blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Teenstra M.D.

Jaap Tuma schreef boek over Marten Douwes Teenstra

door Jessica Melker

Jaap Tuma heeft een boek geschreven over de Groningse Marten Douwes Teenstra, getiteld En toch zal ik. In mijn ogen is Teenstra een havelaar avant la lettre, omdat hij zich nog veel eerder dan Eduard Douwes Dekker en ook eerder dan Wolter Robert baron van Hoëvell heeft uitgesproken tegen de slavernij.

read on…

Emilio Meinzak, liefde voor volkstoneel en Sranan

door Jacob van der Burg

Bij het zoeken naar informatie over de grote brand van Paramaribo in 1832 en het lot van de daders, vond ik vier schrijvers die daar uitgebreid aandacht aan besteed hebben. Dat waren Marten Teenstra, Pater Rikken, Anton de Kom en de mij onbekende Emilio Meinzak. Deze laatste schreef het toneelstuk Codjo, Mentor en Present dat in 1952 in Paramaribo in première ging met de  schrijver zelf in één van de hoofdrollen.

read on…

Balans: Arubaans letterkundig leven (4)

door Wim Rutgers

Reisbeschrijvingen
Gewoonlijk onderscheidt men in koloniale reisverhalen drie elementen, namelijk de aandacht voor het (ei)land op zich, voor de bevolking en ten slotte de aandacht voor taal en cultuur. We zouden de reisverhalen kunnen aanduiden met de term ‘romantropologie’, omdat de schrijers verhalenderwijs – als in een roman – van land, volk, taal en cultuur antropologisch verslag doen. We sluiten daarmee de ‘kale’ verslagen van journaal, rapport, ambtelijke briefwisselingen en dergelijke uit, en beperken ons tot die voorbeelden die een vertellend, verhalend element in zich hebben. read on…

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter