 2019 tot en met 17 januari 2020  in het teken van de beeldende kunst in relatie tot Suriname. De kunstcollecties van Arti-leden Carl Haarnack en Myra Winter tonen de rijkdom en diversiteit van de moderne beeldende kunst van Surinaamse kunstenaars en kunstenaars met een sterke verwantschap met Suriname.

read on…

Helman-biografie wordt in Paramaribo ten doop gehouden

Op vrijdag 28 april a.s. wordt de biografie van Albert Helman, Rusteloos en overal, geschreven door Michiel van Kempen, met een uitgebreid programma ten doop gehouden in Paramaribo. Het eerste exemplaar wordt aangeboden aan dichter-president Ronald R. Venetiaan. read on…

Baka Fotenti Yari

Parea en ArtLab.sr hebben de handen ineen geslagen en presenteren met trots de theaterproductie Baka Fotenti Yari, geschreven door Diego Lapar. read on…

Sehn-sucht: Kunstexpositie van Purcy Tjin

Beeldend kunstenaar Purcy Tjin koos een opmerkelijk Duits begrip als de titel van zijn aankomende expositie. Sehn-sucht is voor hem de juiste benaming voor de nieuwe collectie van schilderijen en objecten waarmee hij nu naar buiten treedt. Dit woord staat voor een diep gevoeld verlangen, waarbij zulke intense emoties spelen dat het verlangen soms zelfs pijnlijk bijna tastbaar wordt. “Ons bestaan is eigenlijk één en al verlangen,” zegt Tjin. En dat is wat de gezichten op zijn schilderijen ons ook tonen in hun close-ups van verstilde hunkering.

Tien jaar geleden had Purcy Tjin voor het laatst een solo-expositie, Falling Angels. Sindsdien is de intensiteit waarmee hij zijn composities op het doek brengt sterk toegenomen. Zijn werk is een poëtische mix van anatomische en emotionele diepte. Met vormen die tegelijkertijd omarmen en open gooien, die naaktheid tonen en tegelijkertijd verborgenheid, is sehn-sucht een krachtig geheel met een aaneenschakeling van lijnen, vormen en natuurlijke rondingen in diepe, soms contrasterende kleuren.
Zijn bekende signatuur van gezichten met volle lippen, komt in deze expositie in vernieuwende kleuren en lijnen terug. Purcy Tjin heeft een sober palet waaruit een duidelijke voorkeur spreekt voor zwart en wit. Maar blauw en bruin gebruikt hij ernaast ook graag, met daar af en toe heftige penseelstreken rood gekrijs tussendoor. Zijn objecten van klei zijn in feite driedimensionale versies van het werk op doek.
Purcy Tjin
De aandachtige toeschouwer zou tijdens een rondgang door de tentoonstelling weleens glimpen van de inspiratiebron van de kunstenaar gewaar kunnen worden. Zelf zegt Tjin dat hij de bezieling voor zijn werk vooral vindt in dingen die niet vastgepakt kunnen worden: wolken, wind en schaduwen. En vooral uit stilte – een diepe stilte die opwelt wanneer hij schildert. De opmerkzame bezoeker aan Sehn-sucht kan daar deelgenoot van worden wanneer er niet alleen met de ogen naar het werk wordt gekeken.
Purcy Tjin opent Sehn-sucht persoonlijk op donderdag 19 september in Art Gallery Sukru Oso aan de Cornelis Jongbawstraat 16a te Paramaribo. Hij doet dat met een krachtige autobiografische Spoken Word-presentatie. Wat hij hierin naar voren brengt wordt vervolgens in beweging uitgebeeld, door moderne dans van het jonge talent Darey-Ann Louisville.
Razia Barsatie met video verwelkomt het publiek vanaf 19.00 uur en DJ JazzC verzorgt de muziek op deze avond.

Cabaret Sharda Ganga: Hard, herkenbaar, maar niet krenkend

Paramaribo – Het politiek cabaret Politiek Bedrijven in Suriname van Sharda Ganga, wordt niet meer op de televisie vertoond, zegt de directie van Apintie Televisie. Het station had het VES-debat, waar het cabaret onderdeel van was, op 13 mei jongstleden, live uitgezonden. Vanwege het tijdstip waarop dit onderdeel werd uitgezonden, hebben kijkers het gemist.

Weer anderen zouden het nog eens willen zien om het beter te begrijpen.Degenen die het wel hebben gezien, beweren dat alle politieke partijen zichzelf min of meer konden herkennen in de fragmenten. Bovendien hebben kijkers het cabaret als niet krenkend betiteld. “Ik vind het leuk, tegelijkertijd weet ik dat het de harde realiteit is welke op een humoristiche wijze is gebracht. De regisseur heeft het goed in elkaar gezet zonder krenkend over te komen”, zegt Issabelle, die het programma thuis heeft gevolgd. Ook voor haar was het onverwachts en mede daardoor een beetje te vlug.

.


V.l.n.r Cliften Sno, Ellen Abendanon, Purcy Tjin en Sharda Ganga tijdens hun cabaretopvoering als onderdeel van het VES debat op 13 mei. Foto: dWT Annelies Verhelst

Volgens Ganga, de schrijfster en regisseuse, liggen de opnames inderdaad bij Apintie televisie. Zij heeft op die avond aan Apintie aangegeven dat zij het mogen vertonen als ze dat willen. Maar ook andere stations zouden hiervan gebruik kunnen maken, mits ze haar goedkeuring vragen. “We willen wel dat zoveel mogelijk mensen het moeten zien. Dus iemand zou het programma bijvoorbeeld kunnen sponsoren”, zegt Ganga. Het is echter niet zo dat kopieën van het cabaret doorverkocht mogen worden voor privégebruik, want dan is er wel sprake van een inbreuk op de auteursrechten van de schrijver.

“Voor niet-winstgevende doeleinden, geen probleem. Maar als men winst maakt, dan willen we wel graag ons aandeel daarvan terugzien,” zegt de bedenkster. Dit twintig minuten durende cabaret werd in een recordtijd van ongeveer 4 dagen in elkaar gezet. De vorm was ingegeven door de powerpointpresentaties die Ganga, onder de paraplu van CAST2 theater zo af en toe de wereld instuurt. Zo werd naar aanleiding van de “schoenaffaire”, waarbij DNA-leden en voorzitter met elkaar op de vuist gingen, de presentatie De rol van de schoen in de democratie gemaakt. “De presentaties zijn een goedkope en snelle manier om veel mensen te bereiken, een vorm waarbij op satirische, kritische manier wordt ingaan op de situatie in het land. Deze presentaties worden gemaild naar de adressen in ons bestand. Het is een vorm van theater maar dan via het internet,” legt Ganga uit.

Voor Ganga was het geen moeilijke taak om dit cabaret in zo een korte tijd in elkaar te zetten. “Het zijn onderwerpen waarover je al lang hebt nagedacht. Alles wat je gezien hebt, de wijze waarop de politieke partijen campagne voeren, de wijze waarop ze denken onze stemmen te kunnen winnen, dit vormt de basis van de tekst,” verklaart de toneelschrijfster. Er was echter nauwelijks tijd voor repeteren, want de finale tekst was pas om half vier ‘s middags, op de dag van de presentatie gereed. Met de acteurs Ellen Abendanon, Purcy Tjin en Cliften Sno, allemaal leden van het theatergezelschap CAST2, is de tekst een paar keer doorgelezen.

Uit het hoofd leren was er niet bij. De politiek in Suriname is een vruchtbare bodem voor satire, zegt Ganga. Maar satire heeft ook altijd een grond van ernst, en ze hoopt dan ook dat de toehoorders niet alleen uitbundig hebben gelachen, maar zich ook een beetje hebben geschaamd. “ Want het zegt natuurlijk ook veel over ons als kiezers, als onze politieke partijen denken dat ze op deze manier kunnen blijven voortgaan.”

[Overgenomen uit de Ware Tijd Online, 27/05/2010]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter