blog | werkgroep caraïbische letteren
Posts tagged with: Stephen Henri J.M.

Winti-deskundige Henri Stephen heengegaan

Na een hartinfarct en enkele dagen daaropvolgend coma is op 2 maart 2016 in Amsterdam overleden Henri J.M. Stephen, deskundige in de winti-religie en in de transculturele psychiatrie. Hij was ruim 36 jaar werkzaam in de gezondheidszorg in Suriname en Nederland. read on…

Meer over winti

door Jerry Dewnarain, met dank aan Joop Vernooij

 

In dit artikel is een selectie gemaakt van boeken die zijn verschenen over winti. Deze worden kort besproken. De winticultuur is een geloofstraditie die meegebracht is door de uit West-Afrika afkomstige slaven. Later is er vermenging ontstaan met andere inheemse traditiepatronen, zelfs met enkele christelijke geloofselementen. De god Anana Kedyaman Kedyanpo is binnen deze cultuur de drijvende kracht die allesomvattend is. De wintitraditie is sterk verbonden met de natuur, met de grond, het water, de planten en bomen en de lucht, het heelal, en wordt meestal ook uitgedragen in de natuur. Binnen de winticultuur kunnen problemen van mensen via rituelen opgelost worden. read on…

Symposium Afro-Nederlandse geneeswijzen en spiritualiteit

Make Manifest, opgericht door Stijn/Datjy Brinkhaus, is een bewustzijnsplatform dat events organiseert die als doel hebben om kennis met elkaar te delen en inspiratie op te doen, met als ultieme einddoel bij te dragen om het mooiste en meest krachtige van Jezelf te kunnen manifesteren in deze wereld. Op 22 loktober organiseert Make Manifest het symposium ‘Afro-Nederlandse geneeswijzen en spiritualiteit’.

Tegen alle verdrukking in hebben traditionele holistische geneeswijzen en spiritualiteit uit de Afrikaanse diaspora vaste voet in Nederland gekregen. Vaak omgeven door een waas van geheimzinnigheid, vooroordelen en vooral onwetendheid. Door velen ten onrechte geassocieerd met hekserij en zwarte magie. Wellicht een van de meest kwalijke zaken van het kolonialisme is de doelbewuste herprogrammering geweest van de tot slaaf gemaakte Afrikanen waardoor zij geleerd hebben om vijandig te staan ten opzichte van hun eigen rijke culturele en spirituele erfgoed. Wellicht ook de reden waarom het kolonialisme zo lang weet stand te houden. In tegenstellingen tot de gevestigde religies als christendom en islam waar wetten voor iedereen eeuwig vastgelegd zijn, kent men in de Afrikaanse tradities een persoonlijke missie met daarbij horende natuurlijke levens ondersteunende wetten toe aan mensen. Wetten die per individu kunnen verschillen. Ieder mens komt zijn of haar unieke gave aan de wereld brengen. Om te checken of men nog op het juiste persoonlijke pad wandelt, kan men gebruik maken van diverse divinatietechnieken. Het niet volgen van je eigen persoonlijke roeping kan leiden tot ziekte, armoede en andere problemen.
Afro-Nederlandse geneeswijzen kennen ontelbare mogelijkheden om indien juist gediagnosticeerd, mensen te genezen en weer terug te leiden naar hun persoonlijke levensmissie. Deze geneeswijzen en spiritualiteit zijn echter steeds minder gebonden aan ras en plaats. Vandaar dat ook in Nederland tradities als Winti, Obia, Santeria en Vodun steeds meer aanhangers trekken. De belangrijkste principes van o.a. de Surinaamse Winti en Afro-Cubaanse Santeria zullen deze avond aan bod komen.
Als gastsprekers hebben we:
  • Henri Stephen, wintideskundige en schrijver van talloze boeken over winti, autoriteit op het gebied van de relatie tussen winti en psychiatrie
  • Elliott Rivera, priester uit de Afro-Cubaanse Santeria-traditie en Sangoma (sjamaan uit de Zuid-Afrikaanse traditie)
Tevens zal Vinije Haabo een skype-verbinding tot stand brengen met Edje Alingo Doekoe, de bekende sjamaan uit Pikin Slee Suriname, die dit voorjaar volle zalen trok met zijn pleidooi voor de oprichting van een kruidenkliniek in zijn woonplaats in het binnenland van Suriname. De avond zal worden ingeleid door Roland van Reenen.
Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
Dit symposium zal plaatsvinden op maandag 22 oktober a.s. en zal starten om 19.30 uur. Je bent eerder ook welkom aan de Pieter de Hoochweg 110 (gebouw Stichting Humanitas) te Rotterdam. Entree: € 17.50, incl koffie/thee.
Wij hebben een beperkt aantal plaatsen. Wij raden u dan ook aan te reserveren. Dit kan door een mailtje te sturen naar het e-mailadres make.manifest.events@gmail.com

Zit er nou Winti of iets anders achter?

door Patrick Dorder

Iemand is onder behandeling voor een psychose. Hij hoort de stem van zijn vader. De medici
denken dat hij aan schizofrenie leidt. Even later krijgt de man heel erge pijn in de onderbuik.
Wat blijkt? Zijn vader in Suriname is op dat moment overleden.

Situaties uit het leven gegrepen. Surinamers die een onduidelijk psychisch ziektebeeld hebben en zorgverleners die niet weten wat ze ermee moeten. Vaak komt er dan iemand van de familie achter dat Winti of andere culturele zaken de oorzaak zijn van de klachten. Het komt echter ook voor dat de familie denkt dat het iets met Winti te maken heeft, terwijl het niet zo blijkt te zijn. En soms is het een combinatie van beiden.

Lastige diagnose

Het onlangs verschenen boek Transculturele psychiatrie en diagnostiek van psychiater en Wintideskundige Henri J.M Stephen wil een bijdrage leveren aan deze problematische diagnostiek. Zaterdag 31 maart presenteerde hij zijn boek op uitnodiging van de Surinaamse Vrouwen Bijlmermeer.

Stephen probeert al jaren beide werelden dichter bij elkaar te brengen. Hij wordt vanuit heel Nederland als vertrouwens persoon geraadpleegd en als deskundige ingeschakeld door ziekenhuizen, rechtbanken, strafinrichtingen en andere instituten op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg. Hij constateert dat er heel langzaam meer ontvankelijkheid in Nederland ontstaat voor een bredere kijk op mogelijke culturele achtergronden voor psychische problemen.

Winticonsulent
“Veel te langzaam, want we maken heel veel gevallen mee’ vindt Ingrid Sporkslede. Zij is de enige officiële Winticonsulente, werkzaam bij Mentrum. een zorginstelling voor mensen met psychische klachten. Bij haar komen de mensen waarmee de reguliere Nederlandse zorgverleners geen raad weten of als een patiënt bijvoorbeeld zelf aangeeft dat de klachten iets met Winti te maken hebben. Sporklede kijkt dan samen met een ‘gewone ‘hulpverlener of er inderdaad sprake is van Winti-gerelateerde klachten. Is dat zo, dan verwijst ze, in samenspraak met de patient en de familie eventueel door naar een bonuman of andere winti hulpverleners.

[RNW, 31 maart 2012]

  • RSS
  • Facebook
  • Twitter