blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Tijen Tjebbe van

Een nieuw museum – voor de verslaafde geest – niet een over slavernij

“bloed aan de klomp”/”blood on the sabot”
wordt niet weggewassen met weer een nieuw museum
is not washed away with another new museum

door Tjebbe van Tijen

Einde slavernij gevierd met veel lawaai, ‘maar waarom is dit nog geen nationale herdenking?’ schrijft Maud Effting in De Volkskrant vandaag… (*zie link helemaal onderaan *). Het stuk is vooral een reportage en daar zitten een paar mooie observaties bij van een chaotische toestand die het geweest moet zijn… (brullende motoren van een bikersclub en tegen demonstranten met een eigen protocol)… KETI KOTI heeft officieel als ijkingsjaar 1863, maar dat is niet meer dan een HuichelHollander jaartal… immers met name Amsterdamse kooplieden en met hen verbonden plantagehouders hadden bedongen dat de ‘vrijgelaten slaven’ eerst nog eens 10 jaar ONVRIJ dienden te zijn, ze werden per decreet met een contract gebonden aan de plantages waar zij werkten, een decreet dat pas in 1873 opgeheven werd! read on…

Aboutaleb en de Erdoganiaanse twisten

door Tjebbe van Tijen

‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt doe dat dan ook een ander niet’ is een oud bijbels gezegde dat ook van belang is als het om de juridische basis van het (minimale) behoud van grondwettelijke plichten en vrijheden gaat. Vrijheid van meningsuiting is er daar één van. De Rotterdamse burgermeester Aboutaleb – met alle respect voor zijn goede intenties – is een slecht dienaar van grondwettelijke vrijheden. read on…

Wole Soyinka's Trump Card – 'I love my country – I no go lie'

by Tjebbe van Tijen

 

Wole Soyinka in the news these days as he said he would cut up an American green card (work permit) when Trump would win… for the young & new generations there was mentioning of Soyinka being a Nobel Laureate in literature, but this may give many the wrong idea about this lovely obnoxious man and his biting satire and independent stance in his corruption ridden home country Nigeria. read on…

"Homo" als scheldwoord en meeuwengekrijs

door Tjebbe van Tijen

Anders dan verwacht dreunde de Europride 2016 ‘line-up’ van dj’s op de Dam tussen 7 uur s’avonds en middernacht niet door tot aan het Waterlooplein. Dat was een meevaller (we hebben hier in het verleden bij (on)gunstige windrichting mee kunnen “genieten” van op zijn minst de diepe dreunende bastonen van podia op de Dam… Het belooft een betrekkelijk rustige zomernacht te worden en dat mag ook wel als alle ramen van het huis aan een straatkant gelegen zijn vlakbij het Rembrandtplein… read on…

Nederland en de ontkenning van het verleden

door Tjebbe van Tijen

De Duitse regering erkende verleden jaar de massamoord begaan tijdens het koloniale Duitse bewind in Namibië (1884-1919), op “opstandige” Herero’s. Officiële erkenning van een door een voorgaande Duitse staat begane misdaad. Het dodenaantal was in de orde van honderdduizend, een massaslachting. Deze moordpartij en onderdrukking van de opstandige stammen legde ook de grondvesten voor de latere concentratiekampen van de Nazi’s, die in Namibië door de Duitse koloniale macht ingericht werden: het bijeendrijven van potentieel opstandigen. Velen kwamen door de ellendige omstandigheden zo alsnog aan hun einde. read on…

Bouterse: blijft een concreet staatsgevaar

door Tjebbe van Tijen

Weer wist de voormalig staatsgreep-sergeant Desi Bouterse (con sui) vervolging voor zijn aandeel in de December 1982 moorden op politieke tegenstanders in Paramaribo tegen te houden: “Met onder andere een beroep op artikel 148 van de Grondwet, zo is de verwachting van rechtsdeskundigen in Paramaribo, gaat de oud-legerleider donderdag proberen te voorkomen dat de strafeis wordt uitgesproken. Op grond van dit artikel kan de president ‘in het belang van de staatsveiligheid in concrete gevallen’ de baas van het OM bevelen geven bij de vervolging van verdachten.” De Volkskrant, 28 juni 2016. read on…

Sylvana Simons – de weg naar macht maakt blind…

door Tjebbe van Tijen

Want hoe blind is degene die wel de ene misdaad tegen menselijkheid kiest te verwerpen, maar uit politiek opportunisme een andere massaslachting bagatelliseert. Is het zo moeilijk om al die gewelddaden uit het verleden – ongeacht door wie begaan – verwerpelijk te achten? Moet krom gemaakt worden wat recht is, zoals Sandew Hira doet die Sylvia Simons in het blog STOP BLACK FACE te hulp schiet met deze argumentatie: read on…

Frans Panholzer 1952-2016 in memoriam

door Tjebbe van Tijen

Verleden week donderdagavond overleed Frans Panholzer, sociaal advocaat , de enige pamflettoloog van Amsterdam, vriend en collega bij de Universiteits Bibliotheek Amsterdam waar ik hem in 1973 voor het eerst ontmoette. Hij had daar – als vrijwilliger – een eigen tafel en archiefkast voor wat toen al de pamflettenverzameling en -catalogus was van sinds 1960 in Amsterdam uitgegeven pamfletten. De provo-beweging vormde een eerste ijkpunt. Nu bijna een halve eeuw verder zijn dat er 32.000… Het is nu al en wordt later zeker een onontkoombare bron voor iedere sociale geschiedschrijving van deze stad over de periode 1960 – 2010: De Panholzer. (*) read on…

Roofstaat: wat iedere Nederlander moet weten

door Tjebbe van Tijen

Roofstaat: wat iedere Nederlander moet weten: Geen 500 (zoals in het persbericht van de uitgever TopNotch), maar liefst 859 pagina’s (zegt de auteur mij in een email die zojuist binnenkomt), dit is het magnus opus van Ewald Vanvugt die zijn reeks boeken over koloniale geschiedenis en de HuichelHollander uit de afgelopen decennia afsluit, gaande van zijn boek over de Nederlandse staat als opiumhandelaar, Wettig Opium (1985), tot de ‘tenhoonstelling’ van nationale helden uit de Gouden Eeuw in het boek Bloed aan de klomp (1989) en het overzichtswerk over hoe roof en plundering het fundament vormen van een groot deel van onze Europese musea, Roofgoed, het Europees museum van overzee gestolen schatten (2010). Het is een algehele herbewerking en vermeerdering van zijn eerdere uitgave Nieuw zwartboek van Nederland overzee (2011). read on…

The pope, Rouhani & nudity

by Tjebbe van Tijen

 

 

Pope Franciscus showing Iranian president and religious leader Hassan Rouhani during his recent statevisit to the Holy Seal some rare pictures from a 15th century Persian miniature book nicely bound in Rome and since long listed in the Librorum Prohibitorum, read on…

Aperte leugens van Gemeente Amsterdam

door Tjebbe Van Tijen

Aperte leugen van gemeente Amsterdam over het SAIL 2015 programma. Ik citeer uit het huis aan huis blad van de Gemeente zelve en hoorde het ook uit de mond van burgermeester van der Laan (op het NOS nieuws van zondag 23 augustus) dat SAIL ook historisch zo leerzaam was. (1) Lees hardop wat er in het huis-aan-huisblad van de gemeente staat:

<<“Tijdens deze editie wil SAIL onder het thema ‘van Gouden verleden naar Gouden toekomst’ ingaan op de lessen uit het verleden die deze schepen ons leren.” >> read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter